Jasenice, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: Maslenicki most.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX

Naši reporteri prošli 'autocestom duhova' Zagreb - Split

  AUTOR:
  • Jutarnji.hr

 • OBJAVLJENO:
 • 03.04.2020. u 20:17

Split, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: Split.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
 • Reportaza sa autoceste A1 Zagreb-Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.

Zagreb, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: naplatne kucice Lucko.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
Dugopolje, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: naplatna postaja Dugopolje.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
Brloska Dubrava, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: odmoriste Dobra.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
Bosiljevo, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: racvanje autoceste Bosiljevo.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
Karlovac, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: benzinska postaja Tiffon.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
Licko Lesce, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: odmorise Janjce.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
Jezerane, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: tunel Mala Kapela.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
Brloska Dubrava, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: Mario Papak.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
 • Taksist Mario Papak iz Požege krenuo je po putnika u Split

Brinje, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: ophodar autoceste Vladimir Holjevac.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
CROPIX
 • Ophodar autoceste Vladimir Holjevac

Brinje, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: ophodar autoceste Vladimir Holjevac.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
Licko Lesce, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: radnici pred tunelom Plasina.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
 • Radnici pred tunelom Plasina

Licko Lesce, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: odmorise Janjce.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
 • Odmorište Janjce

Sveti Rok, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: Kresimir Zabec kod tunela Sveti Rok.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
 • Krešimir Žabec kod tunela Sveti Rok

Sveti Rok, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: Kresimir Zabec kod tunela Sveti Rok.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
Skradin, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: odmoriste Krka kod Skradina.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
 • Odmorište Krka kod Skradina

Skradin, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: most Krka kod Skradina.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
 • Most Krka kod Skradina

Nadin, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: kamioni na odmoristu Nadin.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
 • Kamioni na odmoršstu Nadin

Split, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: mornar na praznom trajektu.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
 • Mornar na praznom trajektu

Dugopolje, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: izlaz za naplatnu postaju Dugopolje.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
 • Izlaz za naplatnu postaju Dugopolje