WASHINGTON MAIL

Nova sigurnosna strategija Sjedinjenih Država

U.S. President Donald Trump steps off of Air Force One at Joint Base Andrews in Maryland, U.S. September 24, 2017. REUTERS/Aaron P. Bernstein
Aaron P. Bernstein / REUTERS

Donald Trump

Protivno očekivanjima njegovih kritičara, nova Strategija nacionalne sigurnosti (NSS) predsjednika Donalda Trumpa ne odstupa od konzistentnosti američke politike od hladnog rata. Ona potvrđuje američku vodeću ulogu u demokratskom svijetu, a možda i nagovještava još veće američke međunarodne obveze.

Pisao ju je profesionalni tim sigurnosnih stručnjaka i sadrži pet ključnih elemenata koji će pomoći u određivanju američke politike: prijetnje američkim interesima, američki globalni angažman, kontinuirano nadmetanje s rivalima, važnost vojne moći i vrijednost savezničke suradnje. Prvo, NSS priznaje da je Amerika pod stalnim napadom: “Širenje preciznog i jeftinog oružja i uporaba kibernetičkih alata omogućili su državama i nedržavnim konkurentima da nanose štetu SAD-u”.

Ta sredstva dovode u pitanje američku dominaciju na kopnu, moru, u svemiru i kibernetičkom prostoru. Usto, “protivnici i konkurenti izgradili su sposobnost djelovanja ispod razine otvorenog vojnog sukoba i na rubu međunarodnog prava”. Drugo, NSS naglašava važnost globalnog angažmana Sjedinjenih Država.

Definicija “Amerika prvo” odbacuje izolacionizam koji zagovaraju neki od Trumpovih populističkih savjetnika i blisko povezuje domaću snagu s međunarodnim sudjelovanjem. Prema dokumentu, “stavljanje Amerike na prvo mjesto je obveza naše vlade i temelj za američko vodstvo u svijetu”. Imajući na umu regije poput Balkana, postoji odjeljak o “željenim partnerima” i “državama koje su krhke, oporavljaju se od sukoba i traže put prema održivoj sigurnosti i ekonomskom rastu”.

Prema tekstu, stabilne, prosperitetne i prijateljske države jačaju američku sigurnost, a “neki od najvećih trijumfa američkog državništva rezultat su pomaganja krhkim i državama u razvoju da postanu uspješna društva”. Treće, dokument naglašava da se SAD mora nadmetati s ključnim protivnicima kako bi sačuvao i unaprijedio američku sigurnost i prosperitet. SAD će “odgovoriti na rastuću političku, ekonomsku i vojnu konkurenciju s kojom se suočavamo diljem svijeta”. Strategija precizira Rusiju i Kinu kao dva glavna konkurenta. Obje države “dovode u pitanje američku moć, utjecaj i interese, nastojeći nagristi američku sigurnost i prosperitet”.

Strategija je u izravnoj suprotnosti s idejom da će suradnja s Rusijom transformirati tu zemlju u blagonaklonu i prijateljsku silu. Protivno izjavama samog Trumpa, Washington ne bi trebao predmnijevati da će suradnja s Rusijom preobratiti režim u vjerodostojnog partnera. Upravo obrnuto, Moskva “želi oblikovati svijet u antitezi američkim vrijednostima i interesima”, nastojeći oslabiti međunarodni utjecaj Washingtona i “odijeliti nas od naših saveznika i partnera”. Također, ruska je vlada “odlučila učiniti ekonomije neslobodnijima i manje otvorenima, jačati svoju vojsku i kontrolirati informacije i podatke kako bi vršila represiju nad društvom i širila svoj utjecaj”.

Imajući na umu predsjedničke izbore u SAD-u, Strategija ističe da se “Rusija, koristeći modernizirane oblike subverzivnih taktika, upleće u unutarnja politička pitanja zemalja diljem svijeta”. Četvrto, nova američka Strategija usredotočuje se na vojnu i ekonomsku snagu. Podcrtava da će mir biti očuvan snagom koja dolazi od obnove vojske “kako bi ostala nadmoćnom, odvraćala naše protivnike i, ako bude potrebno, bila sposobna boriti se i pobijediti”.

Amerika će očito osigurati da regije diljem svijeta ne budu pod dominacijom jedne sile. Peto, dokument razglašava važnu ulogu koju igraju saveznici u ostvarenju zajedničkih interesa, vrijednost i težnji. Priznaje da saveznici i partneri uvećavaju američku moć ako preuzimaju svoj dio vojnog tereta protiv zajedničkih prijetnji. Obećava da će SAD voditi u multilateralnim organizacijama tako da su njegovi interesi i principi zaštićeni. Na ekonomskom području Amerika može igrati “katalizatorsku ulogu u promoviranju ekonomskog rasta koji donosi privatni sektor i pomaganju željenim partnerima da postanu budući trgovački i sigurnosni partneri”. Djelujući sa saveznicima, SAD može spriječiti nuklearne, kemijske, radiološke i biološke napade, blokirati teroriste da se dokopaju domovine, smanjiti krijumčarenje ljudi i droge te zaštititi američku kritičnu infrastrukturu.

Nadasve, savezništva mogu “odvratiti, razbiti i poraziti potencijalne prijetnje prije nego što dođu do SAD-a”. NSS postavlja važne ciljeve, ali ne uspostavlja posebne strategije, planove, troškove i vremenske okvire u sukobljavanju s prijetnjama. Iako dokument služi kao koristan temelj, Bijela kuća treba dati više podataka o tome kako se boriti protiv zajedničkih prijetnji Pentagonu, Kongresu, američkom narodu i saveznicima. NSS također ne objašnjava što znači “konkurentna diplomacija”, posebno kada postoji velika nesigurnost o reorganizaciji Državnog tajništva i diplomatske službe.

Više je detalja potrebno o tome kako se ponašati u kibernetičkom ratu i kampanjama dezinformiranja. Washington treba uobličiti komunikacijske strategije za borbu protiv ideoloških i psiholoških prijetnji radikalnih islamskih skupina i konkurentnih država, istodobno razotkrivajući ciljeve neprijateljske propagande i dezinformacije. Trumpu treba priznati da je zatražio široku paletu detaljnijih dokumenata koji bi se pozabavili strateškim elementima koji nedostaju. Nije dostatno samo definirati prijetnje i uspostaviti ciljeve nacionalne sigurnosti bez osiguravanja detalja o tome kako im se suprotstaviti te ih poraziti.

Izdvajamo