VEĆA PRAVA TRANSEKSUALNIM OSOBAMA

Moći će uzeti novo ime i prije promjene spola

Damjan Tadić / CROPIX

I transseksualnim osobama koje nisu bile na kirurškoj operaciji promjene spola ipak će biti omogućeno da im u osobnim dokumentima stoji ime koje odgovara njihovu rodnom identitetu.

Konkretno, to znači da će Marko moći dobiti nove osobne dokumente - rodni list, osobnu iskaznicu, putovnicu, domovnicu - na ime Marina i ako ne obavi operaciju spolovila.

Ta mogućnost otvorit će se donošenjem novog Zakona o državnim maticama, koji je na prijedlog Ministarstva uprave Vlada s prošle sjednice uputila u Sabor. Iako se radi tek o prvom koraku do ostvarivanja konačnog cilja - pravne promjene spola bez operativnog zahvata, i Ministarstvo zdravlja treba donijeti druge propise, ovakve izmjene trebale bi biti napredak u odnosu na sadašnje rješenje. Nakon što je već prvim prijedlogom izmjena zakona Ministarstvo uprave osiguralo da se kod promjene spola izdaju potpuno novi rodni listovi, umjesto da ta činjenica bude naknadni upis što znači da su svi mogli vidjeti ako je netko promijenio spol, sada se otišlo još dalje.

Dodatni pravilnik

U novom Zakonu o državnim maticama, koji je prošao prvo čitanje, u konačnom prijedlogu dodan je novi članak koji glasi: “Rješenje o upisu promjene spola u maticu rođenih donosi se na temelju mišljenja nadležnog tijela o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu sukladno medicinskoj dokumentaciji nadležnog liječnika ili zdravstvene ustanove. Način prikupljanja dokumentacije te utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu propisat će se posebnim propisom”. Upravo dio odredbe koji govori da se promjena spola donosi i na temelju mišljenja o “životu u drugom rodnom identitetu” znači da ta promjena u matici rođenih može biti uvedena iako prije toga osoba nije bila na kirurškoj promjeni spola.

Neostvarivo pravo

Takvo bi rješenje posebno trebalo pomoći transrodnoj djeci kojoj liječnici specijalisti propisuju hormonalnu terapiju, u stalnom su psihijatrijskom tretmanu, a operativom zahvatu ne smiju pristupiti prije odrasle dobne zrelosti.

U Hrvatskoj živi mnogo transseksualnih osoba koje nikad nisu operativno promijenile spol, ali piju hormone te izgledom i ponašanjem odaju osobu suprotnog spola i imena od onih koji im se navode u dokumentima. Njima je, doduše, od 2011. omogućeno da promijene spol u osobnim dokumentima i prije obavljene operacije spolovila, ali to nitko od njih nije uspio ostvariti.

Bivša je Vlada naime, dok je na čelu Ministarstva zdravstva bio HDZ-ovac Darko Milinović, donijela Pravilnik koji je pravnu promjenu spola, odnosno promjenu u dokumentima, propisao i za osobe koje nisu obavile kiruršku operaciju, ali žive u drugom rodu.

Zakon o promjeni spola

To je pravo, međutim, ostalo tek mrtvo slovo na papiru jer je o takvim zahtjevima transseksualnih osoba odlučivalo Nacionalno zdravstveno vijeće (NZV) koje čine liječnici bez iskustva u radu s transseksualcima. Na čelu mu je, primjerice, internist dr. Željko Reiner. Ne čudi stoga što je NZV odbio sve zahtjeve transseksualaca koji su tražili da im se odobri promjena spola iako nisu prošli kiruršku operaciju.

Hoće li novi propisi i novo povjerenstvo u praksi zaista i donijeti pomak u zaštiti rodnih manjina, vidjet će se uskoro, a ovisi isključivo o političkoj volji vladajuće koalicije. Stručnjaci iz Ministarstva uprave smatraju kako se izmjenama Zakona o maticama rješava samo dio problema jer neki dokumenti, primjerice radna knjižica ili diploma, nisu vezani uz državne matice. Stoga smatraju da bi bilo najbolje donijeti Zakon o promjeni spola koji bi jasno regulirao cijelu tu problematiku.

Izdvajamo