Unija ne uspijeva u kažnjavanju rasizma

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 19.08.2008. u 08:11

Države članice Europske Unije, s izuzetkom Velike Britanije, upozorila je EU Agencija za osnovna ljudska prava (FRA), u velikoj mjeri ne uspijevaju kažnjavati rasizam ili pak diskrimaciju.

Dapače, čak 12 od 27 zemalja, i to Cipar, Češka, Danska, Estonija, Njemačka, Grčka, Litva, Luksemburg, Poljska, Portugal, Slovenija i Španjolska, pokazalo je izvješće, uopće nisu odredile sankcije za takva djela. S druge strane, Velika Britanija primjenjuje sve mjere, a češće od većine ostalih država, doduše ne u istoj mjeri kao Velika Britanija, njima pribjegavaju i Bugarska, Finska, Francuska, Mađarska, Irska, Italija, Rumunjska te Švedska.

Krivnju za izostanak aktivnosti po tom pitanju Agencija vidi u nedostatku tijela za ravnopravnost koja bi trebala pomagati žrtvama rasizma ili diskriminacije, kao i činjenicu da zakoni EU prebacuju teret dokazivanja - na način da osoba optužena za rasizam ili diskriminaciju treba dokazati svoju nevinost, što mnoga zakonodavstva ne uzimaju u obzir.


Martina Hrupić

Izdvajamo