PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

INMUSIC #11– NATJEČAJ ZA KREATIVNO RJEŠENJE FESTIVALSKE MAJICE

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 04.05.2016. u 12:38

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „INmusic #11– natječaj za kreativno rješenje festivalske majice“ raspisuju: Vibro Limes d.o.o. (dalje: Organizator ili Priređivač) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Natječaj Organizator priređuje u suradnji sa Europapress holding d.o.o., koji je medijski partner priređivača natječaja (u daljnjem tekstu pravila: medijski partner ili EPH).

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži jedan dobitnik čiji će dizajn biti apliciran na INmusic majice, raspisuje se u svrhu promocije INmusic festivala i portala Jutarnji.hr kao medijskog partnera priređivača u nagradnom natječaju.

Nagradni natječaj traje od 4.5.2016. godine do 22.5.2016. godine na web adresi jutarnji.hr.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:

- aplikacija pobjedničkog dizajna na INmusic majice

- dvije festivalske propusnice za INmusic festival #11 izdane na ime i prezime pobjednika natječaja

Produkcijske troškove apliciranja pobjedničkog rješenja na festivalske majice u cijelosti snosi INmusic festival.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe iz Hrvatske, osim radnika Organizatora i njegovog medijskog partnera kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Slanjem prijave (rad, kratak opis rada i osobni podaci) prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Osoba koja se prijavljuje slaže se da se njegova prijava objavi na jutarnji.hr i inmusicfestival.com.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe iz Hrvatske koje u periodu trajanja natječaja ispune obrazac za prijavu na natječaj na http://obrasci.jutarnji.hr/inmusic-majice/ (ime, prezime, datum rođenja, mjesto prebivališta, kontakt: e-mail te broj telefona ili mobitela), uploadaju vlastiti dizajn u JPG ili PNG formatu, težine do 1MB, te u u maksimalno 200 znakova opišu svoj rad. Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 4.5. od 12 sati do 16.5. u 12 sati.

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora ili njegovog medijskog partnera. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i medijskog partnera na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Sudionici se potiču na osmišljavanje zanimljivih i originalnih likovnih rješenja primjerenih festivalu suvremene rock i pop glazbe, programu ovogodišnjeg izdanja INmusic festivala i lokaciji održavanja festivala

Organizatori natječaja imaju pravo diskvalificirati sve radove prijavljene na natječaj koji su uvredljivog ili neprimjerenog sadržaja

Dizajn za majicu mora uključivati ispravno napisano ime festivala: INmusic – na način da je "IN" pisano velikim tiskanim slovima, "music" malim tiskanim slovima te da su te dvije riječi tvore jednu riječ "INmusic"

Stil i font slova dizajner bira sam, ali ime festivala mora biti napisano na jedan od slijedećih načina:

 INmusic

 INmusic festival

 INmusic #11

 INmusic festival #11

 INmusic 11

 INmusic festival 11

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave se primaju u periodu između 4.5. od 12 sati do 16.5. u 12 sati. Bilo koji od radova, opisa te imena, prezimena i mjesta prebivališta autora mogu biti objavljena na portalima inmusicfestival.com i/ili jutarnji.hr. Po završetku prijava će žiri sastavljen od zaposlenika Organizatora odabrati 10 finalista čije će prijave biti objavljene na inmusicfestival.com ili jutarnji.hr.

Od 17.5. u 12 sati do 22.05. u 10 sati traje glasovanje čitatelja. Sudionici će na kraju glasovanja biti poredani po broju glasova te će biti označeni brojevima, odnosno bodovima (najviše glasova=najviše bodova), a prijavljeni sudionik s najvećim zbrojem bodova čitatelja će biti dobitnik nagrada. Ime, prezime, mjesto prebivališta i prijavljeni materijal dobitnika objavit će se na web adresi inmusicfestival.com i/ili jutarnji.hr. Dobitnik osvaja nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 5 Pravila, sudionici pristaju da njihovi podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem e-maila tijekom 22.5.2016. Ako dobitnik u roku od 24 sata ne odgovori na e-mail, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati novčane naknade ili nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Pobjednik natječaja pristaje da njegov rad bude korišten na majicama INmusic festivala bez prostornih ili vremenskih ograničenja

Pobjednik natječaja pristaje na korištenje foto i/ili video zapisa o njegovu/njezinu radu u promotivne svrhe INmusic festivala te festivalskih sponzora bez prostornih ili vremenskih ograničenja. Pobjednik natječaja neće tražiti nikakvu novčanu naknadu za reprodukciju snimljenog foto i/ili video materijala.

Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora i EPH pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora i EPH da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora ili EPH bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora i EPH od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator i EPH se obvezuju obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru i EPH ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora.

Organizator i EPH sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i pismeni pristanak sudionika mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe.

Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru i EPH po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Sve prijave i glasovi zaprimljeni korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa biti će uklonjeni, kao i sve prijave i glasovi stečeni bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje sudioniku omogućuju nepoštenu prednost pred drugim sudionicima.

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Ime dobitnika, odnosno autora pobjedničkog uratka bit će objavljeno na web adresi inmusicfestival.com i/ili jutarnji.hr 22.5.2016. tijekom dana

Članak 12: POREZI

Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora i/ili medijskog partnera bez posebnog obrazloženja.

Vibro Limes d.o.o. i Europapress holding d.o.o.

Izdvajamo