OTKRIVAMO NOVA PRAVILA ZA SVE RODITELJE

OTAC NAKON RAZVODA MORAOSTAVITI STAN MAJCI I DJETETUI PLAĆATI ZAJEDNIČKE KREDITEŠto donosi novi Obiteljski zakon?

Ako se roditelji ne mogu dogovoriti oko razvoda, dijete će dobiti odvjetnika kojeg plaća onaj koji opstruira dogovor

Majka i djeca nakon razvoda više neće moći biti izbačeni na ulicu iz zajedničkog stana već će imati pravo u njemu živjeti sve dok djeca ne postanu punoljetna, bez obzira što pola vlasništva nad tim stanom ima bivši muž.

Jedna je to od novosti koju donosi novi Obiteljski zakon, čije su osnovne teze jučer objavljene, a koji bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2014. godine. Tako se i u hrvatsko zakonodavstvo uvodi institut zaštite obiteljskog doma. Intencija ovakve zakonske odredbe je očuvati djetetu krov nad glavom i stabilnost tijekom razvoda. No, ona će se odnositi samo na one roditelje koji imaju u vlasništvu jednu nekretninu koja služi tek podmirenju životnih potreba, odnosno imaju takav stan da se njegovom prodajom ne mogu kupiti dva odgovarajuća stana.

Obavezno savjetovanje

Ukoliko roditelj koji odlazi iz obiteljskog doma nema novaca i ne može si osigurati stan, roditelj s djecom dužan mu je, u skladu s mogućnostima, plaćati najamninu za drugi stan. Kod bogatih roditelja ovo pravilo neće vrijediti jer će si prodajom imovine oba roditelja moći osigurati pristojne stambene uvjete.

- Ovaj Obiteljski zakon nudi moderna i učinkovita rješenja, u skladu s europskim zakonodavstvima i preporukama. Osobito je uređeno područje razvoda roditelja, koje je danas obilježeno manipulacijama i prepucavanjima preko leđa djeteta.Ni sudovi ni centri za socijalnu skrb nisu imali mehanizme kojima bi je spriječili - kaže potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike Milanka Opačić , u čijem je ministarstvu, pod vodstvom dr. Branke Rešetar s Katedre za obiteljsko pravo osječkog Pravnog fakulteta, novi Obiteljski zakon izrađivan od prošlog ljeta. Glavna je namjera zakonskih izmjena, kaže, da roditelji koji se razvode ne zaborave da su i dalje roditelji i da dijete treba biti u prvom planu. Prema novim zakonskim rješenjima, roditelji će morati prije razvoda na obavezno savjetovanje u centar za socijalnu skrb, na kojem će sastavljati detaljni plan daljnje roditeljske skrbi.

Plan se dogovorno može mijenjati, ali ako ga samo jedna strana ne poštuje i ne omogućava drugom roditelju kontakte s djetetom, bit će novčano kažnjena, a morat će i nadoknaditi eventualnu štetu - primjerice, uplaćeno skijanje na koje dijete i otac nisu otišli jer je majka to onemogućila, trošak goriva i slično.

Ako se roditelji neće na savjetovanju moći dogovoriti i sastaviti plan, njihova tužba za razvod neće se uzeti u obzir šest mjeseci, a ako ni tada ne postignu dogovor, to će umjesto njih odlučiti sud u parničnom postupku. Ali tada će svojeg odvjetnika imati i dijete - ne samo roditelji, a djetetovog odvjetnika platit će onaj roditelj za kojeg se ustanovi da je opstruirao dogovor. Ustanovi li se da su oba roditelja jednako kriva, zajednički će snositi trošak.

- Prvi put uvodimo i obiteljsku medijaciju, sustavnu i stručnu pomoć roditeljima s ciljem da se dogovore o daljnjoj skrbi za djecu. Medijatori će biti posebno educirani stručnjaci, osnovan je stručni studij, a na jesen krećemo i s edukacijama po sudovima i centrima - kaže ministrica Opačić.

