ZA IZBORE

HSLS-ovci OSVJEŽILI VIZUALNI IDENTITET 'Nudimo jedan novi, transparentni model upravljanja državom'

Jurica Galešić

HSLS-ovci počeli s procesom razrade političke platforme za predstojeće izbore

HSLS-ovci na čelu s novim predsjednikom stranke Darijem Hrebakom ovaj su vikend proveli radno u Jastrebarskom gdje su počeli s procesom razrade političke platforme koju će ponuditi za nadolazeće parlamentarne izbore.

Na skupu je bilo riječi i o repozicioniranju HSLS-a, a predstavljen je i osvježeni vizualni identitet stranke.

- Repozicioniranje HSLS-a ide u smjeru da jasno i nedvosmisleno ponudimo uspješnu Hrvatsku, novi, transparentni model upravljanja u kojem građani imaju pravo znati na što se i kako troši porezni novac i vrijednosti koje možemo sažeti pod egidu “Slobodan pojedinac u slobodnom društvu” - rekao je na skupu Hrebak.

Dodao je kako su ključni strateški ciljevi ostvareni - imamo samostalnu i demokratsku državu, parlamentarnu demokraciju, punopravna smo članica Europske unije i NATO-a te je sada vrijeme da se od Hrvatske napravi uspješna država.

- To je ono što će liberali ponuditi na izborima - rekao je šef HSLS-a.

Tri su ključne točke njihove platforme za parlamentarne izbore: provedba otvorenog proračuna u cijeloj Hrvatskoj što obuhvaća općine, gradove, županije, ali i centralni državni proračun - jer, kako je naglasio Hrebak, apsurd je da ljudi plaćaju porez i ne mogu znati na što ga sve političari troše. Druga je točka, kako su naveli, “transformacija trome birokracije u učinkovitu podršku inovativnim, poduzetnim i radišnim ljudima kroz digitalizaciju procesa i smanjenje bespotrebne regulacije koja destimulira inovativnost, inicijativu i stvaranje nove vrijednosti”, a treća porezno rasterećenje i ukidanje nameta koji koče razvoj.

Na skupu je za vikend naglašeno kako se uspješno društvo ne može graditi ako se kažnjavaju i destimuliraju uspješni i poduzetni nagrađivanjem klijentelizma i korupcije.

Izdvajamo