ŠTO DONOSI NOVI ZAKON

PROČITAJTE ZAKON O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU Gayevi će se vjenčavati, samo se to neće moći zvati brakom

Rezultati referenduma ne bi trebali utjecati na donošenje Zakona o životnom partnerstvu, kao što je rekao i Ustavni sud i time poslao snažnu poruku svima koji bi željeli minirati donošenje Zakona. Time se izjednačava životno partnerstvo s brakom u svim segmentima osim u posvajanju djece.

Dosadašnji Zakon o istospolnim zajednicama gay parovima omogućuje samo pravo na međusobno uzdržavanje i na stjecanje zajedničke imovine.

Do danas nije službeno potvrđena niti jedna takva zajednica. Zakon također nije u skladu s pravnim regulativama EU. Zato bi ovaj zakon gay parovima trebao omogućiti dostojanstven život, bez obzira na to što se njihova zajednica neće nazivati brakom, (što je bilo jasno i prije održanog referenduma).Nacrt zakona o životnom partnerstvuSKLAPANJE PARTNERSTVA

- životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osobu istog spola koje su sklopile životno partnerski odnos pred nadležnim tijelom

- neformalno životno partnerstvo je zajednica dviju osoba istog spola koje nisu sklopile životno partnerstvo i koja traje najmanje tri godine, a postojanje se dokazuje kao i kod izvanbračnih zajednica

- sva prava koja se primjenjuju na životno partnerstvo vrijede i za neformalno životno partnerstvo

- partnerstvo se sklapa pred matičarem na svečan način

- partneri mogu izabrati i prezime koje će koristiti

- partnerstvo se sklapa uz prisutnost kumova

- partnerstvo se upisuje u registar

- partneri imaju pravo na plaćeni dopust zbog sklapanja partnerstva

- raskid ili poništenje životnog partnerstva (razvod) može se zatražiti kao i kod bračnih zajednica i postupak je isti

PRAVNI UČINCI

- partneri zajednički odlučuju o svim pitanjima zajedničkog života

- imaju pravo na zaštitu privatnosti obiteljskog života i pravo na međusobno zajedništvo

- imaju obvezu međusobnog pomaganja i pružanja njege i pomoći u slučaju bolesti

- partneri i njihova djeca imaju pravo na uzdržavanje, pri čemu se primjenjuju odredbe posebnog zakona koji uređuje obiteljske odnose

DJECA

- partner roditelja djeteta ima pravo na roditeljsku skrb zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda

- oba roditelja ili roditelj koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb (ako je drugi roditelj umro ili proglašen umrlim, nepoznatog boravišta, odsutan) mogu skrb o djetetu djelomično ili u cijelosti privremeno povjeriti partneru

- ako je roditeljska skrb zajednička, odluke o djetetu donose se zajednički

- u hitnim slučajevima partner roditelja djeteta može donositi odluke (kad prijeti opasnost za dijete, primjerice nesretan slučaj ili bolest)

- ako je u partnerstvu živjelo maloljetno dijete, a ono je raskinuto, životni partner koji nije roditelj djeteta može zatražiti da viđa dijete

- partnersku skrb za maloljetno dijete može pružiti partner nakon smrti partnera roditelja djeteta, a iznimno i za života roditelja ako drugi roditelj nije poznat

- u slučaju smrti partnera roditelja maloljetnog djeteta, koje je u trenutku njegove smrti živjelo u zajednici, preživjeli partner može zatražiti da se imenuje partnerom-skrbnikom, pod uvjetom da drugi roditelj nije živ ili je proglašen umrlim

- iznimno, ako drugi roditelj djeteta nije poznat, partneri mogu podnijeti prijedlog sudu da se drugi partner koji nije roditelj djeteta imenuje partnerom-skrbnikom

- partnera-skrbnika imenuje sud koji traži stručno mišljenje centra za socijalnu skrb

IMOVINA

- partnerska stečevina je imovina koju partneri steknu radom za vrijeme trajanja partnerstva

- u jednakim dijelovima suvlasnici su u partnerskoj stečevini, ako nije drugačije dogovoreno

- dobitak od igara na sreću je partnerska stečevina

- partnera prije svih nasljeđuju njegova djeca, djeca nad kojom ima partnersku skrb i partner u jednakim dijelovima

- partnera koji nije ostavio potomke ili koji nema djecu nad kojom ostvaruje partnersku skrb nasljeđuje njegov životni partner i roditelji, s tim da roditelji nasljeđuju jednu polovicu, a partner drugu polovicu imovine

- ako su umrla oba roditelja životnog partnera koji nije ostavio potomke ili nema djecu nad kojom je ostvario partnersku skrb, životni partner nasljeđuje cijelu imovinu

POREZI, MIROVINA I ZDRAVSTVENO

- kod oslobađanja plaćanja poreza primjenjuju se svi propisi kao i kod bračnih zajednica (porez na nasljedstvo, automobil, osobni odbitak poreza na dohodak za uzdržavanje, porez na nekretnine...)

- u slučaju smrti partnera drugi partner ima pravo na njegovu mirovinu

- partneri, njihova djeca i djeca koja su u njihovoj roditeljskoj ili partnerskoj skrbi imaju pravo na zdravstveno osiguranje

Lezbijke u Hrvatskoj ipak neće moći ići na umjetnu oplodnju

Iako je u prvoj verziji nacrta Zakona stajalo kako “nije dopušteno nepovoljno postupanje u pogledu pristupa medicinski potpomognutoj oplodnji prema životnim partnerstvima u odnosu na bračne i izvanbračne zajednice hrvatskih državljana”, ta je odredba maknuta u konačnoj verziji nacrta Zakona. Time je napravljen kompromis na način da se to najosjetljivije pitanje ovim zakonom neće uređivati, tako da lezbijke i dalje neće moći ići na umjetnu oplodnju.

Izdvajamo