BEŠKEROVA RIJEČ DANA

Sveučilište

Kolumnist Jutarnjeg lista Inoslav Bešker riječ sveučilište odabrao je povodom studentskih prosvjeda koji traže besplatno školovanje.

Sveučilište je ustanova koja nudi najviše školsko obrazovanje, provjerava stečeno znanje pojedinaca i ovjerava ga diplomom kao univerzalnom vjerodajnicom.

U Bologni su oko 1088. aspiranti prava, ponajviše bilježničkoga, prikupili svoj novac i investirali ga u angažiranje nastavnika i u zajedničku nabavu knjiga, koje su činile universitas litterarum. U Parizu je oko 1160. Univerzitet formirala Crkva (i u njegovu sklopu 1253. kolegij Sorbonnu) da bi kroza nj distribuirala i ovjeravala pravovjerno znanje. U Napulju je njemački rimski car Friedrich II. osnovao 1224. universitas studiorum kao državnu laičku ustanovu, nužnu da bi napredovala res publica, država kao poklad javnog dobra.

Sva tri koncepta postoje i danas. Nijedan nije bio besplatan. Netko je morao investirati: ili studenti za svoju korist (Bologna), ili porezni obveznici za korist države (Napulj), ili vjernici za korist religije (Pariz). Sabor je 1861. donio “Zakonsku osnovu o utemeljenju jugoslavenskoga sveučilišta u Zagrebu”. Kraljevsko sveučilište Franje Josipa I. osnovano je 1874., pa je naziv postao služben.

“Sveučilište” je u hrvatskome srbizam (posuđenica iz srpskoga).

U slavenosrpskom zabilježeno je 1798., prenosi Gluhak. To je kalk bizantskog pojma “Pandidakterion” (naziv carske škole osnovane 425.). “Sveučilište” je spomenuto u Žitiju Gerasima Zelića, ARj ga nalazi u Petranovića i u Popovićevu srpsko-njemačkom rječniku. Termin je preuzeo i Šulek.

Izdvajamo