KRIZA U KONCERNU

RASPLET U AGROKORU Adris iz igre zasad izbacio Knighthead, a ni Sberbank možda neće imati predstavnika u stalnom vjerovničkom vijeću

    AUTOR:
    • Marina Klepo

  • OBJAVLJENO:
  • 27.01.2018. u 08:31

Zagreb, 050717.
Agrokor, Trg Drazena Petrovica.
Briefing nakon vjerovnickog vijeca Agrokora.
Na fotografiji: Mate Brlosic, Marica Vidakovic i Ante Ramljak.
Foto: Ranko Suvar / CROPIX
Ranko Suvar / CROPIX

Na fotografiji: Mate Brlošić, Marica Vidaković i Ante Ramljak

 

Na prijedlog izvanredne uprave Agrokora Trgovački sud objavio je rješenje o razvrstavanju vjerovnika u pet skupina, što znači da bi stalno vjerovničko vijeće, kao i ono privremeno, trebalo imati pet članova.

Međutim, ključna je promjena u tome što se dobavljači više neće dijeliti na male i velike, nego ulaze u istu skupinu “neosiguranih tražbina”, a u koju ulaze još neki vjerovnici. Istodobno, ono što je prije bila skupina neosiguranih vjerovnika, a to su uglavnom financijske institucije, sada se dijeli na dvije skupine.

Na pitanje što to znači za samo izglasavanje nagodbe, u Agrokoru pojašnjavaju da to nije bitno jer u tom slučaju “glasa svaka tražbina, a ne predstavnici u vjerovničkom vijeću”.

31 milijarda kuna

 - Razvrstavanje vjerovnika i definiranje skupina temelji se na evidenciji prijavljenih tražbina i različitosti pravnog položaja svake skupine. Vjerovnici koji će imati pravo birati članove vjerovničkog vijeća su vjerovnici čije su tražbine utvrđene, kao i vjerovnici kojima će osporavanje njihovih tražbina biti uklonjeno - objašnjavaju iz Agrokora. Pritom je ključna činjenica da konačno stanje tražbina ovisi o pokretanju parničnih postupaka za njihovo utvrđivanje i o ishodu tih postupaka.

Sve do isteka roka od 30 dana u kojem se moraju otvoriti parnični postupci, a potom i završiti, neće biti poznato koje su tražbine utvrđene, a koje osporene. Trgovački sud je prošli tjedan utvrdio tražbine u iznosu od oko 31 milijardu kuna, ali u tijeku su brojna osporavanja. Premda, ima i slučajeva da neki vjerovnici odustaju od tih osporavanja.

No, u svakom slučaju rješenje će postati pravomoćno nakon što Visoki trgovački sud odluči o eventualnim žalbama na rješenje, a žalbeni rok traje do idućeg petka. Potom ide rok od osam dana u kojem se mogu podnijeti tužbe. Kako su velik broj osporavatelja vjerovnici koji dovode u pitanje tražbine drugih vjerovnika iz različitih razloga, oni će tada odlučiti žele se upustiti u sudski postupak ili ne.

Primjerice, Adris je osporio sve imatelje Agrokorovih obveznica među kojima je i američki fond Knighthead. Iz toga proizlazi da je skupina B, a to su obvezničari, u ovom trenutku “prazna”. U njoj nema niti jedne utvrđene tražbine jer je Adris osporio sve obveznice. Također, u ovom trenutku u igri nije ni ruski Sberbank jer je njegova potraživanja ranije osporila izvanredna uprava, uz argument da ne mogu istodobno sudjelovati u dva sudska postupka. Što se sada može dogoditi?

Koliko će trajati

Prije isteka roka u kojem treba biti formirano stalno vjerovničko vijeće moguće je, primjerice, da Adris povuče svoje osporavanje. Druga je mogućnost da ne pokrene parnični postupak i time se osporavanje automatski uklanja. Treća je mogućnost da ga pokrene i u tom slučaju mora se čekati završetak parničnog postupka. Do tada nitko iz te skupine ne može glasati o izboru svog predstavnika u stalno vjerovničko vijeće.

