INTERVJU - DAVOR BOŽINOVIĆ

MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA O OBRANI OD POŽARA I SUSTAVU VATROGASTVA 'U sljedećoj godini vatrogascima više novca iz proračuna'

Zagreb, 140417.
Vlada RH.
Na fotografiji: Davor Bozinovic - predstojnik Ureda predsjednika Vlade.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / HANZA MEDIA

Teška protupožarna sezona na vidjelo je iznijela određene probleme u sustavu, regulativi i opremanju vatrogasaca, kaže ministar Božinović

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, na konferenciji “Požari u Hrvatskoj: Obrana i prevencija”, koja će se 15. studenoga održati u Laubi u Zagrebu, bit će jedan od najvažnijih sudionika koji će se uvodno obratiti skupu. Ministar Božinović ove je požarne sezone bio na svim većim požarištima u Hrvatskoj.

Nedavno ste održali sastanak sa svim vatrogasnim zapovjednicima o ustroju, zapovijedanju i financiranju sustava vatrogastva. Kako vidite sustav vatrogastva u budućnosti?

- Protupožarna sezona na vidjelo je iznijela određena pitanja u sustavu zaštite od požara o kojima se realno moglo i moralo promišljati ranijih godina. To se prvenstveno odnosi na manjkavosti u zapovjednom lancu, u organizaciji i jedinstvenosti djelovanja. Nedostaci su uočeni i po pitanju opremanja vatrogasaca, njihovih radnih statusa, kao i u regulativi. Sve su to potencijalna ili već postojeća žarišta, kojima bi trebalo pristupiti s jednakim respektom i razriješiti ih u što skorijem roku, a prije iduće protupožarne sezone. Stoga smo početkom listopada održali prvu raščlambu sezone na kojoj su analizirana preliminarna izvješća svih mjerodavnih institucija.

Raščlamba još traje, i dalje se prikupljaju i obrađuju podaci, izrađuju procjene i analize. Još jedan susret svih dionika sustava zaštite od požara planiramo do kraja godine i tek ćemo tada biti u mogućnosti govoriti o donošenju konkretnih zaključaka i na njima utemeljenih odluka. Bilo kakav drugačiji pristup sveo bi se na obično spekuliranje. Sustav vatrogastva toliko je kompleksan da je potrebno uskladiti mnogo zasebnih karika kako bi on besprijekorno funkcionirao. Za koji god se model naposljetku odlučili, krajnji je cilj uspostaviti moderniji, učinkovitiji i racionalniji sustav od postojećeg te pronaći rješenja koja će uvažavati tradiciju vatrogastva i uključivati sve dostupne suvremene tehnološke alate.

Što su sve MUP i policija učinili ove godine u protupožarnoj sezoni, ali i u nadzoru i prevenciji zaštite od požara?

- Kao i ostala uključena tijela, dali smo maksimum stručnosti i profesionalnosti. Naš inspekcijski nadzor obuhvatio je rad motriteljsko-dojavnih službi, snimanje stanja protupožarne zaštite kritične infrastrukture, šumskih i drugih površina, dok policijski angažman podrazumijeva širok dijapazon aktivnosti, od osiguranja reda u požarom ugroženim naseljima, preko regulacije prometa i sudjelovanja u evakuaciji stanovništva do očevida i kriminalističkih istraživanja. Kao resorno ministarstvo, izborili smo se da se iz fondova EU, i to iz Operativnog programa Koherentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., 30 milijuna eura bespovratnih sredstava namijeni za vatrogastvo. Podsjetio bih i da je Vlada izdvojila 7,6 milijuna kuna za nagrade vatrogascima i nabavu nužne opreme, što se na temelju zajedničke Odluke MUP-a, DUZS-a i HVZ-a usmjerava na račune DVD-a i JVP-a. Svjesni tendencije rasta dramatičnih događaja uzrokovanih klimatskim promjenama, kao i činjenice da je u prirodnim katastrofama, poput požara i poplava, uloga policije nezaobilazna, Ministarstvo unutarnjih poslova svoj doprinos želi dati jačanju nacionalnog modela zaštite i spašavanja općenito.

Jesu li rebalansom proračuna za 2017. i prijedlogom proračuna za 2018. godinu predviđena veća sredstva za vatrogasce od dosadašnjih?

