Agrokor

SVI DETALJI O PRIJAVLJENIM I OSPORENIM DUGOVIMA AGROKORA Ramljak ne priznaje 79 tražbina zbog pokrenutih sudskih sporova teških 9,3 mlrd. kuna

Zagreb, 091117.
Na konferenciji za medije Agrokora kljucne informacije vezane uz prijavu trazbina prezentirali su izvanredni povjerenik Ante Ramljak, glavni savjetnik za restrukturiranje Alastair Beveridge te savjetnik izvanrednog povjerenika za financije i strategiju Vladimir Bosnjak.
Na fotografiji: Ante Ramljak, Vladimir Bosnjak i Alastair Beveridge.
Foto: Bruno Konjevic / CROPIX
Bruno Konjević / HANZA MEDIA

Izvanredni povjerenik Ante Ramljak, savjetnik izvanrednog povjerenika za financije i strategiju Vladimir Bošnjak, te glavni savjetnik za restrukturiranje Alastair Beveridge

Vrijednost ukupno priznatih tražbina je 41,2 milijarde  kuna,  a od toga pravo glasa za sada imaju samo vjerovnici sa 29,6 milijardi kuna potraživanja

Izvanredna uprava Agrokora je u četvrtak Trgovačkom sudu u Zagrebu predala tablice s tražbinama u okviru kojih su vjerovnici prijavili ukupno 504 milijarde kuna tražbina. Međutim, od toga se najveći dio odnosi na 446,2 milijarde kuna tražbina sudužnika (jamstva), te zahtjeve za osiguranjem sredstava, jamstva/sudužništva te regresna prava za mjenice i cesije koje su "samo" evidentirane i nemaju pravo glasa u Vijeću vjerovnika i na Skupštini vjerovnika.

Ukupno je priznato i osporeno 57,7 milijarde kuna, s tim da je vrijednost ukupno priznatih tražbina 41,2 milijarde  kuna, a među nepriznatim potraživanjima je i 8,5 milijardi kuna Sberbanke, što je svakako najvažnija odluka Ante Ramljaka, izvanrednog povjerenika u ovom slučaju. 

OSPORENE TRAŽBINE

Ukupno ima 79 osporenih tražbina zbog pokrenutih sudskih sporova na drugim sudovima u visini od 9,3 milijardi kuna, a od navedenog iznosa 7,4 milijardi kuna odnosi se na osporavanja zbog dvostruke litispendencije (Sberbank), a 1,6 milijardi kuna na jedan spor o kojem je već odlučeno pravomoćnom presudom 2015.

Ostale tražbine su osporene jer se o tražbini vodi sudski postupak ili je donesena nepravomoćna presuda. Kada je riječ o osporavanju zbog nepostojanja osnovanosti tražbine, tu postoji 941 tražbina u visini od 4,9 miljardi  kuna, a od tog iznosa 156 milijuna kuna odnosi se na osporavanja tražbina prijavljenih od strane imatelja obveznica budući da se iste priznaju samo primarnom agentu. 

Te tražbine su osporene zbog neslaganja između dužnika i vjerovnika o prirodi same transakcije (različita interpretacija ugovora o poslovnoj suradnji) ili neusklađenosti poslovnih knjiga dužnika i vjerovnika. Potom dolazimo do osporavanja tražbina vezanih uz zakupodavce (vjerojatno vezano za Konzumove prodane i potom iznajmljene objekte) u okviru kojih je osporeno 30 tražbina u visini od dvije milijarde kuna, a tražbine se osporavaju iz razloga nevaljanosti odredbe, odnosno. nepostojanja osnove u zakupnom odnosu. Nakon toga su tu i tehnički razlozi osporavanja na koje se odnosi 18 tražbina u visini od 18 milijuna kuna, a  osporavanja se temelje na uočavanju tehničke greške u prijavi od strane vjerovnika, te je ista identificirana i osporena (knjiženje kompenzacije s krivim datumom od strane vjerovnika, uračunate fakture koje se ne odnose na razdoblje do početka postupka, i slično).

