Fakulteti koji neće priznavati maturu

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 06.05.2008. u 08:00

ZAGREB - Ministarstvo znanosti i obrazovanja najkasnije idući tjedan objavit će podatke o tome koji će fakulteti i visoke škole u akademskoj godini 2010./2011. u cijelosti priznavati državnu maturu, odnosno na kojim će se fakultetima uz maturu morati polagati i razredbeni ispit. Brošuru u kojoj se nalaze odluke svih visokoškolskih institucija izradio je Rektorski zbor, a Jutarnji list eksluzivno je došao do interne verzije tog dokumenta.

Uvjeti za upis na fakultete

Prema njemu većina će fakulteta maturu priznavati kao jedini element upisa, dok će prijemni zadržati tek 10-ak posto fakulteta. Uglavnom, riječ je o fakultetima u sastavu zagrebačkog sveučilišta.  

Nedostatak informacija o tome koji će fakulteti priznavati maturu i u kojoj mjeri bio je i jedan od razloga učeničkog prosvjeda.

Donosi se Pravilnik
Prema najavama iz Ministarstva, svi će učenici 2010., za kada je odgođena matura, obvezno morati položiti ispit iz hrvatskog, stranog jezika i matematike te još jednog predmeta po izboru, ovisno o fakultetu koji žele upisati.

Predmeti koji će se polagati na maturi bit će propisani posebnim Pravilnikom o maturi koji kasni već dvije godine.

U Ministarstvu su kao jedan od razloga kašnjenja navodili upravo zavlačenje fakultata s odlukama o tome hoće li za upis priznavati samo maturu i na kojoj razini ili će svi kandidati i nakon mature morati proći prijemni.

Ministar Dragan Primorac prošli je tjedan rekao kako će bez obzira na odluku da se državna matura odgodi za 2010. njezina priprema teći regularno. Državni tajnik prof. dr. Radovan Fuchs jučer nam je rekao kako će, bez obzira na to što svi fakulteti nisu dostavili podatke o tome kako će 2010. priznavati maturu, Ministarstvo u javnost izaći s trenutno raspoloživim podacima.

- Vjerojatno ćemo sve podatke već idući tjedan staviti na svoj web - rekao nam je Fuchs. Na popisu fakulteta koji Ministarstvu nisu dostavili svoje izjave najviše je zagrebačkih.

Prijemni će ispit uz maturu zadržati i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Testirat će se opća kultura i logičko zaključivanje, a ispit će kandidatima nositi 400 bodova. Iako su u početku najavili kako će iz sva tri predmeta njihovi kandidati morati imati položenu A razinu, zagrebački studij prava odustao je od te odluke pa će iz matematike biti dovoljno da učenici polože B razinu.

Položenu B razinu iz matematike priznavat će i Prirodoslovno-matematički fakultet, pa i za studij matematike.

Ekonomija zahtjevnija
Na pitanje zašto je ekonomistima potrebna A, a budućim je nastavnicima matematike dovoljna B razina iz tog predmeta, prof. dr. Hrvoje Kraljević, bivši ministar znanosti i profesor matematike na PMF-u, kaže kako bi razinu A tražili kada bi se svi njihovi studenti poslije toga bavili znanošću.

- Nismo htjeli biti previše ekskluzivni, a i htjeli smo obuhvatiti širi krug kandidata - objašnjava Kraljević.

Na sveučilištima u Puli, Dubrovniku i Osijeku ni jedan studij neće zadržati prijemni. U Rijeci posebne će provjere provoditi pojedini studiji u skopu Filozofskog fakulteta, Učiteljski fakultet te Akademija primijenjenih umjetnosti. Studenti koji na riječkom Medicinskom fakultetu žele upisati studij organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu obavezno će proći psihologijsko testiranje i “motivacijski razgovor”.

Medicina u Rijeci kao ni Pravo nemaju prijemni. Prijemni neće imati ni medicinski fakulteti na drugim sveučilištima.

Izuzetak je zagrebački medicinski fakultet koji, prema riječima dekanice prof. dr. Nade Čikeš, o tome još nije donio odluku.

Na Medicini odlučuju

Čikeš odluku najavljuje za ovaj tjedan, a nakon sastanka dekana sva četiri zagrebačka biomedicinska fakulteta (Medicine, Stomatologije, Veterine i Farmacije). Inače, na Veterini su donijeli odluku da neće imati prijemni. Prijemni će zadržati i kineziološki fakulteti u Splitu i Zagrebu. U Splitu prijemni će se polagati i za pojedine studije unutar Filozofskog fakulteta, a mogućnost polaganja prijemnog zadržao je i Građevinsko-arhitektonski fakultet.

Od fakulteta u sastavu zagrebačkog sveučilišta prijemni će zadržati i Učiteljski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Akademija likovnih umjetnosti, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu te Arhitektonski fakultet.

Ni zagrebački Ekonomski fakultet još nije dostavio izjavu Ministarstvu, no njegov dekan Darko Tipurić kaže kako je njihova odluka poznata. - Položena matura bit će nam prioritet, no uz to naši će kandidati morati položiti test opće kulture i logičkog zaključivanja - kaže Tipurić. Drugi ekonomski fakulteti u zemlji priznavat će samo maturu, osim ekonomije u Splitu koja o tome još nije donijela odluku. - Poslali su nam dopis da čekaju dogovor s ostalim ekonomskim fakultetima u zemlji, kao da oni ne pripadaju sveučilištu u Splitu, već nekom ekonomskom sveučilištu - ljuti se Fuchs.
Na Ekonomiji u Splitu još čekaju

Ivana Kalogjera Brkić

Izdvajamo