LOV JE ZAVRŠEN

Pronađen Higgsov bozon: Zašto je ovo najvažnije otkriće u modernoj fizici?

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 04.07.2012. u 11:21

ZAGREB - Naše aktualno razumijevanje fizike čestica počiva na Standardnom Modelu, razvijenom u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća, koji je uspješno opisao sve elementarne čestice poznate u to vrijeme, i odnose među njima. Standardni model također je predviđao postojanje i čestica koje do tada još nisu bile opažene, poput b kvarka, t kvarka i tau neutrina.

Rolf Heuer, generalni direktor CERN-a: Mislim da ga imamo. Imamo otkriće!

Standardni model također je predviđao i postojanje Higgsovog bozona, čestice čija je teoretska razina energije bila iznad razine koju su ljudi mogli postići u akceleratorima čestica prije pokretanja LHC-a. Ukoliko Higgsov bozon ne bi bio pronađen, to bi značilo da postoje funtamentalne pogreške u Standardnom Modelu, te da je potrebna nova teorija fizike čestica koja bi objasnila zašto čestice imaju masu. Otkriće Higgsovog bozona, s druge strane, konačna je potvrda znanstvenicima da Standardni Model točno opisuje svijet koji nas okružuje.

Standardni Model

Prema Standardnom Modelu, sve čestice su ili fermioni, od kojih se sastoji sva materija, ili bozoni, koji služe kao nositelji sile.

Fermioni su kvarkovi, koji sačinjavaju 'klasične' subatomske čestice poput protona i neutrona, te leptoni, poput elektrona ili neutrina. Standardni Model matematički je predvidio postojanje šest kvarkova - u, c, t, d, s i b, čije je postojanje i eksperimentalno potvrđeno, te šest leptona - elektron, muon, tau, elektron neutrino, muon neutrino i tau neutrino.

Eksperimentalno je potvrđeno i postojanje četiri bozona - fotona, koji prenosi informacije o elektromagnetskoj sili, gluona, koji djeluje na kvarkove i prenosi informacije o jakoj nuklearnoj sili, te W i Z bozona, koji prenose informacije o slaboj nuklearnoj sili.

Higgsov bozon, prema Standardnom Modelu, djeluje na druge čestice te im 'daje' masu - tj. interakcija između Higgsovog bozona i drugih čestica određuje kolika je njihova masa.

Jedina preostala neotkrivena čestica Standardnog Modela je graviton, kojeg vjerojatno nikada neće biti moguće izravno eksperimentalno potvrditi, zbog njegove iznimno slabe interakcije sa svim drugim poznatim česticama. No, otkriće Higgsovog bozona nedvosmisleno je potvrdilo ispravnost teorije Standardnog Modela, te možemo biti gotovo sigurni kako i gravitoni postoje.

Izdvajamo