Raspodjela nasljedstva u obitelji

Objavljeno: 21.06.2008

• Bračna stečevina je obiteljska kuća koju poslije smrti supruge nasljeđuju bračni drug u jednoj polovici te suprug i dvije kćeri drugu polovicu, svatko po trećinu. Izdvaja li se prije utvrđivanja udjela nasljednika vrijednost onog dijela koji su nasljednici svojim radom ili sredstvima, mimo bračne stečevine, uložili u gradnju obiteljske kuće u sklopu obiteljske zajednice?

Koja se stopa amortizacije primjenjuje kod izračuna? Građevinsko zemljište, na kojemu je sagrađena obiteljska kuća, dodijeljeno je besplatno sukladno važećem zakonu, suprugu, a na osnovama posebno stečenog prava prije braka. Jesu li stranke u postupku diobe nasljedstva svoje verbalne navode dužne potvrditi i materijalnim dokazima?


- Iz vašeg pitanja pretpostavljam da bi u ostavinu ušla samo polovica kuće i nju bi naslijedili bračni drug ostaviteljice i dvije kćeri, svatko u jednoj trećini. Druga polovica kuće ne ulazi u ostavinu jer predstavlja bračnu stečevinu bračnog druga ostaviteljice.

Vaše pitanje se odnosi na institut nasljednog prava “izdvajanje u korist potomaka koji su privređivali s ostaviteljem”. Njime je propisano da ostaviteljev potomak koji je s ostaviteljem živio u zajednici te je svojim radom ili davanjima pridonio da se ostaviteljeva imovina poveća, časom smrti ostavitelja stječe pravo na onoliki dio ostavine koji odgovara vrijednosti za koju se njegovim doprinosom imovina povećala dok su živjeli u zajednici.

Ovdje nije riječ o pravu svih nasljednika nego samo ostaviteljevih potomaka, u konkretnom slučaju samo ostaviteljevih kćeri. Ti potomci su trebali živjeti u zajednici s ostaviteljem i trebali su svojim radom ili davanjima pridonijeti da se poveća ostaviteljeva imovina. Dakle, ne dolaze u obzir rad i davanja potomaka koja se nisu odrazila na povećanje vrijednosti ostaviteljeve imovine.

Ako se u ostavinskom postupku pojavi spor o takvom doprinosu odnosno o izdvajanju, onda će sud prekinuti ostavinski postupak i jednu od stranaka uputiti u parnicu. U parnici će na onome tko nešto tvrdi biti teret dokazivanja tih navoda. Oko načina na koji će u parnici dokazivati vrijedi načelo neformalnosti - stranka će moći predložiti dokazno sredstvo koje smatra podobnim za dokazivanje svojih navoda, a sud će taj prijedlog prihvatiti ili odbiti. Vjerojatno će se raditi o dokazivanju putem iskaza svjedoka, prilaganjem uplatnica i vještačenjem. Vještak će objasniti koju metodu je primijenio za ostvarivanje zadatka koji mu je dao sud, pa tako i je li primjenjivao stope amortizacije i na koji način. Nakon provedenog postupka sud će na temelju slobodne ocjene dokaza donijeti presudu.

Ako bi u vašem slučaju došao do primjene ovaj institut, onda bi njegov učinak bio taj da bi se iz ostavine izdvojio određeni alikvotni (idealni) dio. Veličina tog dijela određuje se tako da bude proporcionalna doprinosu potomka u povećanju vrijednosti ostaviteljeve imovine. Drugo je pitanje kako će se ovaj alikvotni (idealni) dio ostavine materijalizirati. To je predmet sporazuma o razvrgnuću s nasljednicima ili sudske odluke u postupku razvrgnuća.

Bračni drug ostavitelja nije legitimiran za primjenu navedenog instituta. On svoje pravo na doprinos u stjecanju imovine može štititi temeljem obiteljskog prava, a što je u vašem slučaju vjerojatno već učinio na način da se utvrdio vlasnikom 1/2 nekretnine. Za vrijeme važenja ranijeg zakona koji je regulirao obiteljsko pravo udio bračnog druga u zajedničkoj imovini se precizno vrednovao, i to prema njegovu doprinosu u stjecanju te imovine. Na taj način bi se moglo vrednovati i zemljište koje je unio bračni drug ostavitelja, iako se vjerojatno tu radilo o dodjeli prava korištenja zemljišta u društvenom vlasništvu radi gradnje. Sadašnji propisi presumiraju da svakom bračnom drugu pripada 1/2 bračne stečevine, osim ako su bračni drugovi drukčije ugovorili.

Preporučujem da nasljednici razmotre gore navedeno i svoje izglede za uspjeh. Svakako bi se trebali nastojati dogovoriti bez vođenja parnice. Vođenje takvih postupaka je u pravilu dugotrajno, komplicirano i skupo. Za vrijeme trajanja parnice ostavinski postupak je prekinut. Za sve to vrijeme nasljednicima je praktički onemogućeno raspolaganje nekretninom, što im svima može pričinjavati štetu.


Boris Makarović

Broj preporuka: 0

ARHIVA ČLANAKA

Još iz rubrike

Opći uvjeti korištenja | Pravila prenošenja sadržaja | Zaštita privatnosti | Pravila komentiranja | Impressum | Kontakt | Oglašavanje

EPH Digital: Jutarnji list | Slobodna Dalmacija | Gloria | Globus | Sportske Novosti | Autoklub | Dom & dizajn | Gorila | Dobra hrana | Dobri restorani | ok! | Bestseller | Dodo | Dosi | LikeCroatia | Gameland | Dubrovacki Vjesnik | Zadarski.hr