PRESUDA ŽALBENOG VIJEĆA

HAAŠKI SUD 'Gotovina je poduzeo cijeli niz mjera da bi spriječio i minimalizirao počinjenje kaznenih djela'

    AUTOR:
  • OBJAVLJENO:
  • 16.11.2012. u 11:21

Boris Kovačev / CROPIX / BORIS KOVACEV

ZAGREB - Žalbeno vijeće Haaškog suda (ICTY) u petak je većinom glasova odbacilo alternativne oblike odgovornosti hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača.

Predsjedavajući sudac Theodor Meron je podsjetio da je Raspravno vijeće u prvostupanjskoj presudi zaključilo da je Gotovina propustio poduzeti ozbiljne napore kako bi se istražila počinjena kaznena djela i spriječila buduća.

UŽIVO IZ HAAGA Srušena cijela presuda! Sud: 'Odmah pustite generale iz pritvora! Nije bilo udruženog zločinačkog pothvata, deportacije Srba ni prekomjernog granatiranja!' Ministar Kotromanović Vladinim avionom ide po generale. U Zagreb stižu oko 16 sati

"Žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje suca (Carmela) Agiusa, smatra da je opis koje je iznijelo Raspravno vijeće gotovih mjera koje je gospodin Gotovina trebao poduzeti, bio nedovoljno razrađen i neprecizan te da se njime ne utvrđuje na koji bi način te mjere utjecale na primijećene nedostatke u svezi sa spomenutim kaznenim djelima", rekao je Meron.

Također je podsjetio da je Raspravno vijeće uzelo u obzir dokaze da je Gotovina poduzeo cijeli niz mjera da bi spriječio i minimalizirao počinjenje kaznenih djela i nereda među pripadnicima Hrvatske vojske pod njegovom kontrolom.

"Žalbeno vijeće nadalje podsjeća da su svjedočenja sudskih vještaka pokazala da je gospodin Gotovina poduzeo sve nužne i razumne mjere kako bi održao red među svojim potčinjenima", kazao je.

Stoga Žalbeno vijeće, uz neslaganje suca Agiusa, smatra da "dokazi ne dokazuju izvan razumne sumnje da je u slučaju gospodina Gotovine postojao ikakav propust dovoljno velik da bi predstavljao osnovu za kaznenu odgovornost u smislu poticanja i pomaganja ili odgovornosti nadređenog".

"U ovom kontekstu, Žalbeno vijeće uz neslaganje suca Agiusa, ne vidi niti jedan daljnji zaključak Raspravnog vijeća koji bi predstavljao 'actus reus' (akt krivnje) u prilog osuđujuće presude na osnovi alternativnih vidova odgovornosti", rekao je Meron.

"Osim toga, Žalbeno vijeće uz neslaganje suca Agiusa neće gospodinu Gotovini izreći osuđujuću presudu na temelju alternativnih vidova odgovornosti", istaknuo je Meron.

Što se tiče moguće odgovornosti Markača u pogledu alternativnih vidova odgovornosti, Žalbeno vijeće je podsjetilo da je Raspravno vijeće utvrdilo da je Markač propustio narediti istrage u svezi s pretpostavljenim kaznenim djelima koja su počinili pripadnici specijalne policije.

Raspravno vijeće je također zaključilo da je Markač na taj način stvorio atmosferu nekažnjivosti među članovima specijalne policije što ju je potaklo na ubojstva, razaranja i uništenje imovine.

Žalbeno vijeće je primijetilo da Raspravno vijeće "nije izričito utvrdilo da je Markač u bitnome pridonio činjenju kaznenih djela koje je počinila specijalna policija ili da je imao učinkovitu kontrolu nad tim snagama".

Meron je izjavio da Raspravno vijeće nije iznijelo dovoljno zaključaka za izricanje osuđujuće presude generalu Markaču na osnovi poticanja i pomaganja ili na osnovi odgovornosti nadređenog.

