StoryEditor

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom „Fightsite vas vodi u Las Vegas!“

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

Zagreb, 08. svibnja 2019. godine

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

„Fightsite vas vodi u Las Vegas!“

 

1. Predmet Pravila

1.1.        HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Fightsite vas vodi u Las Vegas!” (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o. i njegovog portala www.fightsite.hr

1.2.        Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 10.05.2019. godine na portalu www.fightsite.hr

 

2.  Nagradni natječaj

2.1.        Nagradni natječaj organizira se na portalu www.fightsite.hr u razdoblju od 10.05.2019.g. do 14.05.2019. godine.

2.2.        Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji portala www.fightsite.hr koji se u razdoblju od 10.05.2019.g. u 12 sati do 14.05.2019. godine u 11:59 sati prijave putem prijavnice koja će se nalaziti na portalu www.fightsite.hr i pošalju svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail) i odgovore na nagradno pitanje Zašto baš ti trebaš osvojiti put u Las Vegas i gledati finale Final Fight Championshipa? Koga bi poveo/la sa sobom i zašto?

2.4.        Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media d.o.o. Između dostavljenih odgovora na postavljeno pitanje žiri će prema kriteriju originalnosti izabrati 1 dobitnika. Odluka žirija je konačna.

2.5.        Ime i prezime dobitnika nagrade po izboru žirija biti će objavljeno na portalu www.fightsite.hr dana 14.05.2019.g. poslije 15h.

2.6.        Nagradni fond sastoji se od sljedeće nagrade:

- 1x put u Las Vegas za dvije osobe (povratna avionska karta, let za Las Vegas-28.05.2019.g., povratni let 01.06.2019.g.), smještaj u Ceasers Palace Las Vegas za dvije osobe (28.05.-01.06.2019.), karta za finale Final Fight Championship finalni meč 30.05.2019.g. za dvije osobe.

                Dobitnik nagrade i njegova/njezina pratnja sami moraju ishoditi vizu za SAD (USA viza), moraju imati

važeće putovnice i biti nekažnjavane.

2.7.        Odgovori na nagradna pitanja koji pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.  

2.8.        Dobitnik nagrade i njegova/njezina pratnja pristaju sudjelovati u fotografiranju na osvojenom putovanju i finalnom meču kao i sudjelovati u promotivnim aktivnostima vezanim uz osvojeno putovanje i finalni meč Final Fight Championship, te pristaju na objavu članka o osvojenom putovanju te objavu fotografija i njihovih osobnih podataka na portalu www.fightsite.hr, drugim portalima Hanza Medije te društvenim mrežama Hanza Medije.                                          

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1.        Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji portala www.fightsite.hr  U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2.        Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3.        Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

3.4.        Dobitnik nagrade se obvezuje dostaviti Hanza mediji suglasnost osobe koja će ići kao pratnja na osvojeno putovanje za fotografiranje i objavu fotografija i osobnih podataka sukladno točki 2.8. ovih Pravila Ukoliko dobitnik ne dostaviti Hanza Mediji traženu suglasnost dobitnik neće moći iskoristiti nagradu.

 

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješten o osvajanju nagrade kao i putem telefona, te će biti obavješteni o terminu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati na dan objave dobitnika na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača.

4.2. Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.

4.3. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 3 dana od primitka Obavijesti, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem, te mu odrediti dodatni rok od 2 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo.

4.4. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.5. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

 

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.4. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

- Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

- Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;

- U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

- Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.5. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medije d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.6. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

5.7. Ukoliko Sudionik u prijavi na nagradni natječaj, na za to predviđenom mjestu, da suglasnost za ustupanjem svojih osobnih podataka Sponzoru nagradnog natječaja, Priređivač će postupiti u skladu s privolom Sudionika. Neovisno o stavku 1., ukoliko Sudionik u prijavi na nagradni natječaj označavanjem dodijeljenog polja, uskrati suglasnost za ustupanjem svojim osobnih podataka Sponzoru nagradnog natječaja, Priređivač će postupiti u skladu s iskazanom voljom Sudionika i neće ustupiti podatke Sponzoru nagradnog natječaja. Ukoliko Sudionik u prijavi za nagradni natječaj ne izrazi svoju volju označavanjem dodijeljenih polja, smatrat će se da je isti uskratio suglasnost za ustupanjem svojih podataka sponzoru nagradnog natječaja, te se isti neće ustupiti. Po ustupanju podataka Sponzoru nagradne igre, Priređivač i s njime povezana društva više nemaju nadzor nad daljnjom obradom podataka od strane Sponzora, te je o detaljima obrade potrebno kontaktirati Sponzora.

 

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.fightsite.hr dana 10.05.2019.g.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA d.o.o.

Marko Smetiško, predsjednik uprave

Ana Hanžeković, članica uprave

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
09. srpanj 2020 19:35