ŠTO JE VAŽNIJE

BITKA ZA HIDROBAZU Država želi omogućiti investitoru ograđivanje plaže, Pula odlučno protiv!

Pula, 170517.
Danas su zavrseni radovi druge i trece od sedam faza obnove uredjenja plaze Hidrobaza u Stinjanu. Izradjena je setnica s urbanim i invalidskim sadrzajima te jos jedno stabilizacijsko pero sa skoljerom kako bi se osiguralo zadrzavanje nasipanog sljuncanog materijala na plazi. Vrijednost investicije ovih faza je 3,7 milijuna kuna.
Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Goran ŠebeliĆ / CROPIX

Hidrobaza

Novo raspisivanje natječaja za projekt Hidrobaza u Puli, vrijedan 30 milijuna eura, Ministarstvo državne imovine uvjetuje ekstra pogodovanjem potencijalnom investitoru tako da mu se omogući koncesija na pomorsko dobro, odnosno ograđivanje javne plaže.

Budući da Grad Pula na to ne želi pristati, cijeli projekt koji na području Štinjana predviđa zonu ugostiteljsko-turističke namjene s kapacitetom od 1200 kreveta, gdje bi hotel, vile i kampovi morali imati najmanje četiri zvjezdice, a investitor bi imao obvezu sagraditi i prateće sportsko-rekreacijske sadržaje, doveden je u pitanje.

Unatoč tome gradonačelnik Pule Boris Miletić ne popušta i ne pristaje na privatizaciju gradske plaže u čije je uređenje dosad uloženo 13,5 milijuna kuna i koja je u javnoj funkciji te je jedno od omiljenih izletišta građana Pule.

Međunarodni javni poziv za ovaj projekt objavljen je u lipnju prošle godine. Na natječaj u kojem je bilo određeno pravo gradnje na 50 godina do 1. listopada 2019. nije stigla nijedna ponuda. Ali bilo je iskazanog interesa, i to Valamar Riviere i francuskog Bouyguesa, koji su željeli da se pravo gradnje produlji na 99 godina, a u ponudu uključi koncesija na pomorsko dobro, odnosno korištenje i ograđivanje plaže.

“U pripremi javnog poziva u nekoliko se navrata sugeriralo Gradu Puli da će isključivanje mogućnosti koncesije na pomorskom dobru kao sastavnog dijela turističko-ugostiteljske ponude na kopnenom dijelu projekta umanjiti njegovu atraktivnost. Sugerirano im je da se u projekt uključi dio pomorskog dobra te da se za taj dio propišu sadržaji koji će omogućiti različite aktivnosti na plaži i u akvatoriju, no Grad na to nije pristao”, navodi Ministarstvo državne imovine na naš upit o sudbini projekta Hidrobaza. U Ministarstvu napominju da se s predstavnicima tvrtke Bouygues obavio razgovor nakon kojeg su dostavili dopis u kojem kao jedan od razloga zbog kojih se nisu odazvali na javni poziv navode neuključivanje pomorskog dobra u projekt.

99 godina

Posljednji sastanak na temu Hidrobaze održao se 21. siječnja, ali nije se postigao nikakav pomak. - U radnoj skupini za pripremu realizacije projekata Hidrobaza, Saccorgiana i Muzil sudjeluje i predstavnik Grada Pule. Kao i na svakom sastanku radne skupine do sada, i na posljednjem se raspravljalo o uključivanju pomorskog dobra u obuhvat projekta Hidrobaza i roku osnivanja prava gradnje sa 50 na 99 godina - kažu u Ministarstvu državne imovine i napominju da su zatražili mišljenje još četiriju ministarstava (turizma, financija, gospodarstva i kulture) te dobili potporu u stavu da se privatniku omogući koncesija na plažu.

Gradu Puli dostavili su mišljenja ovih četiriju ministarstava, a Miletić im je poslao odgovor.

“Po pitanju opredjeljenja vezanog za uključivanje dijela pomorskog dobra, posebno važnim smatramo istaknuti činjenicu da od 2015. godine Grad Pula uz Ministarstvo turizma sustavno, iz godine u godinu, ulaže značajna javna sredstva u uređenje javne plaže Hidrobaza. Tako je dosad u tu svrhu uloženo oko 13,5 milijuna kuna, od čega je 3,6 milijuna iznos Ministarstva turizma, a za ovogodišnju fazu uređenja plaže u proračunu Grada Pule osigurano je još 2,5 milijuna kuna”, odgovorio je Miletić.

Gradonačelnik Pule ističe kako je razumljiva intencija privatnih investitora maksimizacije profita i povrata ulaganja, ali upravo je zato uloga tijela javnih vlasti osigurati balans između održivog razvoja i interesa građana.

- Hidrobazu karakterizira različita tipologija prostora, od prirodnih, edukativnih površina, do sportsko-rekreativnih zona, a godinama je i okupljalište i piknik-zona građana Pule već od dolaska prvih proljetnih zraka - kaže gradonačelnik. Uz napomenu da se radi o iznimno atraktivnoj lokaciji nasuprot Nacionalnog parka Brijuni, ističe da u neposrednoj blizini posluje jedno od najuspješnijih turističkih naselja, Bi Village, gdje je ta greenfield investicija putem instituta prava gradnje provedena bez uključivanja pomorskog dobra u javni poziv.

Država ne popušta

“Iznimno pozitivan primjer uspješnog poslovanja je i hotelijerska kuća Arena Hospitality Group, koja nema nikakve koncesije na pomorskom dobru i koje pomorsko dobro koristi kao javno dobro, a vlastita sredstva ulaže u njegovo održavanje te svoje uspješno poslovanje temelji na vlastitim resursima i odlukama”, napisao je Miletić, navodeći kako bi se eventualno moglo razmišljati o koncesiji na sjevernije pomorsko dobro, koje do sada nije bilo obuhvaćeno ulaganjima.

U Ministarstvu državne imovine ne popuštaju. - Smatramo da je uključivanje pomorskog dobra ključno za atraktivnost projekta i da nema smisla po starim uvjetima ponovno objavljivati natječaj. Naglašavamo da za Hidrobazu postoje iskazi interesa investitora, projektom bi se otvorila nova radna mjesta, ubrzao bi se gospodarski rast kako Pule tako i cijele Istarske županije, ali očito je da postoje neki dublji, važniji lokalni razlozi zbog kojeg Grad Pula koči ovu investiciju vrijednu 30 milijuna eura i ne želi da se investitoru omogući koncesija na pomorskom dobru - kažu u Ministarstvu.

Miletić pak zaključuje da je prostornim planovima Grada Pule posebno regulirana upotreba pomorskog dobra, i to tako da se koristi isključivo kao javno dobro namijenjeno svima, kojem se mora omogućiti slobodan pristup, u skladu s čime je propisana zabrana njegova ograđivanja.

Tagovi

Izdvajamo