SKANDALOZNI PROPUST

Dva veterinara iz dvije tvrtke pogrešno su klasificirali jednu pošiljku mesa. Slučajnost?

    AUTOR:
    • Tomislav Novak,
    • Tomislav Kukec,
    • Sergej Trajković

  • OBJAVLJENO:
  • 09.09.2010. u 22:30

Hajdinjak/CROPIX

Jutarnji je otkrio meso bez veterinarskog certifikata. Bilo je namijenjeno trgovačkom centru Lidl

ZAGREB - Meso bez ispravnog veterinarskog certifikata, koje je Jutarnji otkrio u hladnjači na graničnom prijelazu Macelj, bilo je namijenjeno trgovačkom centru Lidl. Trebalo je biti prevezeno do njihovog Centralnog skladišta u Jastrebarskom, odakle se distribuira diljem Hrvatske.

No, hrvatska granična inspekcija ga je poslala natrag u Austriju, jer u 24 sata nije uspio pribaviti traženu dokumentaciju tj. izvorni veterinarski certifikat koji potvrđuje porijeklo, starost i zdravstvenu isperavnost mesa. Činjenica da 24 sata nisu bila dovoljna da se upotpuni dokumentacija, baca sumnju na slučaj: možda dobavljaču ili, pak, uvozniku, nije ni bila namjera ispuniti certifikat nego pokušati uvesti staro i bolesno meso.

U Lidlu nas uvjeravaju da nema govora o tome kako je meso zdravstveno neispravno i odlučno demantiraju kako su ga pokušali prošvercati u Hrvatsku. Tvrde kako se radi o propustu veterinara u Njemačkoj odakle je, kako su rekli, meso naručeno. Oni navodno nisu ispravno ispunili potrebnu prateću dokumentaciju za oko 500 kilograma goveđeg i purećeg mesa. Problematično je, naime, što je veterinarska inspektorica Alexandra Baer, koja je potpisana na certifikat za govedinu, svježe meso proglasila konzerviranim.

Zamjena oznaka

Umjesto oznake 0203 koja se odnosi na svježe meso, iz nerazjašnjenog razloga u ceritfikat je upisala oznaku 1602 koja označava konzervirano meso. Ta je informacija zanimljiva jer konzervirano meso ima rok upotrebe do nekoliko godina, dok je rok trajanja svježeg mesa svega tri dana.

Za meso svježe puretine pak, koje je došlo iz tvrtke Heidermark, na certifikatu nema datuma klanja životinje, nema podatka s koje farme dolazi kao ni je li i kada cijepljena protiv influence. Drugim rječima, ne zna se koliko je meso staro, je li zdravstveno ispravno i tko je uopće puretinu proizveo. Ako je istina da je njemačka veterinarska inspekcija te podatke zaboravila upisati, onda je riječ o skandaloznom propustu.

Prema tome, što zvuči potpuno nevjerojatno, čak su dva veterinarska stručnjaka iz dva različita poduzeća uspjela pogriješiti u samo jednoj pošiljci za Hrvatsku. Teško je povjerovati da se radi o izoliranom slučaju.

Granična inspekcija

Iako su nas u Lidlu pokušali uvjeriti da veterinarska inspektorica Baer te podatke nije unijela jer oni “nisu obvezni u EU”, radi se o informacijama koje na certifikatu zahtijevaju i propisi EU, s kojima je hrvatska regulativa, tvrde u Ministarstvu poljoprivrede, u potpunosti usklađena. Meso bez tih podataka ne bi moglo prijeći granicu ni jedne države EU.

Druga navodna greška veterinarske inspektorice odnosi se na mljevenu govedinu, koje je bilo oko 400 kilograma. Veterinarka je, tvrde u Lidlu, slučajno umjesto oznake 02 03, koja označava svježe meso, upisala oznaku 16 02 koje se odnosi na konzervirano meso.

Nadalje, prijevoznik mesa je rekao da je njegova hladnjača, čiji je kapacitet 28 tona, bila nakrcana mesom, no samo tih pet stotina kilograma (400 govedine i 100 puretine) nije imalo certifikate. Ostalo meso, a radilo se o svinjskom kareu, zadovoljavalo je sve uvjete za prelazak državne granice.

‘To su smiješne tvrdnje’

Znači li to da proizvođači mesa u našu zemlju švercaju malene količine starog ili zdravstveno neispravnog mesa sakrivene iza ispravno certificiranih mesnih proizvoda, nije bilo moguće doznati. U Lidlu - Hrvatska tvrde da im je smiješna i sama pomisao da bi švercali meso, pogotovo tako malu količinu.

No, iako su i toj kompaniji znali mnoge detalje oko sporne pošiljke, pa tako i da je pogriješila veterinarka, nisu bili upoznati s količinom mesa koje su naručili, kao niti odakle to meso potječe.

U Lidlu su nas uvjeravali da su ga naručili iz Njemačke, a novinarima Jutarnjeg prijevoznička tvrtka Pistotnik GMBH potvrdila je da su teret ukrcali u Austriji.

Ministarstvo poljoprivrede konačno se oglasilo

‘Meso u Hrvatskoj je zdravstveno ispravno’

Nakon pet tekstova Jutarnjeg lista o sumnjivom mesu u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva napokon se odlučilo oglasiti, priopćenjem.

Kažu da je meso u Hrvatskoj u potpunosti zdravstveno ispravno. S druge strane, potvrđuju naše pisanje da je u 2010. godini otkriveno 14 posto objekata koji se bave mesom, a koji ne zadovoljavaju higijenske uvjete. Kažu i da je takvih slučajeva lani bilo više od 35 posto. Uvjeravaju nas da je meso koje ulazi u našu zemlju visoke kvalitete.

Izdvajamo