OLIMPIJADA KULTURE

Otvoren natječaj za radove učenika osnovnih i srednjih škola

    AUTOR:

  • OBJAVLJENO:
  • 22.03.2010. u 11:42

Najbolji likovni i literarni radovi sa ovog natječaja bit će predstavljeni u gotovo cijelom svijetu putem zbirke najboljih radova

Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa RH, Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek, Županija osječko-baranjska, Upravni odjel za prosvjetu,kulturu, šport i tehničku kulturu te Organizacijski odbor Olimpijade kulture Osijek raspisuju natječaj za literarne i likovne radove za učenike osnovnih i srednjih škola.

1. OPĆA PRAVILA NATJEČAJA – CILJEVI, TEME I DOBNE KATEGORIJE

Osnovni je cilj natječaja upoznavanje učitelja, nastavnika i učenika s projektom OLIMPIJADA KULTURE koji će se održati u Osijeku, i gradovima partnerima, 2012. godine, čime se nacionalno i globalno promiče kultura i turizam Osijeka, gradova- partnera, regija i države Hrvatske.

Priprema projekta podrazumijeva bogaćenje kulturnog života popularizacijom kulture, organizacijom kulturnih događaja, poticanjem kreativnosti i stvaralaštva.

Olimpijada kulture jedan je od najvećih hrvatskih i svjetskih kulturnih događaja u pripremi, kojim bi se grad Osijek mogao kandidirati za titulu Europski grad kulture.

U natječaju mogu sudjelovati svi učenici osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, i škola na hrvatskom jeziku u dijaspori.

U literarnom izričaju učenici mogu pisati u različitim književnim oblicima (pjesma, proza, pismo, esej…), a likovni izričaj može biti u bilo kojoj likovnoj tehnici rada.

Učenici se natječu na temu Olimpijade kulture, olimpizma i njegovih temeljnih vrijednosti, stvaralaštva, kulture i kulturne baštine. Temu biraju sami ili u dogovoru s učiteljem, nastavnikom, mentorom. Nudimo slijedeće natuknice:

o isticanje osobnosti i kreativnosti u kulturi

o razvijanje prijateljstva kroz kulturnu razmjenu

o uvažavanje drugih kultura

o razvijanje kreativnosti …

Neobvezne moguće teme:

* Želim biti sudionik Olimpijade kulture;

* Olimpijada kulture, izazovi i mogućnosti;

* Hrvatska i prva Olimpijada kulture;

* Kulturna baština moga zavičaja na Olimpijadi kulture;

* Snaga umjetnosti, duha i emocije na Olimpu;

* Nacionalni kulturni heroji;

* Ja stvaram bolji svijet

Natječaj je organiziran po dobnim skupinama:

* 1. - 4. razreda osnovne škole

* 5. – 8. razreda osnovne škole

* 1. – 4. razreda srednje škole

Prosudbeno povjerenstvo za literarne i likovne radove odabrat će najkvalitetnije uratke koji će biti pročitani i izloženi u Galeriji OKO (Osijek, Županijska 18/II), te predstavljeni u zbirci učeničkih radova na temu Olimpijade kulture. Zbirka će biti tiskana za potrebe promocije projekta u zemlji i inzemstvu, pa će literarni radovi biti tiskani na izvorniku hrvatskom jeziku (ili manjinskom uz hrv.prijevod), i engleskom prijevodu.2. NAČIN PRIJAVE I ROKOVI

Natječaj će biti objavljen 18. siječnja 2010.g., putem medija i direktnim obraćanjem školama.

Škole će po izboru (5 radova po dobnim skupinama) uputiti elektronski na e-mail adresu [email protected] ili poštom na adresu Olimpijada kulture, Županijska 18/II, Osijek do 31. ožujka 2010. godine.

Jedan učenik može sudjelovati s jednim literarnim i jednim likovnim radom.

Uz likovni i literarni rad obvezno je navesti:

1. Ime i prezime učenika, razred

2. Ime škole, adresa, telefon,

3. Ime i prezime učitelja, nastavnika , mentora, kontakt telefon

3. PRIZNANJA

Prosudbena povjerenstva Olimpijade kulture odabrati će unutar dobnih skupina po 10 likovnih i najmanje 3 literarna rada, na svakom jeziku, koji će biti predstavljeni u Galeriji OKO.

Rezultati će biti objavljeni 12. travnja , a 19. travnja 2010.g. otvorena izložba i svečano predstavljeni najbolji literarni radovi, uz podjelu diploma.

Najboljim radovima (3 literarna i 3 likovna rada, unutar skupina) biti će dodijeljene zlatna, srebrna i brončana diploma.

PROSUDBENO POVJERENSTVO ZA LIKOVNE RADOVE:

Akademski slikari i profesori na umjetničkim školama – Vladimir Džanko, Marko Živković, Vladimir Pandžić, Tihomir Fischer i Ratko Žaja.

PROSUDBENO POVJERENSTVO ZA LITERARNE RADOVE:

Književnici, publicisti i profesori hrvatskog jezika – Enes Kišević, Nevenka Munitić, Marija Domić, Marija Baličević i Zvonko Penović.

Po potrebi suradnici za manjinske jezike.

4. TEHNIČKI NAPUTCI

Literarni rad treba biti napisan na maksimalno dvije stranice formata A4 s proredom od 1.5 redaka i u fontu Times New Roman veličine 12. Likovni rad može biti u bilo kojoj tehnici rada i neodređenoga formata.

Kontakt osoba za Natječaj je prof. Marija Baličević (mob. 098/938-9543).

5. PRILOG NATJEČAJU

U privitku poziva na Natječaj sa propozicijama dostavlja se promidžbeni letak s kratkim opisom kulturnog događaja – Olimpijade kulture.

Izdvajamo