'DOMOVINSKA VOJSKA'

JUTARNJI OTKRIVA Za vojnike NDH godišnje plaćamo 350 milijuna kuna

Više od 13 tisuća pripadnika ustaških jedinica, Poglavnikova tjelesnog zdruga, domobrana i oružnika te članova obitelji, koji nakon njihove smrti imaju pravo na mirovinu, trenutačno je u evidenciji Zavoda za mirovinsko osiguranje

Molim Hrvatski državni arhiv da mi izda dokumentaciju da sam od 1941. do 1945. služio u Poglavnikovu tjelesnom zdrugu, ili u domobranima, ili ustašama, ili kao oružnik. Molim gornji naslov da mi izda potvrdu da sam u nekoj od tih formacija stekao taj i taj čin, dobio to odlikovanje i da mi dade kratak opis kretanja u oružanim snagama NDH.

Obrazac u koji se mogu upisati navedeni podaci može se pronaći na službenim stranicama Hrvatskog državnog arhiva klikom na rubriku “arhivska građa - upute za korištenje”. Ta javna kulturna ustanova čuva, uz ostalo, i dio vojnog arhiva NDH i to je poznato. Ono što je manje poznato jest da se na njihovim stranicama nalazi taj neobični obrazac.

‘Domovinska vojska’

Ravnateljica Hrvatskog državnog arhiva Vlatka Lemić odgovorila nam je da Hrvatski državni arhiv, točnije Odsjek za vojno gradivo toga arhiva, izdaje spomenute potvrde od 1993.

Do kraja 2012. zahtjev za izdavanje potvrde o sudjelovanju u oružanim snagama NDH podnijelo je 1683 građana iz Hrvatske i BiH. Najveći broj zahtjeva podnesen je 1994. (382), 1995. (168) i 1996. (220). S godinama je broj zahtjeva za potvrde o sudjelovanju u oružanim snagama NDH splašnjavao, a prošle ih je godine podneseno devet.

Zahtjeve za izdavanje kopija dokumenata o sudjelovanju u oružanim snagama NDH, tvrdi ravnateljica Vlatka Lemić, građani podnose zbog stjecanja određenih prava. Najveći dio njih je zahtjev podnijelo radi ostvarenja prava na mirovinu.

Valja podsjetiti da je Sabor 1993. donio izmjene i dopune Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju kojima je pripadnicima oružanih snaga NDH, nazvanih u tom zakonu “domovinska vojska”, omogućeno da im se svaka godina provedena u oružanim formacijama NDH računa kao dvije godine radnog staža, a jednak kriterij primijenjen je na godine koje su pripadnici tih snaga nakon 16. svibnja 1945. proveli u ratnom zarobljeništvu. Zakonske izmjene nose potpis tadašnjega predsjednika Zastupničkoga doma Sabora, Stjepana Mesića.

Vjerodostojan papir

Ravnateljica Vlatka Lemić tvrdi da je čak oko 70 posto građana od 1683 koji su u zadnjih 20 godina zatražili potvrdu o sudjelovanju u oružanim snagama NDH-a od Hrvatskog državnog arhiva dobilo negativan odgovor ili, preciznije, odgovor da HDA nema informacija jesu li ili nisu bili pripadnici tih oružanih snaga jer se većina vojne građe NDH čuva u Beogradu, u Vojnom arhivu srbijanskog Ministarstva obrane. Zato su velik dio podnositelja upućivali da potvrdu o sudjelovanju u oružanim snagama NDH potraže u Vojnom arhivu Srbije.

U Hrvatskom državnom arhivu tvrde da podnesene zahtjeve nisu kategorizirali po vrsti oružanih formacija pa ne mogu reći koliko ih je traženo i izdano za sudjelovanje u Pavelićevu tjelesnom zdrugu, koliko za domobrane, koliko za ustaše, a koliko za oružnike.

Na pitanje može li se potvrda Hrvatskog državnog arhiva o sudjelovanju u oružanim jedinicama NDH tretirati kao vjerodostojan dokument na temelju kojeg se stječe neko pravo, Vlatka Lemić je odgovorila: “Mi potvrđujemo tek to da se dokument o nečijem sudjelovanju u oružanim snagama NDH čuva kod nas, a potvrdu je li taj dokument vjerodostojan ili nije može dati samo tijelo koje je taj dokument proizvelo”.

Kako tijela NDH koja su izdavala dokumente o sudjelovanju u njezinim oružanim snagama više ne postoje, zanimalo nas je kako Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, koji od 1993. izdaje rješenja i isplaćuje mirovine pripadnicima oružanih snaga NDH, provjerava vjerodostojnost dokumenata na temelju kojih toj kategoriji odobrava povlaštene mirovine.

Vojni arhiv Srbije

U Zavodu za mirovinsko osiguranje rekli su nam da su za izdavanje uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama NDH nadležne dvije veteranske udruge, dakle udruge građana: Društvo ratnih veterana Hrvatski domobran i Društvo bivših vojnika regularne hrvatske vojske. Tim udrugama građani su morali predočiti potvrdu Hrvatskog državnog arhiva, ili neki drugi, po mogućnosti izvorni, dokument da su bili pripadnici snaga NDH. Oni koji nisu imali nikakav pismeni dokument o pripadnosti tim snagama morali su navedenim udrugama priložiti svoju fotografiju iz oružanih snaga NDH ili potvrdu nadležnog Ureda za obranu RH te ovjerene izjave dvaju svjedoka.

Potvrde koje su izdavale dvije spomenute veteranske udruge, uvjeravaju nas u Zavodu za mirovinsko osiguranje, same po sebi nisu bile dovoljan dokaz za ostvarenje povlaštene mirovine. Posebno tijelo Mirovinskoga zavoda provodilo je dokazni postupak, a tek nakon izvođenja dokaza Zavod je, tvrde, donosio rješenje o mirovini.

Prema podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje, pripadnika ustaških jedinica, pripadnika Poglavnikova tjelesnog zdruga, domobrana i oružnika, ili članova njihovih obitelji koji nakon njihove smrti nasljeđuju mirovinu, danas je 13.011., a do kraja ove godine za njihove mirovine ukupno će se izdvojiti 348,000.000 kuna.

Posebno nas je zanimalo koliko je potvrda o sudjelovanju u oružanim snagama NDH izdao Vojni arhiv srbijanskog Ministarstva obrane. Dobili smo samo šturi odgovor da nisu nadležni za izdavanje te vrste potvrda.

Izdvajamo