BITI U BOLNICI, ALI NE U HRVATSKOJ

IVANKA BENČIĆ, GLAVNA SESTRA ZAVODA ZA KIRURGIJU PROBAVNOG TRAKTA KBC-a SESTRE MILOSRDNICE Hrvatska ima prve školovane enterostomalne terapeute

  AUTOR:
  • Ivanka Benčić

 • OBJAVLJENO:
 • 18.01.2018. u 11:44

BITI U BOLNICI, ALI NE U HRVATSKOJ: Naši liječnici iz inozemstva za Doktor u kući pišu o bolničkim sustavima zemalja u kojima žive i rade

 • Ivanka Benčić, glavna sestra Zavoda za kirurgiju probavnog trakta KBC-a Sestre milosrdnice, Zagreb, rođena je 1. prosinca 1970. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Srednju školu za medicinske sestre završila je u Zagrebu
 • Nakon srednje škole zapošljava se na radnom mjestu medicinske sestre u Koronarnoj jedinici Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu te vrlo brzo, nakon godinu dana radnoga staža, postaje vođa tima u sestrinskom dijelu službe. Upisuje Zdravstveno veleučilište, studij sestrinstva, na kojem diplomira 2007. godine
 • Od 2008. radi u postintenzivnoj jedinici internističke skrbi i hitne službe kao v. d. glavne sestre. Stječe nova znanja iz područja skrbi hitne medicine te rukovodi timom medicinskih sestara i koordinira ostale pomoćne službe
 • 2010. izabrana je na dužnost glavne sestre Klinike za kirurgiju te je na toj dužnosti do 2014., stječe status medicinske sestre specijalista u internističkoj djelatnosti
 • 2015. i 2016. godinu provodi na Univerzitetnom kliničkom centru u Ljubljani u školi za enterostomalne terapije (WCET program)
 • 2015. preuzima dužnost glavne sestre Zavoda za kirurgiju probavnog trakta
 • Mentor je učenicima Škole za medicinske sestre za praktične vježbe iz područja zdravstvene njege kirurškog bolesnika
 • 2015. na Univerzitetnom kliničkom centru u Ljubljani upisuje edukaciju za zvanje medicinske sestre enterostomalnog terapeuta s licencom WCET-a (Svjetsko udruženje enterostomalnih terapeuta).

Tekst je originalno objavljen u Doktoru u kući u lipnju 2016. godine.

Na Sveučilišnom kliničkom centru u Ljubljani provela sam 2015. i dio 2016. godine na edukaciji za zvanje medicinske sestre enterostomalnog terapeuta s licencom WCET (Svjetsko udruženje enterostomalnih terapeuta).

Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL) javni je zdravstveni zavod, osnivač je Republika Slovenija i to je najveća zdravstvena ustanova u Sloveniji. Ima 2175 bolničkih kreveta i 7778 zaposlenih. Od toga njih 2175 radi na području zdravstvene njege. Unutar UKCL-a osnovana je 1997. godine Savjetodavna služba za zdravstvenu njegu. Enterostomalni terapeut je medicinska sestra/tehničar s regularnom naobrazbom koja nakon završenog specijalističkog programa enterostomalne terapije dobiva nove kompetencije i autonomiju, odgovornost u segmentu skrbi za stome, rane - fistule i inkontinenciju. To znači da se brine o pacijentima sa stomom i fistulom, pacijentima kojima zbog dugog ležanja prijeti pojava dekubitusa te o onima s kroničnim ranama.

Šaljite nam svoja mišljenja, komentare i fotografije  na e-mail [email protected]

Obrazovanje

U svijetu je od 1968. godine počelo kontinuirano ciljano školovanje za program enterostomalne terapije, a 1978. godine sada već brojne medicinske sestre ET organiziraju se u udruženje World Council of Enterostomal Therapist (WCET), što je profesionalna svjetska udruga ET terapeuta s višestrukim ulogama i funkcijama. ET medicinska sestra brine se o redovitom osobnom obrazovanju, obrazovanju zaposlenih na području zdravstvene njege, pacijenata i njihove rodbine te surađuje sa stručnim društvima koja djeluju na tom području i aktivno se uključuje u pripremu javnih natječaja za materijale vezane uz njegu stoma, kroničnih rana i inkontinencije.

Danas s velikim veseljem i ponosom možemo reći kako Hrvatska ima prve enterostomalne terapeute školovane po WCET certificiranom programu.

