PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Poklanjamo 3x2 ulaznice za za koncert Dubioze Kolektiv u Areni Zagreb!

    AUTOR:
    • Promo

  • OBJAVLJENO:
  • 24.10.2017. u 14:08

Goran Lizdek / Promo

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „Poklanjamo 3x2 ulaznice za koncert Dubioze Kolektiv u Areni Zagreb“ raspisuje: HANZA MEDIA d.o.o. Koranska 2, Zagreb, OIB79517545745 (u daljnjem tekstu Organizator).

 

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži tri (3) dobitnika koji će osvojiti ulaznice, a raspisuje se u svrhu promocije Organizatora u nagradnom natječaju.
Nagradni natječaj traje od 6. studenog 2017. godine do 13. studenog 2017. godine na web adresi jutarnji.hr.

 

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:

3 x 2 ulaznice za koncert Dubioze Kolektiv u Areni Zagreb*

*Ulaznice nije moguće ustupiti trećim osobama niti su za preprodaju. Svaki dobitnik osvaja dvije ulaznice te se obvezuje dostaviti ime i prezime pratnje.

 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Slanjem fotografija prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Osoba koja se prijavljuje slaže se da se ista objavi u izdanjima Organizatora.

 

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske koje u periodu trajanja natječaja, ispune obrazac za prijavu na natječaj na Jutarnji.hr (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail) i odgovore na nagradno pitanje. Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 6. studenog 2017. godine do 13. studenog 2017. u 11 sati.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

 

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave se primaju u periodu između 6. studenog 2017. godine do 13. studenog 2017. u 11 sati. Kreativni odgovori dobitnika na nagradno pitanje mogu biti objavljeni u izdanjima Organizatora. Po završetku prijava žiri će, sastavljen od zaposlenika Organizatora, prema kriteriju kreativnosti odgovora na nagradno pitanje odabrati 3 dobitnika.
Njihova će se imena i prezimena objaviti u ponedjeljak, 13. studenog 2017. na web adresi jutarnji.hr. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 5 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i prezimena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

 

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem e-maila u roku od 10 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 10 dana ne odgovori na e-mail, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

 

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.  Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike/videa/tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i pismeni pristanak sudionika može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, Internet, radio), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema po bilo kakvoj osnovi.

 

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Sve prijave i glasovi zaprimljeni korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa biti će uklonjeni, kao i sve prijave i glasovi stečeni bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje sudioniku omogućuju nepoštenu prednost pred drugim sudionicima.

 

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika bit će objavljeno na web adresi jutarnji.hr 13. studenog 2017. godine.

Sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju pristaje da njegovi osobni podaci budu korišteni za provođenje bilo kakvih promotivnih aktivnosti Organizatora, sukladno čl. 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06,41/08, 130/11).

 

Članak 12: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 

Članak 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

 

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci bez posebnog obrazloženja.

 

HANZA MEDIA d.o.o.

 

Upite o nagradnom natječaju šaljite na [email protected]