Sruši čudovišta

    AUTOR:
    • Ivan Jurišić

  • OBJAVLJENO:
  • 12.09.2012. u 00:01

Kroz mnogobrojne nivoe, čudovišta se nalaze na sve kompliciranijim građevinama. Kako biste ih ubili, morat ćete ispaljivati kugle te srušiti te improvizirane građevine. Pokušajte završiti nivo u što manje pokušaja.
Igrate pomoću miša.

Izdvajamo