Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Korana selo na ulazu u Nacionalni park Plitvicka jezera.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX

Visok vodostaj rijeke Korane

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 14.05.2019. u 13:50

Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Korana selo na ulazu u Nacionalni park Plitvicka jezera.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Korana selo na ulazu u Nacionalni park Plitvicka jezera.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Korana selo na ulazu u Nacionalni park Plitvicka jezera.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Korana selo na ulazu u Nacionalni park Plitvicka jezera.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Vatrogasci u Korana selu na ulazu u Nacionalni park Plitvicka jezera.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Slapovi Rastoka u Slunju.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Slapovi Rastoka u Slunju.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Slapovi Rastoka u Slunju.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Slapovi Rastoka u Slunju.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Slapovi Rastoka u Slunju.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Slapovi Rastoka u Slunju.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Slapovi Rastoka u Slunju.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Slapovi Rastoka u Slunju.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Korana selo na ulazu u Nacionalni park Plitvicka jezera.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Korana selo na ulazu u Nacionalni park Plitvicka jezera.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Korana selo na ulazu u Nacionalni park Plitvicka jezera.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Slunj, 140519.
Zbog obilnih kisa vodostaj rijeke Korane u svojem gornje toku obara rekorde.
Na fotografiji: Korana selo na ulazu u Nacionalni park Plitvicka jezera.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Karlovac, 140519.
U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom.
Na fotografiji: Poplavljena dvorista kuca u Logoristu.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
  • U karlovačkom prigradskom naselju Logorište nabujala rijeka Korana već se izlila u dvorišta brojnih kuć a

Karlovac, 140519.
U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom.
Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Karlovac, 140519.
U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom.
Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Karlovac, 140519.
U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom.
Na fotografiji: Poplavljena dvorista kuca u Logoristu.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Karlovac, 140519.
U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom.
Na fotografiji: Poplavljena dvorista kuca u Logoristu.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Karlovac, 140519.
U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom.
Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Karlovac, 140519.
U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom.
Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Karlovac, 140519.
U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom.
Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Karlovac, 140519.
U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom.
Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX
Karlovac, 140519.
U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom.
Na fotografiji: Poplavljena dvorista kuca u Logoristu.
Foto: Robert Fajt / CROPIX
Robert Fajt / CROPIX