VJEŠTACI UTVRDILI

Operiran je prekasno i pogrešnom metodom

    AUTOR:
    • Arhiva

  • OBJAVLJENO:
  • 14.03.2010. u 19:00

Vještaci su u zaključku dodali kako ne mogu sa sigurnošću tvrditi da su dvije navedene pogreške jedini uzrok kasnijih komplikacija

Sudski medicinski vještaci, doktori Josip Škavić i Vedran Šarić, pregledali su Koščevića 10. srpnja 2008. godine u Zavodu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu i utvrdili su dvije pogreške.

Prva je to što Koščević nije odmah operiran, već se čekalo pet dana tijekom kojih su se u Koščevićevoj nozi namnožile bakterije. Vještaci su drugu pogrešku okarakterizirali kao dvostruku. Ona je počinjena 28. kolovoza 2004. godine, prvo u izboru operacije.

Naime, kako se već čekalo pet dana, prema njihovom mišljenju, pravilni izbor operacije bio bi stabilizacija loma vanjskim fiksatorom, a ne unutrašnja osteosinteza, laički rečeno, spajanje kosti kirurškim putem koje je loše izvedeno jer su fragmenti kosti fiksirani pločom i vijcima uz neprihvatljiv stupanj dislokacije. No vještaci su u zaključku dodali kako ne mogu sa sigurnošću tvrditi da su ove dvije pogreške jedini uzrok kasnijih komplikacija.

Izdvajamo