AFERA 'DNEVNICE'

Sud odbio Sauchin zahtjev za treće vještačenje potpisa

CROPIX

 

Trećega grafološkog vještačenja potpisa Tomislava Sauche na fiktivnim putnim nalozima na osnovi kojih je isplaćeno više od pola milijuna kuna - neće biti, barem ne u fazi USKOK-ove istrage koja se protiv Sauche i njegove bivše tajnice vodi u tzv. aferi dnevnice.

Odlučio je to u utorak istražni sudac zagrebačkoga Županijskog suda Mirko Klinžić, kojem je predmet dodijeljen nakon što je na vlastiti zahtjev drugi istražni sudac Oliver Mittermayer bio izuzet iz predmeta. Klinžić je u utorak odbio prijedlog Sauchina odvjetnika Darka Maržića da se tijekom istrage provede i grafološko nadvještačenje, kako bi se vidjelo koje je od dva ranija “nepomirljiva” grafološka vještačenja bilo točno.

Na odluku suca istrage ne postoji pravo žalbe, a premda ostaje mogućnost da obrana ponovi zahtjev, malo je izgledno da će se nešto promijeniti do završetka istrage. Ipak, vrlo je izvjesno da će takvo vještačenje morati biti provedeno tijekom suđenja. Naime, glavni dokaz USKOK-a da je Saucha lažirao putne naloge jest grafološko vještačenje MUP-ovih vještaka iz Centra za kriminalistička vještačenja “Ivan Vučetić”.

 

Razilaženja u nalazu

Prema njihovu nalazu, gotovo svi krivotvoreni potpisi na nalozima pripadali su Sauchi. Nedugo nakon toga Saucha je sam zatražio od nezavisnog vještaka Marijana Krajne da napravi novo vještačenje. Prema tom novom vještačenju, sporni potpisi nisu bili Sauchini. Dakle, nalazi dvaju vještačenja, MUP-ova i Krajnina, u potpunoj su kontradikciji.

Kako je moglo doći do ovakvih razilaženja u nalazima, i to kod toliko velikoga broja potpisa, njih 127? Naime, prije svega treba reći da Krajna za svoje vještačenje nije imao originale koje je zaplijenio USKOK, nego je svoje mišljenje dao o kopijama potpisa. Premda je obrana tražila da se njihovu vještaku daju originali, USKOK to nije napravio, niti ima obavezu da to napravi.

Odbijenica USKOK-a

Krajna je za razliku od MUP-ovih vještaka zaključak da se ne radi o Sauchinim potpisima donio na osnovi toga da je sporni potpis “neprirodno ujednačen”, da je netko na tim dokumentima imitirao Sauchin potpis. Nakon toga vještačenja obrana je nedavno predložila USKOK-u da još za istrage napravi i treće, tzv. nadvještačenje, i to dvoje ili troje iskusnih grafoloških vještaka, koje bi odabrao USKOK.

No, prijedlog je najprije odbio USKOK, a kad su isti prijedlog podnijeli zagrebačkom Županijskom sudu, sudac istrage koji je dobio predmet, Oliver Mittermayer, zatražio je izuzeće jer je prema vlastitom mišljenju već prije na njega u istome predmetu bio vršen pritisak.

Naime, Mittermayer je odlučujući o rješenju o proširenju istrage protiv Sauche odbio rješenje, držeći da se ne može proširiti već postojeća istraga, nego se mora donijeti novo rješenje o novoj istrazi koja se treba pripojiti postojećoj. Izvanraspravno vijeće na kraju je dalo za pravo USKOK-u te je istraga protiv Sauche postala pravomoćna.


Besplatno se prijavite na portala Jutarnji.hr

Izdvajamo