OSVOJITE VRIJEDNE NAGRADE

Pravila nagradne igre 'Globusov mjesec knjige'

  AUTOR:
  • Jutarnji.hr

 • OBJAVLJENO:
 • 18.05.2016. u 11:51

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Koranska 2, Zagreb, MB: 00575682, OIB: 79517545745, KL. UP/I-460-02/16-01/328, URBROJ: 513-07-21-01/16-3 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:

 

Zagreb, 05. svibnja 2016.

 

 

PRAVILA  NAGRADNE IGRE

pod nazivom

„Globusov mjesec knjige“

 

1.  Predmet Pravila

1.1.        EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Zagreb, Koranska 2, MB: 00575682, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom „Globusov mjesec knjige“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) koja se provodi putem kupona, a ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrade, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanje nagradne igre je promidžba društva EUROPAPRESS HOLDING d.o.o.  i njegovog izdanja Globus.

 

2.  Nagradna igra

 1.  
  1. Nagradna igra organizira se u Globusu, od 18.05. do 17.06. putem kupona u četiri kola, kako slijedi:
 1. kolo nagradne igre 18.05.2016.,
 2. kolo nagradne igre 25.05.2016.,
 3. kolo nagradne igre 01.06.2016. i
 4. kolo nagradne igre 08.06.2016.

U svakom kolu će biti objavljen po 1 kupon.

 1.  
  1. Zadatak čitatelja je poslati 1 (jedan) kupon sa svojim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i broj telefona) na adresu Koranska 2, 10000 Zagreb, s naznakom za nagradnu igru „Globusov mjesec knjige“.
  2. U izvlačenju u pojedinom kolu nagradne igre sudjeluju kuverte koje pravodobno pristignu na adresu – Koranska 2, 10000 Zagreb, uz naznaku za nagradnu igru „Globusov mjesec knjige“.

Pravodobno pristiglim kuvertama smatraju se one koje su stigle najkasnije do sljedećih termina:

 • 27.05.2016. do 10:00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 1.kola koje će se održati dana 27.05.2016.
 • 03.06.2016. do 10:00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 2.kola koje će se održati dana 03.06.2016.
 • 10.06.2016. do 10:00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 3.kola koje će se održati dana 10.06.2016.,
 • 17.06.2016. do 10:00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 4.kola koje će se održati dana 17.06.2016.,

a koje sadrže 1 (jedan) kupon objavljen u Globusu zajedno sa osobnim podacima (ime i prezime, adresa i broj telefona) pošiljatelja.

 1.  
  1. Izvlačenje dobitnika održat će se u prostorijama Priređivača (Koranska 2, Zagreb) uz prisutnost Povjerenstva za izvlačenje.
  2. Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom izvlačenjem sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri. Povjerenstvo za izvlačenje će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti Zapisnik s podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja.
  3. Rezultati izvlačenja te ime i prezime dobitnika svakog pojedinog kola bit će objavljeni:
 • 01.06.2016. za rezultate 1.kola
 • 08.06.2016. za rezultate 2. Kola
 • 15.06.2016. za rezultate 3. kola
 • 21.06.2016. za rezultate 4. kola.
 1.  
  1. Nagradni fond svakog pojedinog kola sastoji se od  sljedećih nagrada i to:
 1. Nagrada: 9 knjiga
 2. Nagrada: 2 x 6 knjiga
 3. Nagrada: 3 x 3 knjige,

ukupno 30 knjiga u svakom pojedinom kolu, ukupne vrijednosti 4.000,00 kn (PDV uključen).

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 16.000,00 kn (PDV uključen).

 1.  
  1. Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, nagrade koje preostanu   priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 30 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.
  2. Kuverte koje ne sadrže podatke o sudionicima nagradne igre, odnosno sadrže nerazumljive podatke o sudionicima nagradne igre, kao i kuverte koje ne sadrže kupone te kuverte koje sadrže nepotpun broj kupona, smatrat će se nevažećima.

 

 

                                                          3. Pravo sudjelovanja u nagradnim igrama

3.1.     Nagradna igra vrijedi samo na području RH te u istoj mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji Globusa, prodanih na području RH, sukladno članku 2. i 3. ovih Pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2.     Svaki čitatelj može sudjelovati u nagradnoj igri neograničeni broj puta, ali može biti izvučen

            samo jedan put.

3.3.     Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrade.

3.4.     Ova Pravila bit će objavljena na www.jutarnji.hr 18.05.2016. godine.

 

 

                                                          4.  Preuzimanje nagrade

 1.  
  1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
  2. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 30 dana, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem, te mu odrediti dodatni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a dalje se primjenjuju odredbe Pravilnika o priređivanju nagradne igre.
  3. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.4.     Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

 

                                       5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

 

5.1.        Sudionik prema članku 3. ovih Pravila pristaje na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pristaje da njegovi osobni podaci budu objavljeni u skladu sa člankom 5.2. ovih Pravila, te izjavljuje da prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.  

5.2.        Sudionici dobitnici nagrade sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.

 

                                                                     6. Troškovi

6.1.        Priređivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično.

6.2.        U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

7.1.        Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

8.1.        Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2.       Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

9.1.        Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.jutarnji.hr 18.05.2016. godine.

9.2.        Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

 

EUROPAPRESS HOLDING  d.o.o.

 

     

 Marko Smetiško, predsjednik uprave

 

 

Ana Hanžeković, članica uprave

 

Izdvajamo

Iz drugih medija