ZA MODERNIJU HRVATSKU

Stiže bolji kazneni zakon: Ići će se do 3 godine u zatvor za slanje lascivnih SMS poruka djeci!

Goran Mehkek / Cropix

HDZ nije popustio, i za male količine droge ide se u zatvor. Novi zakon na snagu stupa kada uđemo u EU

ZAGREB - Samo tjedan dana prije odlaska zastupnika na ljetnu stanku Vlada je u saborsku proceduru uputila prijedlog novog kaznenog zakona. Nakon Ustava, riječ je o jednom od najvažnijih zakona, čijih 379 članaka štiti najviše vrijednosti u društvu. Stručnjaci koji su radili na njegovoj izradi ističu da on predstavlja zaokret u dosadašnjoj kaznenoj politici.

Naime, u nizu odredbi novi je kazneni zakon liberalniji i moderniji od postojećeg.

Predloženi zakon na učinkovitiji način štiti ljudska prava, prije svega prava žrtve, prava ranjivih skupina, posebno djece, kako u obitelji tako i izvan nje.

Predloženi zakon znatno ublažava kaznu za svjesno usmrćenje bolesnog člana obitelji na njegov zahtjev, donosi niz novina u kažnjavanju gospodarskog kriminaliteta, kriminalizira poslodavce koji bez opravdanih razloga ne isplaćuju plaće, uvodi kaznu zatvora za mobbing...

Manje zatvorskih kazni

Novim kaznenim zakonom nastoji se doskočiti problemu prenapučenosti hrvatskih zatvora, u kojima trenutno boravi 50 posto zatvorenika više nego što dopuštaju prostorni kapaciteti, a malo više do trećine zatvorenika čine osuđeni do pola godine zatvora. Predloženi zakon zato nastoji potaknuti suce da u sudskoj praksi rjeđe izriču zatvorske kazne te da za kaznena djela za koje je predviđen zatvor do tri godine izriču alternativne kazne kao što su nadzirana sloboda, globe, društveno koristan rad...

Strahovi stručnjaka od pretjeranih intervencija politike u predloženi tekst zasad su se pokazala neopravdanima. Vlada je suštinski intervenirala na samo tri mjesta, dok je ostatak zakona u saborsku raspravu poslala u obliku u kojem su ga predložili stručnjaci. HDZ je pritom očekivano odbacio dekriminalizaciju posjedovanja lakih droga.

Uzelac suzdržan

Vlada je izbacila i odredbu o kazni zatvora za novinare i ostavila samo novčanu kaznu za djela protiv časti i ugleda te ponešto preinačila odredbe o kažnjavanju nesavjesnih poslodavaca zbog neisplate plaća. Ostale Vladine intervencije uglavnom su kozmetičke prirode.

Opravdanim se, dakle, zasad pokazao strah stručnjaka da neće uspjeti u pokušaju dekriminalizacije posjedovanja malih količina droge, tj. da HDZ neće odustati od rigidnog stava da i posjedovanje malih količina droge mora ostati u sferi kaznene odgovornosti. Zbog tvrdog stava HDZ-a o drogi, potpredsjednik Vlade Slobodan Uzelac nije digao ruku za novi kazneni zakon, nego je ostao suzdržan. Ponovio je argumente da se kriminaliziranjem posjedovanja malih količina droge trajno etiketiraju mladi kojima je eksperimentiranje s drogama samo mladenačka epizoda te da represivni sustav većinu kapaciteta troši na posjednike malih količina droge umjesto da se usredotoči na proizvođače droge i one koji njome trguju.

I dok je u odredbi o drogama Vlada učinila korak natrag u odnosu na prijedlog stručne skupine, u glavi o djelima protiv dostojanstva, časti i ugleda djelomično je uvažila kritike novinarske struke, izbacivši iz zakona odredbu o zatvorskoj kazni za novinare. Umjesto toga, bitno su pooštrene novčane kazne za klevetu, a u novom je zakonu Vlada ostavila djelo sramoćenja, koje postojeći ne poznaje.

Jedna od bitnih novina je da će se neisplata plaća zbog neopravdanih razloga tretirati kao kazneno djelo zbog kojeg se poslodavcu može izreći kazna do tri godine zatvora. Riječ je o rješenju sličnom onome koje je predložila radna skupina. Novi kazneni zakon na snagu će stupiti 1. srpnja 2013., kada bi Hrvatska trebala postati punopravna članica EU.

MODERNIJI I BOLJI KAZNENI ZAKON

Maksimalna kazna zatvora

Novi zakon: 50 godina za najteža kaznena djela

Stari zakon: 40 godina za najteža kaznena djela

Kažnjavanje poslodavaca zbog neisplate plaća

Novi zakon: tko ne isplaćuje plaće s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi kaznit će sa do tri godine zatvora

Stari zakon: nije postojalo kazneno djelo

Zloporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju

Novi zakon: četiri navedena djela stopljena u jedno nazvano: zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju

Stari zakon: Postoje četiri kaznena djela: zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba položaja i ovlasti u gospodarskom poslovanju, nesavjesno gospodarsko poslovanje, sklapanje štetnog ugovora

Primanje i davanje mita

Novi zakon: predviđena kazna od jedne do osam godina

Stari zakon: predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina

Objektivna zapovjedna odgovornost

Novi zakon: precizno definirani sve oblici odgovornosti vojnog zapovjednika

Stari zakon: općenito i neprecizno definiran

Kleveta

Novi zakon: novčana kazna od 360 dnevnih iznosa, a ako je kleveta iznesena u medijima do 500 dnevnih iznosa

Struka: Eksperti su predlagali zatvorsku kaznu ili novčane sankcije za počinitelje djela klevete u ukupnom iznosu do 360 dnevnih iznosa, a ako je kleveta iznesena preko medija, do 500 dnevnih iznosa

Stari zakon: novčana kazna do 150 dnevnih iznosa, a ako je iznesena preko medija do 300 dnevnih iznosa

Obijesna vožnja u cestovnom prometu

Novi zakon: vozač koji vozi pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, vozač koji vozi u zabranjenom smjeru, pretječe kolonu na nepreglednom mjestu, vozi 50 km iznad dopuštene brizne -kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Ako nekoga ozlijedi do deset godina zatvora, ako nekoga usmrti do petnaest godina zatvora

Stari zakon: djelo nije postojalo

Prostitucija

NOVI ZAKON Klijenti prostitutki mogu biti kažnjeni zatvorom od jedne do deset godina zatvora; do 15 godina ako su prostitutke maloljetne

STARI ZAKON Klijenti prostitutki - pa čak i kad je riječ o maloljetnicama - nisu bili u kaznenom ni u prekršajnom djelu

Silovanje

NOVI ZAKON Novo kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka; ako partner kaže ‘ne’ ili ako nije u stanju donijeti odluku (npr. zbog pijanstva), spolni se odnos smatra kaznenim djelom, a kazna je od šest mjeseci do pet godina zatvora; nije nužna primjena sile

STARI ZAKON Postoji samo silovanje, a silovanja nema ako nije primijenjena sila ili prijetnja

Silovanje u braku

NOVI ZAKON Kažnjava se do 15 godina zatvora, pet godina više od ‘običnog’ silovanja

STARI ZAKON Izjednačeno s ‘običnim’ silovanjem

Grooming

NOVI ZAKON Mamljenje djece internetom ili mobitelom i pozivanje na sastanke s namjerom spolnog odnosa kažnjava se kaznom do tri godine zatvora; kažnjiv je i neuspjeli pokušaj mamljenja

STARI ZAKON Nema tog kaznenog djela

Dječja pornografija

NOVI ZAKON Kažnjava se i posjećivanje web stranica s dječjom pornografijom, u kojoj su prikazana stvarna ili relano prikazana nepostojeća djeca, kaznom od jedne do osam godina zatvora

STARI ZAKON Kažnjavalo se samo posjedovanje dječjeg pornografskog materijala, kaznom od jedne do 10 godina zatvora

Posjedovanje droga

NOVI ZAKON Posjedovanje i najmanjih količina droga kazneno je djelo, kažnjava se zatvorom do šest mjeseci

STARI ZAKON Posjedovanje se kažnjava novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine

STRUKA Posjedovanje male količine droge treba izbaciti iz KZ-a i kažnjavati kao prekršaj

Cjeloviti članak pročitajte u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista

Izdvajamo