Osiguranje imovine osigurava i brzu naknadu štete od požara

    AUTOR:
    • Promo

  • OBJAVLJENO:
  • 28.07.2010. u 14:24

Veliki požar u okolici Splita aktualizirao je i problem osiguravanja imovine u Hrvatskoj. Naime, prema podacima stručne publikacije „Svijet osiguranja“, u Hrvatskoj je osigurano tek 20 posto ukupne imovine. Kada se dogode prirodne katastrofe, kao što je požar, vlasnici imovine zbog toga se nađu u bezizlaznoj situaciji: imovinu nisu osigurali, a obeštećenje od strane države treba dugo čekati i upitno je koliko će uopće štete država nadoknaditi.

Iako su predstavnici Vlade najavili da će država isplatiti potporu za obnovu poljoprivrednog dobra stradalog u požaru, činjenica je da tek treba raspisati i provesti natječaj na temelju kojega će se osigurati sredstva, što znači da vlasnici uništenih vinograda, voćnjaka i maslinika ne mogu računati na financijsku pomoć države prije proljeća iduće godine.

Ljudi koji žive od poljoprivrede dobro znaju da štetu na vinogradima, voćnjacima i maslinicima treba sanirati odmah, pogotovo ako su im poljoprivredna dobra jedini izvor prihoda za život. Nadalje, vlasnike opožarene imovine sigurno brine i podatak da mnogi vlasnici vinograda i maslinika s Pelješca koji su izgorjeli u požaru 2015. ni do danas nisu dobili nikakvo obeštećenje od države zbog, kako je rečeno iz nadležnog Državnog povjerenstva, „ograničenih sredstava“.

Može se stoga reći da osiguranje imovine zapravo nije trošak, nego korisno ulaganje. Pogotovo imajući u vidu da je brza naknada štete u ovakvim situacijama najvažnija. Najveće domaće osiguranje, Croatia osiguranje, reagiralo je već dan-dva nakon požara u Splitu. Odlučili su sve manje štete isplatiti gotovo odmah, dan nakon obračuna, dok će u slučajevima velike štete vlasnicima osigurane imovine isplatiti akontaciju za sanaciju izgorjele imovine i prije konačne procjene štete. A ukupan iznos štete biti će isplaćen nakon konačnog obračuna. 

  • Ovo su teške situacije u kojima postaje jasna važnost i vrijednost osigurane imovine. O osiguranju imovine na žalost uglavnom razmišljamo kad se nesreća dogodi i kad je nema tko nadoknaditi, kaže Predrag Krstanović, direktor Sektora za upravljanje naknadama šteta u CO.

Čini se da su i građani počeli biti svjesni važnosti osiguravanja imovine. Osiguranja od požara i općenito elementarnih nepogoda od 2016. godine bilježe lagani rast. U CO pojašnjavaju kako su njihovi klijenti u slučaju prirodnih nepogoda policom Croatia Imovine osigurani od čak 16 različitih rizika. Pri tome nije zanemariv ni podatak da je osiguranje imovine značajno jeftinije od, na primjer, auto osiguranja.