Velika je novost i mogućnost da roditelji odluče dok su zdravi i o svojoj budućnosti i o budućnosti svoje djece u slučaju da im se nešto dogodi, da preminu ili izgube poslovnu sposobnost. Obiteljski zakon uvest će mogućnost takve oporuke, koju Amerikanci zovu Living will. Roditelji će, primjerice, moći ovjeriti kod javnog bilježnika i pohraniti svoju volju da, u slučaju njihove nemogućnosti, brigu o djetetu preuzme neki prijatelj ili osoba od povjerenja, što nužno ne mora biti nitko od rodbine. U donošenju odluka sudovi i centri morat će tu volju uzeti u obzir, osim ako nije izričito protivna interesu djeteta (ako se, primjerice, ustanovilo da je osoba kojoj preminuli želi povjeriti dijete osuđivani seksualni zlostavljač).

Područje posvojenja

Potpuno je uređeno i područje posvojenja, u kojem se uvode obavezne pripreme posvojitelja te adaptacijski period zajedničkog života.

Novosti su uvedene i u dijeljenje bračne stečevine na način da će za dugove i kredite kojima je nominalno nositelj samo jedan bračni partner nakon razvoda biti odgovorna oba supružnika ustanovi li se da je kredit dignut za obiteljske potrebe i uz znanje oba bračna partnera.

RAZVOD

- Ako je razvod sporazuman, više se neće rješavati u sudskom parničnom postupku, nego izvanparničnom: drugim riječima, partneri bez djece moći će se razvesti “papirnato” bez zakazivanja ročišta i izlaska pred suca, sud će im poslati rješenja na kućnu adresu.

OBAVEZNO SAVJETOVANJE I RODITELJSKI PLAN

- Roditelji prije razvoda moraju na savjetovanje u centar za socijalnu skrb kako bi se detaljno dogovorili o tome s kim će dijete živjeti, kako će viđati drugog roditelja itd. Taj dogovor morat će uobličiti u dokument pod naslovom “Plan o roditeljskoj skrbi”, koji će sud samo potvrditi i dati mu snagu ovršne isprave: mogu se dogovoriti kako god im odgovara - da dijete jedan tjedan živi s mamom, a drugi s tatom, da svaki vikend bude s tatom, a kroz tjedan s mamom...

- Dijete mora sudjelovati u dogovoru, sukladno svojoj dobi.

MEDIJACIJA

- Ako se roditelji ne uspiju dogovoriti na savjetovanju, šalje ih se na obavezni predmedijacijski sastanak.

- Ako se roditelji ni tada ne dogovore o daljnjoj skrbi o djetetu, razvod se onemogućava na 6 mjeseci tijekom kojih roditelji mogu ići na dobrovoljnu medijaciju.

- Ako se ni dalje ne mogu dogovoriti, idu na sud, u parnični postupak. U tom slučaju odluku o brizi za dijete donijet će sud.

- Sud će tada djetetu obavezno imenovati posebnog skrbnika, odnosno odvjetnika koji će u brakorazvodnoj parnici roditelja zastupati njegov interes, i to o trošku roditelja. Sve će platiti onaj roditelj za kojeg sud utvrdi da je sprečavao dogovor o brizi za dijete.

ZAJEDNIČKA BRIGA O DJECI

1Potiče se da se i nakon razvoda roditelji zajedno nastave skrbiti o djeci i da zajednički donose najbitnije odluke. Međutim, ako roditelji nisu u stanju donijeti roditeljski plan - to je znak da zajednička skrb nije u interesu djeteta - sud može odlučiti da jedan roditelj može samostalno donositi sve odluke (koju će školu dijete pohađati, gdje će ljetovati, kojem će liječniku ići itd.).

SUSRETI S RODITELJEM S KOJIM DIJETE NE ŽIVI

- Učestalost i način susreta definirat će se planom roditeljstva, znači u dogovoru mame i tate.

- Osim susreta, definirat će se kompletni odnosi, poput komunikacije mobitelom, skypeom, slanja darova itd.

- Sadašnjim zakonskim rješenjem viđanje drugog roditelja zajamčeno je pravo djeteta, novim zakonom to će postati i pravo i dužnost roditelja, koje mu roditelj koji živi s djetetom mora osigurati.

- Ako roditelj ne omogući dogovoreno viđanje s djetetom bivšem partneru, predlažu se novčane sankcije i naknada štete.

- Ograničava se sloboda preseljenja roditelja koji živi s djetetom, jer je utvrđeno da se to pravo često zloupotrebljava s ciljem da se drugog roditelja onemogući u viđanju djeteta - preseljenje će morati biti opravdano i u dogovoru s drugim roditeljem.

