Autor: Portal Jutarnji.hr

Objavljeno: 31.10.2007

IX. IZBORNA JEDINICA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH IZBORNIH LISTA U IX. IZBORNOJ JEDINICI

1. ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA

Nositelj liste: JURE GRUBIŠIĆ

2. AKCIJA MLADIH - AM
Nositelj liste: LUKA BADEL

3. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH
JADRANSKA SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA HRVATSKE - JADRANSKI SOCIJALDEMOKRATI
DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ
ZELENA STRANKA - ZS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS

Nositelj liste: ZLATKO KLARIĆ

4. AUTOHTONA HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS
Nositelj liste: JOŠKO KOVAČ

5. DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA - DLS
Nositelj liste: ANTE TEŠIJA

6. DEMOKRATSKI CENTAR - DC
Nositelj liste: JOŠKO MORIĆ

7. GOSPODARSKA STRANKA - GS
Nositelj liste: STJEPAN GNJEČ

8. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
Nositelj liste: LUKA PODRUG

9. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: IVO SANADER

10. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA - HKDS
KRŠĆANSKA SOCIJALNA UNIJA - KSU

Nositelj liste: ANTE BARABA

11. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: RADIMIR ČAČIĆ

12. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj liste: STANKO ZRILIĆ

13. HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM
Nositelj liste: ANA PETROV

14. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Nositelj liste: ANTO ĐAPIĆ

15. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Nositelj liste: VLADIMIR JORDAN

16. HRVATSKI PRAVAŠI-HRVATSKI PRAVAŠKI POKRET - HP-HPP
Nositelj liste: LUKŠA KEVO

17. JEDINO HRVATSKA-POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
Nositelj liste: IVIĆ PAŠALIĆ

18. NEOVISNA LISTA - DRAGO KRPINA
Nositelj liste: DRAGO KRPINA

19. NEOVISNA LISTA - ĐULA RUŠINOVIĆ-SUNARA

Nositelj liste: ĐULA RUŠINOVIĆ-SUNARA

20. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
Nositelj liste: MILORAD PUPOVAC

21. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: ZORAN MILANOVIĆ

22. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP
LJEVICA HRVATSKE - LJEVICA
ISTARSKI SOCIJALDEMOKRATSKI FORUM-FORO SOCIAL DEMOCRATICO ISTRIANO - ISDF-FSDI
HRVATSKI SOCIJALDEMOKRATI - HSD

Nositelj liste: ZORAN RESTOVIĆ

23. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
Nositelj liste: BORIS NIKOLIĆ-MALORA

24. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR
Nositelj liste: LOVRO RUMORA

KANDIDATI NA IZBORNIM LISTAMA U IX. IZBORNOJ JEDINICI

1. ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA
1. Jure Grubišić
2. Darko Ban
3. Toni Kalogjera
4. Feručo Bajlo
5. Branko Vujanić
6. Dragutin Janus
7. Dubravko Dopuđ
8. Biserka Makaus
9. Ljiljana Modrić
10. Ivica Vidaković
11. Anamarija Mrakužić
12. Milan Ilibašić
13. Slavica Zoretić
14. Miranda Oštrić

2. AKCIJA MLADIH - AM
1. Luka Badel
2. Sanja Deak
3. Bojan Gombač
4. Ljubica Živković
5. Sven Bašić
6. Mile Župančić
7. Petra Barešić
8. Hrvoje Egić
9. Goran Šubašić
10. Martina Matešić
11. Ante Ražov
12. Kristina Grancarić
13. Julije Žigo
14. Pave Ruić

3. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH
JADRANSKA SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA HRVATSKE - JADRANSKI SOCIJALDEMOKRATI
DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ
ZELENA STRANKA - ZS
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS

1. Ivan Špika
2. Stipan Guć
3. Vladimir Papić
4. Željana Šoljan Karadža
5. Šime Jerković
6. Brankica Kljaić Parlov
7. Branko Nešić
8. Rajna Vrgoč
9. Božidar Armanda
10. Marko Oštrić
11. Ante Balta
12. Mirjana Brešan
13. Suzana Akrapović
14. Jasna Zlatar

4. AUTOHTONA HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS

1. Vladimir Aljinović
2. Darko Kero
3. Đurđica Dobrić
4. Mijo Dujmović
5. Daniel Pavelić
6. Ivana Jelinčić
7. Krešo Matejić
8. Marko Bradvica
9. Joško Aljinović
10. Goran Drobac
11. Ivana Miličević
12. Željka Vučić
13. Mato Burić
14. Marin Brezonjić

5. DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA - DLS
1. Željko Šalov
2. Miljenko Škrapić
3. Joško Jakus
4. Branka Radoš
5. Pero Gruevski
6. Vilko Magazinović
7. Iva Radoš
8. Vicko Palada
9. Mato Cerjan
10. Jelena Palada
11. Ivan Kerum
12. Izvorka Radoš
13. Slavko Stančić
14. Ljubo Radoš

6. DEMOKRATSKI CENTAR - DC
1. Joško Morić
2. Ivan Lambaša
3. Patricija Jureško Perović
4. Slavko Baturina
5. Ivan Ćutić
6. Mile Vukušić
7. Petar Vulelija
8. Branko Dželalija
9. Dinko Ožaković
10. Siniša Milaković
11. Ante Marić
12. Miloš Ležaić
13. Snježana Fatone
14. Mario Pejak

7. GOSPODARSKA STRANKA - GS
1. Stjepan Gnječ
2. Danijel Mikulić
3. Jurica Stilinović
4. Mirela Totić
5. Toni Šimićev
6. Marijana Kundid
7. Marina Perica
8. Božana Totić
9. Antonela Barbić
10. Martina Matulić
11. Suzana Amidžić
12. Valentina Nikolić
13. Jasna Balog
14. Vesna Ladan

8. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
1. Florijan Žižić
2. Srećko Matanović
3. Miro Paić
4. Joško Trze
5. Miro Moro
6. Stipe Radan
7. Alojz Erlić
8. Josip Golik
9. Josip Bogović
10. Ante Bilan
11. Marko Đapić
12. Hrvoje Vrkić
13. Ivan Kolić
14. Ivo Matanović

9. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
1. Božidar Kalmeta
2. Darko Milinović
3. Ante Kulušić
4. Ante Sanader
5. Ivo Grbić
6. Perica Bukić
7. Emil Tomljanović
8. Ana Lovrin
9. Niko Rebić
10. Nedjeljka Klarić
11. Branko Kutija
12. Tomislav Vrdoljak
13. Vedran Rožić
14. Nevenka Marinović

10. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA - HKDS
KRŠĆANSKA SOCIJALNA UNIJA - KSU

1. Ante Baraba
2. Ljubomir Vrkić
3. Miljenko Buljac
4. Anđelko Vrsaljko
5. Danica Čubrić
6. Marko Škiljo
7. Daniela Maretić
8. Marija Fanuko
9. Josip Sorić
10. Anka Grozdanić
11. Ivica Gržeta
12. Anđelko Karlić
13. Jakov Maruna
14. Ante Vrkić

11. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
1. Damir Mišlov
2. Željko Predovan
3. Goran Jurković
4. Željko Kurtov
5. Pero Maravić
6. Milan Devčić
7. Mate Selak
8. Mirko Sladoljev
9. Ivan Galešić
10. Ivan Čop
11. Đuro Rusić
12. Vesna Sabolić
13. Stjepan Delija
14. Robert Medić

12. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

1. Stanko Zrilić
2. Ante Markov
3. Zoran Morović
4. Milan Krmpotić
5. Snježan Šentija
6. Filip Stupalo
7. Zoran Smolić
8. Ivan Baričević
9. Željko Burić
10. Anđelko Duvančić
11. Ante Šparica
12. Branko Mileta
13. Ante Giljan
14. Josip Zubović

13. HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM
1. Ana Petrov
2. Tomislav Lozić
3. Blažena Šćavina
4. Đurđa Strakoš
5. Igor Vuković
6. Blaž Putnik
7. Dražen Dragičević
8. Marko Slavulj
9. Igor Putnik
10. Marijan Vuković
11. Vesna Bobić
12. Marica Lovrić
13. Josipa Gašparov
14. Martina Vuković

14. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
1. Danijel Kotlar
2. Ivan Miličević
3. Ante Tanfara
4. Anđelka Vuko
5. Željko Dilber
6. Marijan Brkljačić
7. Josip Matković
8. Tatjana Gulin
9. Josip Šojat
10. Jasminka Bašić
11. Stjepan Maglica
12. Marko Rajčić
13. Pero Aračić
14. Branko Dujić

15. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
1. Leopold Brucker
2. Mirko Radak
3. Ljubo Nevešćanin
4. Josip Matasić
5. Blaž Bralić
6. Stipe Dujić
7. Ivo Lučin
8. Ante Sesardić
9. Dalibor Čepo
10. Vlado Županović
11. Stjepan Sarkotić
12. Franjo Farkaš
13. Dušan Vuletić
14. Tomislav Pavić

16. HRVATSKI PRAVAŠI-HRVATSKI PRAVAŠKI POKRET - HP-HPP
1. Lukša Kevo
2. Dušan Jukić
3. Paško Jurin
4. Nikola Pensa
5. Mihovil Zubčić
6. Anton Komazec
7. Dubravko Belamarić
8. Petar Vukas
9. Joško Čudina
10. Višnjica Birmili
11. Đurđica Lukanović-Dumančić
12. Miodrag Dukić
13. Ljiljana Kokeza
14. Tomislav Baričević

17. JEDINO HRVATSKA-POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA
1. Ivić Pašalić
2. Davor Aras
3. Ivica Ledenko
4. Slobodan Dević
5. Ante Šolić
6. Boško Ramljak
7. Ana Vareško
8. Pero Udovičić
9. Milivoj Ugrinić
10. Mladen Rogić
11. Tomislav Rogić
12. Ivica Penga
13. Silvo Grancarić
14. Ante Reljanović

18. NEOVISNA LISTA - DRAGO KRPINA
1. Drago Krpina
2. Goran Dodig
3. Ante Birin
4. Mile Gverić
5. Željko Prpić
6. Ivo Krpina
7. Snežana Žaja
8. Ivan Zulim
9. Miro Odak
10. Ivica Obad
11. Zvonko Ivančević
12. Iris Čović
13. Marijana Strikoman
14. Metod Jurišić

19. NEOVISNA LISTA - ĐULA RUŠINOVIĆ-SUNARA
1. Davor Živković
2. Ivana Laća
3. Davor Bokun
4. Ivanka Damjanović
5. Sandra Eraković
6. Jakov Škugor
7. Hedviga Đurić
8. Marko Spahija
9. Martina Mikulandra
10. Šime Stanić
11. Karmen Bedrica
12. Branko Galić
13. Olivera Živković
14. Nikola Koštan

20. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
1. Mirko Rašković
2. Milojko Budimir
3. Slobodan Uzelac
4. Stanko Momčilović
5. Goran Đekić
6. Rade Matijaš
7. Milorad Delić
8. Rajka Rađenović
9. Čedomir Marić
10. Milan Mirić
11. Dušan Đukić
12. Stanko Mijić
13. Dragoljub Kljajić
14. Damjan Berić

21. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
1. Ranko Ostojić
2. Ingrid Antičević-Marinović
3. Ante Kotromanović
4. Brankica Crljenko
5. Sabina Glasovac
6. Nataša Poparić
7. Kristijan Kapović
8. Matko Kuzmanić
9. Tomislav Zrinski
10. Svetko Šarić
11. Krešimir Šakić
12. Mirjana Tičić
13. Damir Rilje
14. Anita Jakšić

22. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP
LJEVICA HRVATSKE - LJEVICA
ISTARSKI SOCIJALDEMOKRATSKI FORUM-FORO SOCIAL DEMOCRATICO ISTRIANO - ISDF-FSDI
HRVATSKI SOCIJALDEMOKRATI - HSD

1. Zoran Restović
2. Gordana Vanjak
3. Boris Bogdanić
4. Majda Karadžole
5. Ozren Panza
6. Željka Čačko
7. Milorad Bogdanović
8. Lino Milić
9. Aleksandra Rubelj
10. Ivan-Boško Habuš
11. Ivan Paštar
12. Mate Šipalo
13. Dmitar Matijević
14. Rino Markov

23. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
1. Boris Nikolić-Malora
2. Anto Kasalo
3. Stipe Šimić
4. Danica Matić
5. Anđelka Cvitković
6. Anđelka Jurela
7. Ante Mastelić
8. Ante Rako
9. Katija Mandac
10. Nikola Jukić
11. Dragica Čović
12. Jure Barać
13. Pera Richter
14. Nada Poljak

24. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR

1. Dalma Luketin
2. Denis Delić
3. Tajana Bakotić
4. Cima Čibarić
5. Marijana Marinić-Kragić
6. Milan Bašić
7. Sandra Žolja
8. Danko Lučić
9. Blaženka Karaula
10. Nenad Roje
11. Anka Baričić
12. Vinko Dukić
13. Katarina Palić
14. Tihomir Rimac