 

Od tih 41,2 milijarde kuna, pravo glasa, za sada, imaju, a to je jedna od važnijih informacija, samo vjerovnici sa 29,6 milijardi kuna potraživanja, budući da pravo glasa nemaju povezane osobe nad kojima se provodi postupak izvanredne uprave. Tijekom obrade i ispitivanja prijavljenih tražbina, osporeno je njih 1.102 u cijelosti ili djelomično, čija je ukupna vrijednost 16,5 milijarde kuna. Uz to, 139 tražbina je prijavljeno nakon isteka roka za prijave i one su predane nadležnom sudu s prijedlogom da se odbace kao nepravodobne.

Vjerovnici su imali rok od 68 dana za prijavu tražbina,  a prijavljeno je ukupno 12.600 tražbina koje su zaprimljene do zatvaranja obrade, a koje je prijavilo oko 5.700 pojedinačnih  vjerovnika od koji su neki podnijeli nekoliko prijava na više različitih društva unutar Agrokor koncerna.

Lista potraživanja sadrži priznate i osporene tražbine, izlučna i razlučna prava, zahtjeve za osiguranje sredstava, prijave tražbina predane nakon roka, te tražbine u odnosu na društva nad kojima nije otvoren postupak izvanredne uprave. Postupak je uključivao, priopćili su iz Agrokora, zaprimanje, indeksaciju,  kategorizaciju te  detaljan pregled i  obradu zaprimljenih  tražbina, te je kreirana posebna baza podataka, odnosno sučelje za unos te evidenciju tražbina, a provedene su i sve potrebne tehničke te dubinske analize (u procesu je sudjelovalo više od 150 zaposlenika Agrokora). Nadalje, uspostavljene su posebne radne skupine i operativni timovi na  razini svakog pojedinog društva uz nadgledanje cjelokupnog postupka radi efikasnog provođenja postupka od strane centralnog tima. U listopadu je, pak, započela priprema podataka o prijavljenim, prihvaćenim i osporenim tražbinama za objavu u tablicama u formatu zahtijevanom od Suda, s tim da se prijava tražbina evidentirala putem tablica s popisom vjerovnika po društvu, utvrđenim, priznatim ili osporenim potraživanjima za poduzeća u postupku izvanredne uprave. Popis obrađenih tražbina priredilo je svako društvo u postupku izvanredne uprave, a njegovu vjerodostojnost potvrdili su direktor financija, direktor pravnih poslova i predsjednik uprave svakog društva.

Vjerovnicima je, ističu u Agrokoru, omogućen uvid u prijave tražbine drugih vjerovnika i svu priloženu dokumentaciju, te imaju pravo osporiti  tražbine drugih vjerovnika u roku od osam dana od dana objave tablica na e-oglasnoj ploči suda. Nakon što Rješenje suda o utvrđenim i osporenim tražbinama postane pravomoćno, sud će, napominje se, uputiti na parnični postupak radi dokazivanja osnovanosti osporavanja za vjerovnike kojima je povjerenik osporio tražbinu i vjerovnike koji su drugim vjerovnicima osporili tražbine koje je povjerenik priznao. Ukoliko za osporenu tražbinu postoji ovršna isprava, sud će u parnični postupak uputiti osporavatelja da dokaže osnovanost, a ukoliko osoba koja je upućena na parnični postupak ne pokrene parnični postupak u roku od osam dana, smatrat će se da je odustala od prava na vođenje parničnog postupka. Po donošenju Rješenja o utvrđenju i osporavanju tražbina od strane suda, Trgovački sud će temeljem popisa prijavljenih i priznatih tražbina odobriti razrede vjerovnika na temelju ukupnih tražbina te će se moći pokrenuti prijedlozi opcije namire u postupku izvanredne uprave. U Agrokoru pritom tvrde da na temelju interne analize oko 9.000 vjerovnika nije prijavilo tražbine u iznosu od oko 850 milijuna kuna. Na koncu, od ukupnog broja prijavljenih i obrađenih tražbina, 10.200 prijava (92 posto) odnosi se na  20 najvećih društava. Konzum d.d. zaprimio je oko 16 posto ukupno prijavljenih tražbina, dok je drugi po veličini, Tisak d.d. zaprimio oko  osam posto,  a Agrokor d.d. je obradio 466 pojedinačnih tražbina od kojih su većina za primljene kredite i izdane obveznice i  komercijalne zapise. Ostatak  prijava tražbina je prijavljen na preostalih 56 društava u grupaciji Agrokor.                          

Izdvajamo