VOZITE SE JEFTINIJE

Plin ponovno postaje opcija. Ušteda u odnosu na benzin iznosi 30 posto!

    AUTOR:
    • Željko Marušić

  • OBJAVLJENO:
  • 07.02.2012. u 14:15

Ukapljeni plin osim ekonomskih ima i ekološka svojstva jer znatno manje zagađuje okoliš

Nakon što je cijena benzina premašila psihološku granicu od 10 kuna, naši se vozači ponovno okreću ugradnji opreme na pogon tekućim naftnim plinom. Uglavnom se koristi dobro poznati ukapljeni naftni plin, poznatiji kao LPG (Liquified Petroleum Gas). Cijena tog goriva znatno je niža, trenutno se na hrvatskom tržištu prodaje po cijeni od 5,49 kn po litri, dakle 54,2 posto.

Potrošnja plina volumetrički je veća za 10 do 20 posto u odnosu na uobičajenu potrošnju benzina te ušteda u troškovima za gorivo iznosi 30 posto. A ako se ugradi kvalitetna plinska instalacija, vijek motora se produžuje. To su dovoljni razlozi da razmislite o ugradnji te opcije. Plinsko je gorivo vrlo pogodno za pogon motora s unutrašnjim izgaranjem, jer se lako miješa sa zrakom.

Za sve benzinske modele

Usto izgara bez dima, čađe i mirisa te ne ostavlja naslage na klipu i ventilima, budući da se u motoru u plinovitom stanju ne razređuju ulja za podmazivanje. Moguće je upućivanje motora i pri hladnom vremenu, otporno je na detonantno izgaranje te se zbog toga može koristiti uz visoke stupnjeve kompresije. To jamči visoku učinkovitost procesa izgaranja.

Tekući naftni plin je mješavina propana (C3H8) i butana (C4H10), s malom primjesom izobutana, butilena, propilena... Propan ima veću toplinsku vrijednost od butana, i niže vrelište te je komponenta koja omogućuje sagorijevanje i pri niskim temperaturama. Zbog toga ga u mješavini ima više zimi nego ljeti, a u mnogim zemljama prirodni plin uglavnom se sastoji od propana. Pretežito se dobiva preradom sirove nafte u rafinerijama, a manjim dijelom izdvajanjem iz zemnog plina.

Ugradnja plinske instalacije moguća je u sve tipove benzinskih motora, a najbolji se rezultati postižu sa sustavima za direktno ubrizgavanje. Time se smanjuje mogućnost nekontroliranog sagorijevanja gorive smjese (detonacije) u usisnoj cijevi.

Osjetljivi ventili

Ta pojava može dovesti do oštećenja mjerača protoka zraka, usisne zaklopke, kućišta filtra zraka, a u najtežim slučajevima i do oštećenja usisne grane. To nije jedina stvar o kojoj treba voditi računa. Korištenje plinskog goriva u motoru s unutrašnjim izgaranjem dovodi do većeg toplinskog opterećenja motora. Najosjetljivije i stoga najugroženije područje su ventili i sjedišta ventila.

Zbog toga je u motore vozila Ford, te u sve japanske marke automobila (Honda, Mazda, Nissan...) potrebno ugraditi dodatne lubrifikatore sa specijalnim uljem. To ulje omogućava bolji prijenos topline s ventila na sjedišta ventila te smanjuje toplinsko opterećenja kritičnih područja.

Izdvajamo