KRAJ DISKRIMINACIJI

NOVI UVJETI ZA KUPNJU DRŽAVNIH STANOVA Stanove POS-a moći će unajmiti i parovi koji žive u istospolnoj zajednici

Boris Kovačev/CROPIX

Najamnina će biti od 20 kuna po kvadratu, pa će stan od 50 kvadrata stajati oko 1000 kn

Ugovor o najmu POS-ovih stanova moći će se sklopiti najdulje na osam godina, iznos najamnine ne smije prelaziti 30 posto prihoda svih članova kućanstva koji će živjeti u stanu, a oni koji unajme POS-ov stan imat će ih priliku i otkupiti te će im se od kupoprodajne cijene stana odbiti iznos najamnine koju su uplatili, ali uz uvjet da su stan unamljivali kraće od pet godina.

Uvjeti su to i kriteriji iz Pravilnika o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje koji je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređena, a stupio je na snagu prije nekoliko dana. Pravilnik precizno definira uvjete po kojima se POS-ovi stanovi mogu dobiti u najam te uređuje način na koji će se postupati s tim stanovima sve do njihove prodaje.

Samohrani roditelji

U odnosu na nacrt Pravilnika otprije nekoliko tjedana, novost je to što će najam stana iz POS-a moći dobiti i istospolni partneri, odnosno koji su registrirali životno partnerstvo. Nacrtom Pravilnika mogućnost najma POS-ovih stanova bila je ograničena na izvanbračne i bračne partnere te samohrane roditelje. Sada je proširena i na istopolne parove - oni koji nisu registrirali svoju vezu morat će potpisati izjavu o postojanju izvanbračne istospolne zajednice.

Sve ovisi o lokaciji

Vlada je u siječnju donijela izmjene Zakona o POS-u kojima je osigurala da se stanovi iz tog programa osim za prodaju mogu dati u najam, naravno po puno povoljnijim uvjetima nego na tržištu. Premda će visinu najamnine određivati Upravno vijeće državne Agencije za pravni promet nekretnina na temelju troškova izgradnje te ovisno o lokaciji na kojoj se stan nalazi, njihova bi cijena mogla iznositi od 20 do 25 kuna po kvadratu. Za 20 kuna po kvadratu se, naime, već iznajmljuju stanovi u POS-ovu naselju Sopnica Jellovec. To znači da bi najamnina stana od 50 kvadrata mogla stajati 1000 kuna. Osim toga, ugovorom o najmu, koji će se sklapati na pet godina s mogućnošću produljenja za još tri, uz cijenu najamnine bit će određena i prodajna cijena nekretnine koja se važiti do pet godina.

7000 eura manje

U slučaju da se najmoprimac odluči nakon izvjesnog vremana kupiti taj stan, od prodajne cijene će mu se odbiti iznos koji je uplatio za najamninu. U slučaju da je stan unajmljivao do tri godine, u cijelosti će mu se odbiti iznos najamnine. A ako je najam trajao od tri do pet godina, odbit će mu se 85 posto uplaćene najamnine. Primjerice, oni koji će stan od 50 kvadrata, a čija je vrijednost procijenjena na 60 tisuća eura, unajmljivati četiri godine te se nakon toga odluče kupiti ga - cijena će biti umanjena za oko sedam tisuća eura. Takvu olakšicu neće moći koristiti oni koji se na kupnju odluče nakon isteka roka od pet godina.

Uvjet: Ne smije imati stan u istom gradu

Uvjet za najam POS-ova stana među ostalim je da najamnima ne prelazi 30 posto prihoda svih članova kućanstva te da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu, ali samo u mjestu u kojem se POS-ov stan nalazi. To znači da oni koji imaju stan ili vikendicu u nekom drugom gradu također mogu aplicirati za POS-ov stan. Najmoprimac će morati najamninu plaćati do 15. u mjesecu, a prilikom sklapanja ugovora o najmu morat će položiti jamčevinu u iznosu od tri mjesečne najamnine kao jamstvo za plaćanje najamnine, otkaznog roka i popravaka oštećenja u stanu.

Izdvajamo