IMOVINA

- Bračni partneri bit će zajednički odgovorni za dugove i kredite koji su podizani zbog zajedničkih potreba ili potreba obitelji: bez obzira na to što samo otac nominalno ima kredit, nakon razvoda morat će ga oba bračna druga solidarno vraćati ako se dokaže da je dignut za kupovinu hrane, djetetova ljetovanja itd. Ako je kredit dignut bez znanja bračnog partnera za njegove osobne potrebe, kredit će vraćati samo taj bračni drug i samostalno će odgovarati za njega.

ZAŠTITA OBITELJSKOG ODNOSA

- Zajednički stan u kojem žive roditelji s djecom dobit će zaštićeni status obiteljskog doma: nakon razvoda, roditelj koji nastavlja živjeti s djecom ima pravo ostati u tom stanu dok djeca ne postanu punoljetna, a tek nakon toga drugi roditelj ima pravo zahtijevati da se stan proda i da mu se dodijeli polovica novca; ako drugi roditelj nema financijskih mogućnosti da si osigura drugi stan, roditelj koji ostaje u obiteljskom domu dužan mu je plaćati najamninu.

OČINSTVO

- Ublažava se presumpcija bračnog očinstva prema kojoj se smatra da je otac djeteta koje je rođeno u braku ili 300 dana od prestanka bračne zajednice automatski majčin muž, suprotno se može dokazivati samo u složenom i skupom sudskom postupku: ubuduće će se to moći jednostav- nom izjavom biološkog oca u centru za socijalnu skrb, ali uz pristanak majčina muža.

- Očinstvo će moći priznati i osobe mlađe od 16 godina te osobe lišene poslovne sposobnosti.

ODUZIMANJE RODITELJSKE SKRBI

- U slučaju da je roditelj osuđen za teška kaznena djela protiv svog djeteta (teška tjelesna ozljeda, spolna zloupotreba, podvođenje), državni odvjetnik za mladež može odmah pokrenuti postupak za oduzimanje roditeljske skrbi takvom roditelju.

POSVOJENJE

- Prije posvojenja djeteta, potencijalni posvojitelji dužni su proći kvalitetnu procjenu te školu za posvojitelje kako bi dobili sve informacije o tome što ih očekuje.

- Stručnjaci su dužni za svako dijete napraviti analizu i preporuke kakvi bi mu roditelji najviše odgovarali te po tome tražiti najpogodnije posvojitelje.

- Kad se pronađu, slijedi razdoblje adaptacije, odnosno vrijeme u kojem potencijalni posvojitelji i dijete žive zajedno, uz obilnu pomoć stručnjaka, kako bi se spriječile pogrešne procjene i prekidi posvojenja; dužina adaptacijskog razdoblja propisat će se posebnim pravilnikom i vjerojatno će ovisiti o dobi djeteta (za manju djecu bio bi kraći).

LIVING WILL

- Zakon će propisati da roditelji mogu za života ostaviti detaljne upute o tome kome žele povjeriti svoju djecu u slučaju smrti - to nužno ne moraju biti rođaci.

Centar za socijalnu skrb to će morati uzeti u obzir i ispoštovati volju roditelja, osim ako to nije izričito suprotno interesu djeteta (centar će odbiti vašu oporuku u slučaju da dijete želite povjeriti narkomanu, seksualnom zlostavljaču itd.).

- Svaka odrasla osoba moći će napraviti i ovjeriti popis želja o tome koga želi za skrbnika ako izgubi poslovnu sposobnost, kakvo liječenje želi, a kakvo ne. Takav dokument će biti obvezujući.

ALIMENTACIJA

- Država će jednom godišnje objavljivati tzv. tablice alimentacija: s obzirom na plaću roditelja, dob djeteta i broj uzdržavanih članova obitelji, propisat će se točan iznos alimentacije.

Svaki će roditelj i prije razvoda znati koliku će alimentaciju morati plaćati.

- Punoljetno dijete koje prima alimentaciju morat će roditelja informirati o ispunjavanju obrazovnih obaveza, što znači da će doista morati ići na fakultet.

- Baka i djed su prema sadašnjem zakonu dužni uzdržavati dijete ako roditelji to ne mogu - po novom zakonu, i odrasla unučad bit će dužna uzdržavati baku i djeda ako su oni uzdržavali njih.

SUDOVI

- Predlaže se osnivanje obiteljskih odjela pri sudovima.

- Takvi odjeli, uz suce, trebali bi imati i stalne stručne službe (socijalni radnik, psiholog, defektolog...).

Izdvajamo