SKANDALOZNI UGOVOR

HEP DIGAO CIJENE STRUJE, ASEBI DIJELE NAGRADU OD 48MILIJUNA KUNA Svaki zaposlenikdobit će po 3500 kuna na dar

Ukinuli su božićnicu i regres, ali su odmah dodali novu kategoriju

Prije nego što će otići s mjesta predsjednika Uprave Hrvatske elektroprivrede, Zlatko Koračević, sa sindikatima koji djeluju u tvrtki, utvrdio je tekst novog kolektivnog ugovora koji je na snagu stupio 1. travnja i vrijedi sljedećih godinu dana za 13.562 zaposlenika HEP Grupe .

Nakon što je kolektivni ugovor objavljen u Narodnim novinama, izazvao je pravi šok u Vladi.

Usprkos Vladi RH

Naime, Vlada je shodno odluci da se javnim službenicima i namještenicima ne isplaćuju božićnice i uskrsnice te naknade za korištenje godišnjih odmora, izdala i preporuku nadzornim odborima javnih tvrtki da se ta prava režu i u kolektivnim ugovorima tvrtki u većinskom državnom vlasništvu.

Bivši predsjednik Uprave HEP-a i njegovi sindikati taj su naputak ispoštovali, ali je u kolektivni ugovor uvedena odredba kojom se izgubljeno nadoknađuje. Tako je dogovoreno da se svim zaposlenicima HEP Grupe u kolovozu ove godine isplati jednokratna prigodna nagrada u povodu Dana HEP-a u iznosu od 3550 kuna neto. Također se navodi da je od ukupnog iznosa 2500 kuna neoporezivo, a 1050 kuna oporezivo.

Porez, naravno, plaća tvrtka. Odredbe o isplati prigodne nagrade u povodu dana tvrtke u prošlom kolektivnom ugovoru, naravno, nema. S obzirom na to da je u HEP Grupi zaposleno oko 13.500 ljudi, HEP će u kolovozu za ovu namjenu isplatiti oko 48 milijuna kuna neto. Ukupan iznos bit će još i veći s obzirom na to da na oporezivi dio tvrtka plaća davanja državi.

Usporedbe radi, u prošlom kolektivnom ugovoru radnici HEP-a imali su pravo na uskrsnicu od 400 kuna, božićnicu od 1750 kuna i naknadu za korištenje godišnjeg odmora od 1800 kuna. Druga zanimljiva odredba ovog kolektivnog ugovora jest da se on ne može otkazati. Dakle, i slučaju bilo kakvih izvanrednih okolnosti koje bi prouzročilo loše financijsko stanje tvrtke kolektivni ugovor ostaje na snazi.

U odnosu na prethodni kolektivni ugovor, to je drastična promjena. Njega je svaka stranka mogla otkazati najranije četiri mjeseca prije isteka, i to ako su izmijenjeni posebni propisi kojima su uređena pitanja upravljanja i financiranja poslodavca te ako druga ugovorna stranka krši obaveze iz ugovora.

Koračevićeva osveta

U pozadini priče u vezi s novim kolektivnim ugovorom stoji da je Zlatko Koračević, znajući da će biti smijenjen s mjesta predsjednika Uprave, odobrio pogodnosti radnicima želeći kupiti naklonost sindikata, vjerujući da će se pobuniti protiv njegove smjene.

Novi kolektivni ugovor radnicima HEP-a nudi još brojne materijalne pogodnosti o kojima zaposleni u privatnim tvrtkama, ali i javni službenici i namještenici mogu samo sanjati. Stoga se može dati za pravo analitičarima koji tvrde da zaposleni u javnim tvrtkama jedini u Hrvatskoj nisu osjetili krizu i kako imaju prava koja daleko prelaze gospodarske mogućnosti.

Plaćanje godišnjeg za pokojne

Tako je novim kolektivnim ugovorom utvrđeno da se radnicima godišnji odmor uvećava od jednog do četiri dana, ovisno o njihovoj stručnoj spremi. Također, ovisno o rezultatima rada, radniku poslodavac može uvećati godišnji za najviše tri dana.

