Biljana Gaurina / CROPIX

Franka Batelić kakvu još niste vidjeli

  AUTOR:
  • Arhiva

 • OBJAVLJENO:
 • 18.06.2011. u 21:10

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Biljana Gaurina / CROPIX
 • Zagreb, 150611.Mlinovi Lux interiors.Franka Batelic, pjevacica.Foto: Biljana Gaurina / CROPIX