Moja profesionalna karijera medicinske sestre počela je radom na odjelima intenzivne kardiološke i hitne medicine. Tijekom dva desetljeća rada u pozivu medicinske sestre usavršavam se na ovim vrlo intenzivnim i turbulentnim radilištima. Stječem vrlo specifična znanja iz širokoga medicinskog spektra intenzivne i hitne medicine. Imenovanjem na dužnost glavne sestre Klinike za kirurgiju (2010.) počinju moje osobne i profesionalne aktivnosti na području enterostomalne terapije, doslovce kao pionira u toj vrlo specifičnoj djelatnosti pri Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

ET terapija

U odluci o pokretanju aktivnosti za stjecanje novih znanja i vještina iz područja ET terapije motiviralo me moje osobno iskustvo liječenja maligne bolesti. Svojedobno sam i osobno prošla kroz višekratni proces operacijskog liječenja, uključujući i svu ostalu problematiku koju donosi i sistemsko liječenje maligne bolesti. Dimenzija tegoba, problema s kojima se kao oboljela osoba nosite, na različitim razinama, poprima puno jasniju i oštriju sliku. Uviđam kako bi dublja znanja iz područja zdravstvene skrbi te organizirana skrb u sestrinskom dijelu znatno pomogla u bržem i kvalitetnijem oporavku u svakom segmentu života.

 

Intenzivirala sam kontakte s našim kolegicama, enterostomalnim terapeutima iz inozemstva. Napori su rezultirali uspostavljanjem dobre profesionalne, a potom i osobne suradnje s medicinskim sestrama ET terapeutima iz susjedne Slovenije. U Republici Sloveniji već nekoliko desetljeća postoji etabliran program školovanja medicinskih sestara u enterostomalnoj terapiji. Sudjelovala sam na svjetskim kongresima u organizaciji WCET-a (Svjetsko udruženje enterostomalnih terapeuta) i ECET-a (Europsko udruženje ET) te stekla uvid u način kako je organiziran ovaj specijalizirani sestrinski kadar. Takav vid edukacije i stjecanja novih znanja donosi kontinuirano poboljšanje razine zdravstvene skrbi. Medicinske sestre dobivaju informacije iz prve ruke i izvora - koji ima konkretna iskustva u ET programu i provode ga u svojim matičnim zemljama. Takav vid organizirane suradnje dovodi do veće kvalitete i sigurnosti bolesnika u kontinuitetu i nakon otpusta bolesnika iz ustanove.

Suradnja sa Slovenijom

Naša sada već višegodišnja suradnja sa Slovenijom u konačnici je rezultirala time da se, uz mene, još jedna kolegica s naše klinike uključila u program školovanja po WCET-u za zvanje certificiranoga enterostomalnog terapeuta. Cijeli tim organizacijskog odbora UKC-a Ljubljana bio je sjajno sinkroniziran. Posebno bih naglasila značajnu ulogu medicinske sestre ET terapeuta te velikog i nesebičnog čovjeka - Vanje Vilar. Kolegica Vanja imala je važnu ulogu od prvih koraka i kontakata u uspostavljanju interaktivnog lanca učenja i usavršavanja na relaciji UKC Ljubljana, WCET te KBC-a Sestre milosrdnice.

Teorijska nastava obuhvaća 160 sati, a kliničke vježbe isto toliko. Osnovni cilj programa je dodatno podignuti razinu znanja i vještina dipl. med. sestre (u Hrvatskoj je to bacc. ili prvostupnik) na području zdravstvene njege bolesnika s inkontinencijom, kroničnom ranom te stomom za izlučivanje ili za hranjenje. S usvojenim novim znanjima i kompetencijama medicinske sestre/tehničari osposobljeni su za djelovanja u kliničkim okolnostima, rehabilitacijskim centrima i patronažnim službama.  

Upravo su kolege iz Republike Slovenije mnogo puta naglasili kako upravo mi u Hrvatskoj imamo doista visoku razinu zdravstvene skrbi koju pružamo našim bolesnicima unatoč svim teškoćama u sustavu.

Hrvatska i bolnica u kojoj radim već čitav niz godina zahvaljujući iznimnom entuzijazmu kolegica neumorno i neosporno svakoga dana provode postupke koji su uz bok svjetskim ustanovama ovakvog tipa.

Šaljite nam svoja mišljenja, komentare i fotografije  na e-mail [email protected]

Više na Jutarnjem...


Izdvajamo