BEŠKEROVA RIJEČ DANA

Zečji nasip

Zečji nasip žargonski je naziv za provizorni nasip, obično od vreća punjenih pijeskom, kojim se nastoji spriječiti prodor poplavnih voda kada je razina vode neočekivano ili barem neuobičajeno visoka.

Naziv - kao što su nam protumačili novinari u doba katastrofalne poplave Zagreba 1964 - duguje zečjem skoku: nasip visine triju vreća otprilike odgovara visini zečjeg skoka. Veselilo bi me znati kome je i kada prvi put palo na pamet tako nazvati provizorni nasip, zadnji, ponekad već očajnički pokušaj sprečavanja prodora vode.

“Zečji nasip” je dakle u hrvatskome frazem, koji ne donose rječnici koje sam konsultirao. “Zečji” je, naravno, pridjev - koji se odnosi na zeca, koji pripada zecu, koji potječe od zeca - a “zec” je praslavenskog podrijetla (“*zajenc’”) od indoevropskog korijena “*ghei-” (skakati), usp. litavski “žaisti” (skakati), te engleski “go” i njemački “gehen” (ići).

“Nasip” je pak pojas zemlje ili inoga građevinskog materijala izdignut nad razinu vode ili tla [nasip protiv poplave; obrambeni nasip; potporni nasip; željeznički nasip], postverbal glagola “nasipati”, složenice prijedloga “na” i glagola “sipati”, praslavenskog podrijetla (“sypati”), usp. litavski “supauti”, od indoevrepskoga “supajo”, v. latinski “sipo” i “dissipo”.

Tagovi

Izdvajamo