TELEFONSKA SJEDNICA

Hrvatska se zadužuje 200 milijuna eura za zatvaranje proračuna za 2013.

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 24.12.2013. u 10:00

Dragan Matić / CROPIX

Vlada Republike Hrvatske održala je telefonsku sjednicu na kojoj je ministru financija Slavku Liniću dala suglasnost za zaduživanje Republike Hrvatske u iznosu od 200.000.000,00 eura radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu. Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, predviđeni su primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u iznosu od 3.000.000.000,00 kuna. Realizacija povezanih postupaka privatizacije te ostvarenje planiranih prihoda neće biti dovršena tijekom 2013. godine čime se u svrhu ostvarenja utvrđenog Računa financiranja ukazuje potreba dodatnog zaduživanja.

Vlada je donijela i Odluku o kupoprodaji 264.812 redovnih dionica dioničkog društva Jadranski naftovod, u vlasništvu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. Vlada je dala suglasnost za donošenje Odluke o kupnji dionica Upravnom vijeću Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) koji dionice JANAF-a stječe u svoje ime i za svoj račun, te suglasnost Upravnom vijeću HANDA-e za donošenje Odluke o prodaji dionica JANAF-a sklapanjem Ugovora o kupoprodaji tih dionica po zadnjoj prosječnoj dnevnoj cijeni na uređenom tržištu, objavljenoj na web stranicama Zagrebačke burze na dan donošenja ove odluke.

Također, Vlada je dala suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju za kreditno zaduženje u iznosu od 606.419.480,00 kn. Ova će se sredstva iskoristiti za kupnju 264.812 (24,50%) redovnih dionica dioničkog društva Jadranski naftovod, u vlasništvu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. CERP se obvezuje otplatiti kredit do njegove konačne otplate i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita. Vlada je obvezala CERP i da s Ministarstvom financija, u ime Republike Hrvatske kao jamca, sklopi poseban ugovor, radi reguliranja obveza i odgovornosti, u svrhu redovite otplate kredita do konačne otplate te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnoga jamstva.

Nadalje, Vlada je donijela Odluku o davanju mjeničnoga jamstva Centru za restrukturiranje i prodaju za kupnju 264.812 redovnih dionica dioničkog društva Jadranski naftovod. Vlada je ovlastila Ministarstvo financija da u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a ministar financija potpiše ispravu o davanju mjeničnog jamstva.

Izdvajamo