'NA PRAVEDAN NAČIN'

Arsen Bauk: 'Dovest ćemo u red plaće zaposlenih u Vladinim agencijama i institucijama!'

    AUTOR:
    • Hina

  • OBJAVLJENO:
  • 23.08.2012. u 15:02

ZAGREB - Vlada je danas prihvatila prijedlog dopune Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama kojom se, po riječima ministra uprave Arsena Bauka, počinju dovoditi u red plaće zaposlenih u agencijama i ostalim institucijama kojima je osnivač Vlada.

U ovom slučaju radi se o institucijama koje su u nadležnosti Ministarstva uprave, a njihove plaće dovode se na razinu odgovarajućih koeficijenata za slične poslove u državnoj službi, kazao je Bauk.

On očekuje da i ostali ministri do kraja godine dopunama te uredbe reguliraju plaće u svim Vladinim agencijama i ostalim institucijama "na logičan i pravedan način". Na to smo se obvezali i potpisivanjem Kolektivnog ugovora za državne službenike, podsjetio je Bauk.

Izdvajamo