- Rebalansom su sredstva potrebna za Program za zaštitu od požara povećana za pet milijuna kuna kako bi se pokrili povećani troškovi nastali uslijed zahtjevne protupožarne sezone. Što se tiče proračunskih sredstava, naglasio bih da je Ministarstvo unutarnjih poslova, kao resorno ministarstvo u proračunskom razdjelu, ono koje odobrava limite tih sredstava za korisnike druge razine unutar ukupnog proračuna i tu njegova ingerencija prestaje. MUP je sa svoje pozicije ocijenio da je zahtjev Državne uprave za zaštitu i spašavanje za 2018. opravdan te smo odobrili veća proračunska sredstva od 17,6 milijuna kuna u odnosu na ovogodišnji rebalans. U ovom povećanju važno je naglasiti da su povećana i sredstva za Hrvatsku gorsku službu spašavanja sa sadašnjih osam na 11,5 milijuna kuna u 2018. godini, koja su namijenjena za materijalne troškove koje HGSS kao udruga ima u svom poslovanju, odnosno prilikom pružanja pomoći u funkciji zaštite i spašavanja. Ovo su isključivo proračunska sredstva, a HGSS ima i druge izvore financiranja, koja nisu u ingerenciji MUP-a. Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, koja je također jedan od proračunskih korisnika unutar razdjela Ministarstva unutarnjih poslova, za iduću je godinu odobren iznos od 7,3 milijuna kuna, što je gotovo milijun kuna više od ovogodišnjeg.

Imate li podatke o počinjenoj šteti od požara, te broju obavljenih očevida i prijava vezanih uz namjerno izazivanje požara?

- Šteta nastala požarima na otvorenom je višemilijunska, no točnim podatkom još ne baratamo. Naime, ukupna se šteta još utvrđuje jer su zahvaćene velike površine, ali i zbog toga što sve oštećene osobe još nisu podnijele odštetne zahtjeve. U 70 kriminalističkih istraživanja uhićeno je i prijavljeno 30 počinitelja. Podatak se odnosi na ukupan broj razriješenih požara, počinjenih i nehajno i namjerno. Od tog broja, njih 55 je namjerno izazvalo 13 počinitelja, dok su ostali počinjeni iz nehaja.

Kako će se MUP i policija pripremiti za predstojeću protupožarnu sezonu i gdje vidite prostor za unaprjeđenje unutar sustava u obrani i prevenciji od požara?

- Policija je sustav koji nema pravo na iznenađenje. Uvijek je pripravna u svim segmentima čuvanja sigurnosti države, tako da će i u idućoj protupožarnoj sezoni poslove svoje nadležnosti obavljati transparentno, stavljajući fokus na proaktivno i preventivno djelovanje i koristeći pritom sve dostupne alate i suvremene tehnologije. S druge strane, cjelokupni sustav zaštite od požara po našem mišljenju je previše disperziran i nepovezan da bi imao potrebnu učinkovitost u slučaju većih katastrofa i nesreća.

Da bi otvoreni prostor bio sigurniji od požara, poduzimaju se mnoge mjere koje, kako vidimo, nisu dovoljne. Sustav također treba unaprijediti u komunikacijskom smislu, preventivi te programskoj podršci.

Preventivu, uz stare metode, treba temeljiti na novim sustavima ranog otkrivanja požara kao što su kamere, meteorološki senzori i sateliti. Danas postoje mnoge mogućnosti i siguran sam da bi Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s lokalnom zajednicom, stručnim službama i zainteresiranim tvrtkama moglo pripremiti projekte koje bismo financirali iz fondova EU. No, problem je što postoji više tijela koja prate razvoj, nadgledaju učinkovitost mjera i prilagođavaju ih potrebama trenutka. Iako je Ministarstvo unutarnjih poslova formalno zaduženo za nadzor nadležne Državne uprave za zaštitu i spašavanje, kao i za predlaganje zakonskih i donošenje podzakonskih propisa ovog područja, čime snosi i odgovornost, stvarna nadležnost nad sustavom nije njegova. Nužno je to stanje razjasniti u zakonodavnom smislu, pri čemu je jedino bitno da se stvari kvalitetnije postave. Znači li to da će se zadržati postojeća organizacija ili sustav, treba detaljnije razraditi i podijeliti konkretne ovlasti i odgovornosti te pristupiti izmjenama normativne podloge, ostaje da se vidi. Na sve raspoložive načine želimo pomoći vatrogastvu i otvoreni smo za sve opcije.

Što za MUP znači ova konferencija i stručne rasprave na temu obrane i prevencije od požara?

- Za Ministarstvo unutarnjih poslova važna je činjenica da je zaštita od požara ujedno jedan od temeljnih zahtjeva sigurnosti. Učinkovitost vatrogastva bitno utječe na ukupnu percepciju nacionalne sigurnosti, a definitivno utječe i na sliku o našoj zemlji kao sigurnom i poželjnom turističkom odredištu.

Kada dodamo činjenicu da čuvamo i europsku vanjsku granicu, što ćemo uskoro ojačati ulaskom u Schengen, postajemo svjesni nužnosti hitnog raščišćavanja zatečenog stanja, koje neposredno ili posredno utječe na razna područja javnog interesa. U tom smislu, siguran sam da će konferencija iznjedriti bitne podatke i zaključke, koji će se uzeti u obzir pri donošenju konačnih odluka o daljnjem funkcioniranju kompleksnog i važnog sustava vatrogastva.


Besplatno se prijavite na portala Jutarnji.hr

Izdvajamo