PRAVILA NAGRADNE IGRE

Jutarnji.hr vas nagrađuje s nezaboravnim nogometnim izletom za dvije osobe!

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 04.05.2016. u 15:51

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Koranska 2, Zagreb, MB: 00575682, OIB: 79517545745, u daljnjem tekstu: Priređivač, utvrđuje sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Jutarnji.hr vas nagrađuje s nezaboravnim nogometnim izletom za dvije osobe!"

Članak 1.

EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) Koranska 2, Zagreb, MB: 00575682, OIB: 79517545745, priređuje nagradnu igru pod nazivom " Jutarnji.hr vas nagrađuje s nezaboravnim nogometnim izletom za dvije osobe" koja se provodi na portalu www.jutarnji.hr, a ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrade, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba portala www.jutarnji.hr.

Članak 2.

Nagradna igra održava se na portalu www.jutarnji.hr u razdoblju od 3. svibnja 2016. u 11:00 sati do 10. svibnja 2016. godine u 11:00 sati.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena najkasnije 3. svibnja 2016. na internet stranici www.jutarnji.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre pronađu igru na www.jutarnji.hr te ostave svoje podatke kroz predloženi obrazac - ime, prezime, adresa, broj mobitela i e-mail.

Članak 5.

Svaki sudionik (jedna e-mail adresa) može u nagradnoj igri sudjelovati maksimalno 5 puta za vrijeme trajanja nagradne igre.

Članak 6.

Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrade.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od:

1. Poklon paket: hotelski smještaj + ulaznica za polufinale Europskog prvenstva:

  • 2 x 8.769,321 = 17.538,64 HRK

2. Povratna avionska karta

  • 2 x 5.434,205 = 10.868,41 HRK

Ukupna vrijednost nagradnog fonda:

  • 28.407,05 HRK

Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

Članak 8.

Izvlačenje nagrada održat će se 10. svibnja 2016. u 12:00 sati u prostorijama Priređivača, Koranska 2, Zagreb gdje će se slučajnim odabirom putem računala izvući dobitnici Nagradne igre koji su stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri. Dobitnici se izvlače između svih sudionika prijavljenih unutar trajanja nagradne igre. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva, te o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena u na internetskoj stranici www.jutarnji.hr najkasnije 8 dana nakon javnog izvlačenja.

Članak 10.

Sudionici dobitnici nagrade sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.

Članak 11.

Priređivač će mailom obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika. Dobitnici svoje nagrade mogu podići u prostorijama Priređivača, Koranska 2, Zagreb u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, a po dogovoru se nagrade šalju dobitnicima s prebivalištem izvan Zagrebačke županije na adresu navedenu u nagradnom obrascu. Ako dobitnici nagrade ne podignu u prethodno navedenom roku, Priređivač će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku, te će nagrade moći preuzeti u roku od 15 dana u prostorijama Priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 12.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ako je dobitnik maloljetan ili bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

Članak 13.

U trenutku preuzimanja nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

Članak 14.

Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, nagrade koje preostanu Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 30 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.

Članak 15.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 16.

Sudionik pristaje na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pristaje da njegovi osobni podaci budu objavljeni u skladu sa člankom 10. ovih Pravila, te izjavljuje da prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na internet stranici www.jutarnji.hr.

Članak 17.

Sudionik sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaje da njegovi osobni podaci budu korišteni za provođenje bilo kakvih promotivnih aktivnosti Priređivača i poduzeća Continental Adria pnevmatike d.o.o., 2000 Maribor, Slovenija, sukladno čl. 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06,41/08, 130/11).

Članak 18.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 19.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 20.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

EUROPAPRESS HOLDING d.o.o.

Marko Smetiško, predsjednik Uprave

Ana Hanžeković, članica Uprave

KLASA: UP/I-460-02/16-01/297

URBROJ: 513-07-21-01/16-3

Zagreb, 27. travanj 2016.

Izdvajamo