HPB Moja banka

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU POTRAŽIVANJA BANKE

    AUTOR:
    • Promo

  • OBJAVLJENO:
  • 14.11.2019. u 13:51

 

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4, OIB 87939104217 (u daljnjem tekstu „Banka“) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke.

Predmet prodaje je potraživanje Banke osigurano založnim pravom na nekretninama:

- Poslovni kompleks za obradu i preradu mesa u Posavskim Podgajcima, površine zemljišta 10.741,00 m², neto korisne površine 504,29 m²

- Obiteljska kuća, pomoćne građevine i dvorište u Posavskim Podgajcima, površine zemljišta 2.044 m², neto korisne površine 207,42 m²

- Početna minimalna cijena: 755.000,00 HRK

- Rok za dostavu ponuda:  23. 11. 2019. godine

 

Sve zainteresirane pozivamo da nam se obrate pisanim putem na adresu:

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Sektor upravljanja naplatom

Direkcija restrukturiranja i naplate za gospodarstvo

Odjel prisilne naplate za gospodarstvo

Strojarska 20/20. kat, 10 000 Zagreb

S naznakom „Prodaja potraživanja“

 

Svi zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti Banci i dostaviti neobvezujuću ponudu zaključno s danom 23. 11. 2019. godine, nakon čega će se sa zainteresiranim kupcima/ponuditeljima prema odabiru Banke potpisati ugovor o povjerljivosti podataka.

Sve ponude podnesene nakon 23. 11. 2019. godine bit će isključene iz odabira.

Sve troškove vezane uz ponudu u cijelosti snosi sam ponuditelj.

Banka zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te se ovime ni na koji način ne obvezuje da će postupak prikupljanja i analize ponuda za kupnju potraživanja Banke rezultirati ugovaranjem poslovnog odnosa s potencijalnim ponuditeljima.

U slučaju primitka zadovoljavajuće ponude Banka će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji potraživanja.

Dostava ponude ni na koji način ne obvezuje Banku na sklapanje ugovora o prodaji potraživanja.