"Žalbeno vijeće, uz neslaganje sudaca Agiusa i (Fausta) Pocara, podsjeća da su postojanje udruženog zločinačkog poduhvata i nezakonitog granatiranja u temelju svih materijalnih zaključaka prvostupanjske presude. U takvom kontekstu, bilo kakav pokušaj da se izvuku zaključci o alternativnim vidovima odgovornosti predstavljalo bi rizik da se naruše prava gospodina Markača na pravedno suđenje i da vijeće prekrši svoje ovlasti po Statutu ICTY-a", istakao je predsjednik Žalbenog vijeća.

"S obzirom na navedeno, Žalbeno vijeće uz neslaganje sudca Agiusa, neće izreći osuđujuću presudu gospodinu Markaču temeljem alternativnih vidova odgovornosti", rekao je Meron.

Žalbeno vijeće Haaškog suda u petak je poništilo prvostupanjsku presudu hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, donijelo oslobađajuće presude i naložilo njihovo trenutno puštanje na slobodu.

Priopćenje ICTY-a o oslobađajućoj presudi Gotovini i Markaču

DEN HAAG - Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), u sastavu suci Theodor Meron, predsjedavajući, Carmel Agius, Patrick Robinson, Mehmet Guney i Fausto Pocar, u petak je većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudaca Agiusa i Pocara, poništilo osuđujuću presudu raspravnog vijeća za hrvatske generala Antu Gotovinu i Mladena Markača za zločine protiv čovječnosti i kršenje ratnog prava i običaja, te donijelo oslobađajuće presude, priopćio je sud.

Dana 15. travnja 2011., raspravno vijeće je utvrdilo da su Gotovina i Markač krivi za zločine protiv čovječnosti i kršenje ratnog prava i običaja od srpnja do rujna 1995., koje su počinili sudjelujući u udruženom zločinačkom pothvatu s ciljem trajnog i prisilnog uklanjanja srpskog civilnog stanovništva iz Krajine u Hrvatskoj. Gotovina je osuđen na 24 godina zatvora a Markač na 18 godina zatvora.

Žalbeno vijeće jednoglasno je utvrdilo da je raspravno vijeće pogriješilo kada je zaključilo da su svi topnički učinci na lokacije udaljene više od 200 metara od cilja smatraju nelegitimnim, što je služilo kao dokaz nezakonitih napada na gradove u regiji Krajina u Republici Hrvatskoj. Većina u žalbenom vijeću dodatno je zaključila da je raspravno vijeće pogriješilo kada je zaključilo da su topnički napadi po nalogu Gotovine i Markača bili nezakoniti. Većina također smatra da je raspravno vijeće pogriješilo kada je utvrdilo postojanje udruženog zločinačkog pothvata čiji je cilj bio trajno i prisilno uklanjanje srpskih civila iz Krajine. Shodno tome, većina je ukinula sve osude izrečene Gotovini i Markaču. Žalbeno vijeće također je većinom glasova odbilo osuditi Gotovinu i Markača na temelju alternativnih načina odgovornosti. Žalbeno vijeće naložilo je hitno puštanje na slobodu Gotovine i Markača.

General Gotovina bio general-pukovnik Hrvatske vojske (HV). Godine 1995, službovao je kao zapovjednik HV-a Zbornog područja Split, a kao glavni operativni zapovjednik vojne ofenzive "Oluja" u južnom dijelu regije Krajina. Gotovina je uhićen u Španjolskoj 7. prosinca 2005. i prebačen na sud 10. prosinca 2005. Branitelji generala Gotovine bili su odvjetnici Gregory Kehoe, Luka Mišetić, Payam Akhavan i Guenael Mettraux.

General Markač bio je pomoćnik ministra unutarnjih poslova i zapovjednik operacija specijalne policije u Hrvatskoj 1995. Markač se predao sudu 11. ožujka 2004. Njegovi branitelji bili su Goran Mikuličić, Tomislav Kuzmanović, John Jones i Kai Ambona.

Tužiteljstvo su u žalbenom postupku zastupali Helen Brady, Douglas Stringer, Laurel Baig, Francois Boudreault, Ingrid Elliott, Todd Schneider, Saeeda Verrall, i Matthew Cross, navodi se u priopćenju ICTY-a. ( Hina)

Izdvajamo