Kontakt

Centrala
01/610 3100

KONTAKT ZA ČITATELJE
Telefon: 01/610 3100
E-mail: jutarnji.list@hanzamedia.hr
Fotografije: MMS 099/2111 112

Redakcija Jutarnjeg.hr
jutarnjihr@hanzamedia.hr

Marketing (online)
marketing@jutarnji.hr
01/6173-844

Marketing (tiskana izdanja)
marketing@hanzamedia.hr
01/6173-870

Jutarnji shopping
prodaja@jutarnji.hr

PRETPLATA ZA TISKANO IZDANJE 
Pretplata: 01/2255 374, fax: 01/6173 958 
E-mail: pretplata@hanzamedia.hr

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb

  • MB: 0575682
  • OIB: 79517545745
  • MBS: 080091889
  • Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
  • Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
  • Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kuna, uplaćen u cijelosti
  • Tel: +385 1 610 3100
  • Fax: +385 1 610 3148
  • E-mail: digital@hanzamedia.hr
  • Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu