MODERNA LJEVICA

SDP se vraća Račanu. Do ljeta 2018. radit će novi politički program na idejama prvog šefa

CROPIX

Do ljeta 2018. godine SDP planira usvojiti novi politički program i novu legitimaciju čije je ishodište u programu donesenom u vrijeme kad je stranku vodio Ivica Račan.

Na Račanovim temeljima SDP namjerava izgraditi modernu socijaldemokratsku legitimaciju stranke u kojoj će biti jasno definirane politike prema radništvu, socijali, zdravstvu, pravosuđu...

Politolozi i ekonomisti

Radna skupina za izradu novog programa stranke u kojoj su predsjednik SDP-a Davor Bernardić, Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić, Rajko Ostojić, Karolina Leaković, Vesna Škulić, Marija Lugarić, Biljana Gaća, Davorko Vidović te politolog Berto Šalaj i ekonomist Josip Tica draft programa, kako je dogovoreno na prvom radnom sastanku, dovršit će do rujna i tada će se on dati svim članovima i simpatizerima SDP-a na raspravu.

Kako saznajemo od sudionika sastanka, Rajko Ostojić je predlagao da polazište za stranački program bude Platforma za dobro društvo koju je napisao Gvozden Flego, ali je većina tu ideju odbacila s argumentacijom da se radi o dokumentu koji je podloga za koaliciju četiriju stranaka te da on nije ni prošao kroz raspravu u SDP-u, niti dobio stranačku verifikaciju.

Ključna pitanja

- Novi program SDP-a će ujedno biti jedan od alata za aktivaciju stranke do njenog zadnjeg člana. Svi će biti pozvani na sudjelovanje u izradi novog stranačkog programa i definiranja politika SDP-a - kaže nam sugovornik iz SDP-a. Napominje da će biti obuhvaćena ključna pitanja na koja će SDP dati odgovor.

Kao svojevrsni izazov u stranačkom vodstvu vide operacionalizaciju stranačkog programa kroz savjete koji su već formirani i rade na pojedinim tematskim područjima. Politička platforma izražena u programu SDP-a treba korespondirati s radom savjeta, pa su zato radne skupine povezane. Tako je na prvom sastanku tima koji treba izraditi novu SDP-ovu legitimaciju bila Tanja Dalić koja vodi Savjet za rad i mirovinski sustav.

- Rad, zapošljavanje i socijalni dijalog su jedne od ključnih politika kojima se SDP bavi, i to je razlog što je Dalić bila već na prvome sastanku tima za izradu programa koji će definirati njegove ključne točke - kaže sugovornik iz SDP-ove centrale na Iblerovu trgu.

Na prvom sastanku programske radne skupine bili su stranački šef Bernardić, zatim Rajko Ostojić, Siniša Hajdaš Dončić, Davorko Vidović, Marija Lugarić, Vesna Škulić, Karolina Leaković te politolog Berto Šalaj. Tijekom sastanka povela se, kako saznajemo, diskusija o tome od kuda krenuti.

Prvo je pitanje bilo da li pristupiti izradi potpuno novog programa, ili nadograditi zadnji program SDP-a koji datira iz 1996. godine, doba kada je stranku vodio Ivica Račan.

Cjeloviti dokument

Na to se nadovezala nova diskusija - da li da polazište bude Račanov program ili da se kao ishodište, što je predlagao Ostojić, uzme Flegina platforma za dobro društvo. Većina je ipak bila za to da se krene od Račanove ostavštine jer je to politički program koji je najcjelovitiji i SDP-ov je dokument.

Trend iz svijeta

Kako nam je rekao jedan od sudionika prvog sastanka, Flegina platforma, SDP-ovi programi što ih je za potrebe izbora u mandatu Zorana Milanovića na čelu stranke pisao Siniša Hajdaš Dončić, izborne teze i drugi tekstovi Antona Vujića, programi drugih socijaldemokratskih stranaka te ostali dokumenti bit će samo pomoćna literatura. Sve spomenuto štivo članovi radne skupine trebaju proučiti, obraditi i osuvremeniti svoju političku platformu. Teoretski okvir cijelom poslu u velikoj mjeri bi trebao dati politolog Šalaj, čiji je posao i uvid u programe i iskustva europskih socijaldemokrata kako bi SDP mogao slijediti trend i pozitivna iskustva sestrinskih stranaka u drugim zemljama.

Tagovi

Izdvajamo