Na pitanje koliko to može trajati, čini se, pravnici nemaju odgovor. Ističu da to ovisi o tome kako izgleda sudska tužba. Ako je jasno da temelja za osporavanje nema, onda može trajati vrlo kratko, a u suprotnom se može i oduljiti.

Tako je moguć scenarij u kojem taj parnični postupak traje, a u međuvremenu je formirano stalno vjerovničko vijeće bez tog predstavnika ili je sud imenovao nekoga za predstavnika te skupine.

Rok od 60 dana

U tom roku od 30 dana svaki predstavnik skupine morat će doći s punomoći 51 posto vjerovnika. Ako to ne učini u propisanom roku, izvanredni povjerenik obavještava sud i počinje teći rok od još 60 dana, ukupno 90 dana, u kojem to treba učiniti. Potom sam sud imenuje predstavnika te skupine u vjerovničkom vijeću. U međuvremenu privremeno vjerovničko vijeće obavlja sve poslove, kao i stalno. Stoga je teoretski moguće da privremeno vjerovničko vijeće izglasa nagodbu.

- Može se dogoditi da u trenutku kada je plan nagodbe spreman bude dan na razmatranje privremenom vjerovničkom vijeću - kaže pravni stručnjak upoznat sa slučajem. Zbog toga smatra da bi bilo poželjno da vjerovnici počnu izravno razgovarati i rješavati međusobne nesuglasice te da se što prije formira stalno vjerovničko vijeće.

Prijedlog da ono ima pet članova izvanredni povjerenik obrazlaže činjenicom da se sastav vijeća od pet članova pokazao “kao najbolji način razmjerne zastupljenosti svih vjerovnika i njihovih skupina” te da je optimalan sa stajališta “operativnosti, kvalitete i efikasnosti rada”, kao i potrebe da se osigura redovita prisutnost svih članova na sjednicama.

Pet skupina: Kako su razvrstani vjerovnici

- Vjerovnici čije su tražbine osigurane razlučnim pravom, odnosno razlučni vjerovnici. U boljem su pravnom položaju od ostalih zahvaljujući čvrstim sredstvima osiguranja, kao što su hipoteke nad nekretninama ili zalog nad dionicama, što im daje dodatna prava prilikom naplate. Ova skupina odgovara skupini osiguranih vjerovnika u privremenom vjerovničkom vijeću.

B - Vjerovnici koji su imali obveznice Agrokora i oni u čiju su korist izdana jamstva Agrokorovih tvrtki, odnosno oni koji su u odnosu sudužništva s najmanje pet s Agrokorom povezanih i/ili o njemu ovisnih društava obuhvaćenih postupkom izvanredne uprave. Te su obveznice bile uvrštene na inozemne burze pa podliježu inozemnom pravu i to ih razlikuje od drugih. Odgovaraju skupini imatelja obveznica u privremenom vijeću.

 

C - Vjerovnici čije su tražbine osigurane izdanim jamstvima, sudužništvom i regresnim dužništvom, i to od najmanje pet s Agrokorom povezanih i/ili o njemu ovisnih društava obuhvaćenih postupkom izvanredne uprave, a koja su sudjelovala u roll upu.  Tu su zbog tražbina nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave, a ne onih iz roll upa.

 

D - Vjerovnici čije su tražbine osigurane izdanim jamstvima, odnosom sudužništva i regresnog dužništva, i to od najmanje pet s Agrokorom povezanih i/ili o njemu ovisnih društava u postupku izvanredne uprave, koja nisu sudjelovala roll up kreditu.

 

E - Vjerovnici u čiju korist nisu izdana jamstva niti postoji odnos sudužništva i regresnog dužništva s najmanje pet s Agrokorom povezanih i/ili o njemu ovisnih društava. Objedinjuje velike i male dobavljače iz privremenog vjerovničkog vijeća, a u nju su uključeni i ostali vjerovnici koji ispunjavaju te kriterije.

 

Više na Jutarnjem...


Izdvajamo