Pravo na veći broj dana godišnjeg imaju i osobe koje rade na šalteru sa strankama i one u odjelu reklamacija. U slučaju otkaza poslodavac je radniku dužan platiti neiskorištene dane godišnjeg odmora. Zanimljiva je odredba da ako radnik umre, njegovi nasljednici imaju pravo od poslodavca tražiti naknadu za neiskorištene dane godišnjeg odmora.

Radniku plaća na račun mora biti do 20. u mjesecu. Ako se taj rok prekorači, poslodavac mora radniku isplatiti zatezne kamate.

Ako je radnik na terenu dulje od 30 dana, ima pravo na terenski dodatak od najmanje 150 kuna dnevno, a ako posao obavlja izvan mjesta prebivališta, pripada mu naknada za odvojeni život od najmanje 1000 kuna. Nagrada za vjernost kreće se od 1500 do 5500 kuna, ovisno o godinama rada.

Za rođenje djeteta radnik dobiva 3226 kuna. Ako pak radnik postane član Dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP Grupe, poslodavac radniku jednokratno uplaćuje 400 kn.

Ako radnik dodatno uplaćuje u Fond, poslodavac mu godišnje na račun uplaćuje do 750 kuna.

Na veći dio navedenih prava u punom iznosu imaju pravo i radnici koji rade skraćeno radno vrijeme.

Prava HEP-ovaca

Godišnji odmor

Ovisno o složenosti poslova radnog mjesta godišnji odmor se uvećava:

Za VSS - 4 dana

Za VSS/VŠS i VŠS/VKV - 2 radna dana

Za sve ostale stručne spreme - 1 radni dan

Uvećanje godišnjeg odmora za 3 dana

Za rad na blagajni sa strankama i na poslovima reklamacija iskapčanja i ukapčanja potrošača

Neiskorišteni godišnji odmor

U slučaju smrti radnika nasljednici imaju pavo na naknadu za dio ili cijeli godišnji odmor koji nije iskorišten

Povećanje broja bodova za 20%

Kada radnik obavlja

posao bolje i više od

uobičajenog

Povećanje osnovne plaće:

50% - za noćni rad

50% - za prekovremeni rad

50 %- za rad blagdanima

35% - za rad subotom i nedjeljom

0,65% - mase sredstava za bruto plaće iznose sredstva za stimulativni dodatak na plaću radnika

Mjere zaštite

Radnik koji odbije raditi jer nisu provedene propisane mjere zaštite na radu ima pravo na plaću kao da je radio

Kašnjenje plaće

Plaća se isplaćuje do 20. u mjesecu. U slučaju kašnjenja poslodavac mora isplatiti zakonske zatezne kamate

Dan HEP-a - 3550 kn

U povodu Dana HEP-a u kolovozu će se radnicima isplatiti prigodna nagrada od 3550 kn neto, od čega je 2500 kn neoporezivo, a 1050 kn oporezivo

Rad na terenu 150 kuna po danu

Ako je radnik dulje od 30 dana izvan mjesta prebivališta, ima pravo na terenski dodatak

Odvojeni život - najmanje 1000 kn

Ako radnik radi izvan mjesta prebivališta, ima pravo na mjesečnu naknadu za odvojeni život

Nagrada za dugogodišnji rad kod poslodavca - od 1500 do 5500 kn

Pravo na nagradu imaju radnici koji u HEP-u neprekidno rade u razdoblju od 10 do 45 godina

Rođenje djeteta - 3226 kn

Radnik ima pravo na jednokratnu pomoć za rođenje djeteta

Poklon za dijete - najmanje 600 kn

Poklon se isplaćuje u gotovini ili se daje poklon za svako dijete prigodom božićnih blagdana za dijete do navršenih 15 godina

Skraćeno radno vrijeme

Radnici koji rade skraćeno radno vrijeme imaju pravo na prigodnu nagradu u povodu Dana HEP-a, nagradu za dugogodišnji rad, puni iznos dodatka na prehranu itd.

Dobrovoljni mirovinski fond - 400 kn

Svakom radniku koji je član Dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe poslodavac jednokratno isplaćuje 400 kuna neto. Na dodatna osobno uplaćena sredstva poslodavac će godišnje uplaćivati najviše 750 kn neto

Kolektivni ugovor

Ne može se otkazati ni pod kojim uvjetima

Izdvajamo