LE MONDE: NAJGORI NAPAD NA DUNAV U 30 GODINA

Francuzi: Kopačkom ritu prijeti katastrofa. Hrvati, uništit ćete projekt europske Amazone!

    AUTOR:
  • OBJAVLJENO:
  • 04.07.2012. u 22:40

Hrvatske vode planiraju regulirati 53 kilometra toka rijeke, čime se dovodi u pitanje ekološka ravnoteža

Namjerom da regulira rijeke Muru, Dravu i Dunav Hrvatska dovodi u pitanje projekt europske Amazone, objavio je danas francuski Le Monde . U reportaži naslovljenoj “Hrvatska dovodi u pitanje očuvanje Dunava” francuski novinar Mirel Bran navodi da hrvatske vlasti planiraju regulirati tok rijeke na gotovo 53 kilometra, čime bi se olakšao riječni promet Dunavom i Dravom, ali da bi ti radovi mogli ugroziti ekološku ravnotežu i Park prirode Kopački rit.

Obrana Kopačkog rita objedinjena je u zajednički projekt europske Amazone koji je prije desetak godina osnovala Svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode, a uz Hrvatsku i Mađarsku, projektu su se priključile i Austrija, Srbija i Slovenija. Arno Mohl, voditelj projekta europske Amazone ističe da je riječ o najgorem napadu na Dunav u posljednjih 30 godina.

“Radovi na regulaciji dovest će do opadanja nadzemnih i podzemnih voda i posljedično dovesti od isušivanja močvarnih područja i poplavnih šuma cijele regije, jedinstvenog u svijetu Parka prirode Kopački rit”, zaključuje Mohl.

Tibor Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode ističe da projekt još stoji jer je studija o utjecaju na okoliš u postupku, a Europska komisija angažirala je jednog neovisnog stručnjaka, koji je dao negativno mišljenje o studiji.

Riječ je o projektu koji vodi Agencija za vodne puteve, no sve to je prije pripremljeno u Hrvatskim vodama. Taj projekt problem je i za Dunav i za Kopački rit. Naime, cilj mu je usmjeriti rijeku u fiksirani koridor, što će imati dramatične posljedice. Time se ubrzava protok i veća je erozivna snaga rijeke koja se ukopava u vlastito dno te dolazi do opadanja podzemnih i nadzemnih voda, što posljedično dovodi do smanjenja vode za mriješćenje ribe i sušenja šuma - kaže Mikuška. V. d. ravnatelja Javne ustanove PP Kopački rit Damir Opačić smatra da je treba naći kompromis između potreba modernog čovjeka i zaštite prirode, a kad je riječ o ovom projektu, drži da će se njime Kopačkom ritu nanijeti minimalna šteta.

- Svaki zahvat u prirodi donosi neku štetu i to nije sporno. No, mislim da će ovaj projekt minimalno utjecati na Kopački rit - kaže Opačić.

- Neće ga uništiti, ali ga neće ni spasiti. Držim da će on veći utjecaj imati na uzvodna područja te da na ovom području neće imati neposredan utjecaj na produbljenje korita - napominje Opačić.

Izdvajamo