Impressum

NAKLADNIK:
HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2

MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: [email protected]
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA

Marko Smetiško / predsjednik Uprave 
Ana Hanžeković / članica Uprave

NADZORNI ODBOR

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić

IZDAVAČKI SAVJET

Damir Boras 
Petar Miladin 
Davor Majetić

DIREKTOR IZDAVAŠTVA

Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (medijska produkcija i Cropix)

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA

Dejan Orešković
[email protected]

UREDNIK PORTALA

Siniša Sušec 
[email protected]

DIREKTOR PRODAJE DIGITALNIH MEDIJSKIH RJEŠENJA

Zoran Krečar
[email protected]

KONTAKT ZA ČITATELJE

Telefon: 01/610 3100 
E-mail (tiskano izdanje): [email protected]
E-mail (online izdanje): [email protected] 
Fotografije: MMS 099/2111 112

SLUŽBENICI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Hrvoje Lovrenčić, voditelj pozivnog centra 
e-mail adresa: [email protected]
telefon: 01/617-3661 
fax: 01/617-3958 

Krešimir Jukić, manager promocije 
e-mail adresa: [email protected]
telefon: 01/617-3886 
fax: 01/617-3827 

Helena Vince Ćurko, voditelj marketinga digitalnih izdanja 
e-mail adresa: [email protected]
telefon: 01/610-3337

PRETPLATA ZA TISKANO IZDANJE

Tuzemna i inozemna pretplata: 01/22 55 374, fax: 01/61 73 958 
E-mail: [email protected]

SERVISI

CROPIX FOTO SERVIS

tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: [email protected]

WEB IZDANJE Jutarnji.hr

Koranska 2, Zagreb
www.jutarnji.hr
Tel. 01/6103 100, 6103 101
Fax. 01/6103 148, 6103 115
E-mail: [email protected]