Markanović bez dozvole za marinu?

Objavljeno: 01.03.2007

RIJEKA - Iako u predviđene tri godine koncesionar maloga brodogradilišta Kantrida, tvrtka Tekol Teri poznatoga riječkog poduzetnika Mate Markanovića, nije počela s planiranom gradnjom te je time prekršila ugovor o koncesiji, Poglavarstvo Primorsko-goranske županije danas je uzelo u obzir objektivne okolnosti te rok za početak gradnje produljilo za još dvije godine.

Markanovićevom investicijom na prostoru maloga brodogradilišta gradit će se hotel, servis za plovila i manja luka, a kako stoji u obrazloženju koje je prihvatilo Poglavarstvo, zbog užurbanih aktivnosti oko gradnje bazena na Kantridi Grad Rijeka je reducirao obujam detaljnog plana te iz njega isključio dijelove koji su se odnosili na planirane zahvate na moru jer je bila nužna izrada studije o utjecaju na okoliš. Koncesionar stoga smatra da nije mogao realizirati svoj program u cijelosti.

No, u cijeloj ovoj priči zanimljivo je da je Markanović planirao graditi hotel s pet zvjezdica i 100 soba, luksuznu marinu, šetnicu uz more i wellness centar, no time je prilično iskočio iz gradskih planova kojima se sve to reducira, tako da je ta priča već punila novinske stupce.

 U gradonačelnikovu odgovoru Markanoviću o detaljnom planu, koji je poduzetnik kao jedan od argumenata dao Županijskom poglavarstvu, stoji da je Grad Rijeka spreman unijeti izmjenu DPU-a dijela sportsko-rekreacijskog područja Kantrida, ali investitor to mora sufinacirati.

Izmjene moguće samo na kopnu

Gradonačelnik Vojko Obersnel rekao je da su moguće izmjene detaljnog urbanističkog plana u skladu s generalnim urbanističkim planom, no isključivo na kopnenom dijelu, odnosno moguće je manje povećanje gabarita budućih sadržaja na kopnu. Što se tiče mora, Obersnel kaže da tu nije moguće udovoljiti Markanovićevim zahtjevima.


Iva Balen

Broj preporuka: 0

ARHIVA ČLANAKA

Još iz rubrike

Opći uvjeti korištenja | Pravila prenošenja sadržaja | Zaštita privatnosti | Pravila komentiranja | Impressum | Kontakt | Oglašavanje

EPH Digital: Jutarnji list | Slobodna Dalmacija | Gloria | Globus | Sportske Novosti | Autoklub | Dom & dizajn | Gorila | Dobra hrana | Dobri restorani | ok! | Bestseller | Dodo | Dosi | LikeCroatia | Gameland | Dubrovacki Vjesnik | Zadarski.hr