DVOJBENO IMENOVANJE

IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRT-a Je li član aktualnog saziva Državnog sudbenog vijeća smio biti predložen?

Eduard Kunštek

Aktualna vlast ide iz pogreške u pogrešku kad je posrijedi kadroviranje članova Nadzornog odbora HRT-a. Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Saboru je 17. studenoga predložio četiri člana Nadzornog odbora HRT-a, i to sva četiri iz kvote vladajuće većine.

Jedan od njih je i Eduard Kunštek, profesor s Pravnog fakulteta u Rijeci i član aktualnog saziva Državnog sudbenog vijeća (DSV). Vladajući su ga predložili usprkos tome što Kunštek kao član DSV-a ne može biti član NO-a HRT-a jer je riječ o zakonski nespojivim dužnostima.

Naime, Zakon o HRT-u je jasno propisao da su dužnosti članova NO-a HRT-a, glavnog ravnatelja HRT-a i urednika na tom javnom medijskom servisu nespojive s dužnošću u tijelima državne vlasti. A, je li DSV tijelo državne vlasti, pitali smo jednog od autora hrvatskog Ustava i šefa Katedre za ustavno pravo na zagrebačkom Pravnom fakultetu, Branka Smerdla.

“Nema nikakve dvojbe o tome da je DSV tijelo državne vlasti”, rekao nam je Smerdel. “Da biste to doznali”, dodao je, “treba pročitati Ustav, ne čak ni čitav tekst Ustava, dovoljno je doći do članka 4. u kojem piše da se vlast u Hrvatskoj dijeli na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. DSV je dio sudbene vlasti”.

Bez odgovora

DSV je, treba napomenuti, vrlo moćno državno tijelo koje imenuje i razrješava sve suce u Hrvatskoj, osim predsjednika Vrhovnog suda, odlučuje o premještaju sudaca i njihovoj disciplinskoj odgovornosti. Predsjednika saborskog Odbora za medije, HDZ-ovca Andriju Mikulića, u više smo navrata nazvali kao bismo dobili objašnjenje zbog čega su Saboru za člana NO-a HRT-a predložili osobu čija je dužnost nespojiva s članstvom u NO-u, ali nije odgovarao na naše telefonske pozive, ni na upućenu poruku.

I sam je Eduard Kunštek kao pravnik, štoviše sveučilišni profesor prava, morao znati da je dužnost u NO-u nespojiva s onom koju već obnaša kao član DSV-a. Kunštek je donedavno bio i dekan riječkoga Pravnog fakulteta. Bavi se građanskom granom prava, uže područje njegova interesa su pravne osobe u međunarodnom pravu, a diplomirao je i magistrirao u Banja Luci gdje je i živio do 1993. godine. Na banjolučkom Pravnom fakultetu, na kojem je dotad radio kao asistent, sjećaju ga se kao Dragana Đuričića.

Čeka se glasanje

Nakon dolaska u Hrvatsku promijenio je ime u Eduard Kunštek, 2002. je doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a na riječkom Pravnom fakultetu danas ima status redovnog profesora u trajnom zvanju.

Ovo nije prva afera aktualne vlasti povezana s NO HRT-a. Prošlo ljeto je vladajuća većina u Saboru smijenila Nadzorni odbor HRT-a kojem je na čelu bila Anja Šovagović Despot. Taj je NO u godišnjem izvješću za 2016. upozorio na cijeli niz ozbiljnih nepravilnosti u upravljanju HRT-om, od kojih su neke bile takve naravi da je NO protiv odgovornih osoba na HRT-u podnio i kaznene prijave DORH-u. Međutim, umjesto da se pozabave nepravilnostima u radu Uprave HRT-a, vladajuća većina je u srpnju ove godine ekspresno smijenila NO i raspisala natječaj za nove članove.

Novi skandal uslijedio je kada je za novog predsjednika saborskog Odbora za medije izabran HDZ-ovac Andrija Mikulić. Iako je u ranijoj parlamentarnoj praksi čelno mjesto tog Odbora pripadalo oporbi, HDZ je to mjesto odlučio zadržati za sebe. Odlukom da Saboru za člana NO-a HRT-a predloži člana DSV-a Eduarda Kunšteka, taj se Odbor našao u novoj aferi. Sabor o tom prijedlogu Odbora za medije još nije glasao.


Besplatno se prijavite na portala Jutarnji.hr

Izdvajamo