Vatikan: Katolička crkva - jedina Crkva

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 10.07.2007. u 16:24

RIM - Kongregacija za nauk vjere objavila je dokument pod naslovom "Odgovori i pitanja" koji se odnosi na neke aspekte crkvene doktrine, a prema kojem je Katolička crkva jedina Kristova crkva.

Prema tom tumačenju, Katolička crkva jedina je onakva kakvu je Krist osnovao i kakva će ostati, dok se ostale kršćanske zajednice, kao primjerice protestanti, ne mogu nazivati Crkvom, a jedino pravoslavci imaju neke elemente Crkve.

Dokument koji je potpisao pročelnik Kongregacije, kardinal William Cardinal Levada, uz zahtjev i dopuštenje pape Benedikta XVI., zasigurno će izazvati polemiku. Sada se potvrđuje dokument Drugog vatikanskog koncila "Lumen Gentium" (objavljen 1963.), koji kao "posebnu Crkvu" spominje pravoslavne nacionalne zajednice, koje su združene s Katoličkom crkvom po priznanju svećenstva i euharistije.


Protestantske zajednice ne mogu, tumači se, biti smatrane crkvama, jer ne predviđaju svećenstvo i ne čuvaju na pravi način sakrament euharistije.

Dokumentom se želi ukloniti sva zbrka i tumačenja koja su se nagomilala godinama na teološkom obzoru, pa i u tumačenjima dokumenta "Lumen Gentium".

Naglašava se kako jedino Katolička crkva ima sve elemente koje je uveo Isus. Tumači se da i pravoslavci, koji su zadržali neke od tih elemenata, nisu Crkvom nasljednicom Isusovih temelja, jer ne priznaju primas Pape, Petrova nasljednika.

Ipak pravoslavne nacionalne zajednice zavređuju ime Crkve, ali uz pridjev "posebne" Crkve, te mogu, kako se navodi, biti nazivane "Crkve sestre Katoličkih posebnih crkava".     (Hina)


Izdvajamo