Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Gelato Sisters.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX

Dora 2019. Izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong

  AUTOR:
  • Jutarnji.hr

 • OBJAVLJENO:
 • 16.02.2019. u 21:18

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Gelato Sisters.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Gelato Sisters

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Lea Mijatovic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Lea Mijatović

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Lea Mijatovic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Lea Mijatović

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Beta Sudar.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Beta Sudar

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Beta Sudar.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Beta Sudar

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Beta Sudar.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Beta Sudar

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Jure Brkljaca.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Jure Brkljača

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Jure Brkljaca.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Jure Brkljača

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Kim Verson.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Kim Verson

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Kim Verson.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Kim Verson

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Jelena Bosancic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Jelena Bosančić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Jelena Bosancic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Jelena Bosančić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Jelena Bosancic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Jelena Bosančić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Jelena Bosancic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Jelena Bosančić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Danijela Pintaric i Bojan Jambrosic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Danijela Pintarić i Bojan Jambrošić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Danijela Pintaric i Bojan Jambrosic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Danijela Pintarić i Bojan Jambrošić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Franka Batelic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Franka Batelić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Franka Batelic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Franka Batelić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Franka Batelic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Franka Batelić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Franka Batelic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Franka Batelić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Franka Batelic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Franka Batelić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Franka Batelic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Franka Batelic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Luka Nizetic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Luka Nižetić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Luka Nizetic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Luka Nižetić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Luka Nizetic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Luka Nižetić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Luka Nizetic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Luka Nižetić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Ema Gagro.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Ema Gagro

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Ema Gagro.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Ema Gagro

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Roko Blazevic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Roko Blažević

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Roko Blazevic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Roko Blažević

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Domenica.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Domenica

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Domenica.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Domenica

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Elis Lovric.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Elis Lovrić

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Lorena Bacic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Lorena

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Lorena Bacic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Lorena

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Bernarda Bruno.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Bernarda Bruno

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Manntra.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Manntra

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Manntra.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Manntra

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Manntra.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Manntra

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Lidija Bacic Lille.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Lidija Bačić Lille

Opatija, 160219.
Sportska dvorana Marino Cvetkovic.
Dora 2019. Izbor Hrvatskog predstavnika i pjesme za Eurosong.
Na fotografiji: Lidija Bacic Lille.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
CROPIX
 • Lidija Bačić Lille