SPOR OKO IZBORA

ŠUKER NA METI INSPEKCIJE 'HDZ-ov zastupnik je u sukobu interesa, ne smije biti predsjednik HKS-a'

CROPIX

Nastavlja se spor oko izbora saborskog zastupnika Ivana Šukera (HDZ) na čelo Hrvatskog košarkaškog saveza

Delegati na izbornom saboru Hrvatskoga košarkaškog saveza prekršili su zakon kada su za predsjednika HKS-a izabrali Ivana Šukera, potvrdila nam je neslužbeno sportska inspekcija. Budući da je Šuker saborski zastupnik HDZ-a, dakle ulazi u skupinu državnih dužnosnika na koje se odnosi Zakon o sprečavanju sukoba interesa, njegov izbor u suprotnosti je s odredbama Zakona o sportu.

U sportskoj inspekciji na državnoj razini tvrde da Šuker ne bi smio biti predsjednik HKS-a. No, sve dok njegov izbor ne bude potvrđen rješenjem nadležnog gradskog ureda, sportska inspekcija nema osnove pokrenuti nadzor i tražiti od Saveza da ga isključe.

Jovanovićeve izmjene

Prije dvije godine, naime, promijenjen je Zakon o sportu i tada je unesena odredba koja propisuje da u “skupštini i izvršnom tijelu sportskog saveza ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti”. A Šuker je dužnosnik koji podliježe Zakonu o sprečavanju sukoba interesa. - Šuker kao saborski zastupnik prema Zakonu o sportu ne bi smio biti predsjednik Saveza. Sportska inspekcija treba odraditi nadzor te kao u slučaju zastupnika SDP-a Franka Vidovića, koji je bio član Uprave KK Šibenik, upozoriti Šukera i HKS da krše zakon. Vidović je nakon opomene inspekcije dao ostavku - kaže bivši ministar Željko Jovanović, tijekom čijeg su mandata i donesene spomenute izmjene. Podsjeća da su on i njegov tadašnji pomoćnik Petar Skansi “uporno pokušavali osloboditi sport od politike, politiziranja i utjecaja političara”.

- I kad smo to zakonskim izmjenama i omogućili, umjesto se zakon počne i primjenjvati on se dodatno nastavlja kršiti - naglašava Jovanović koji tvrdi da, osim Šukera, i HDZ-ovci Ante Kulušić i župan Božo Galić također krše zakon. On sam je, kaže, istupio iz članstva u Upravi RK Zamet te poziva sve dužnosnike da svojim primjerom pokažu da poštuju zakon.

Jasna odredba

U sportskoj inspekciji rekli su nam da su dosad imali sličnih slučajeva kao što je Šukerov.

- U prvom je stupnju inspekcija na gradskoj razini dosad u nekoliko navrata donijela rješenja kojima su od nekih saveza tražili da iz skupština ili izvršnih tijela isključe osobe koje su državni dužnosnici.

Kad u drugom stupnju takvo rješenje dođe k nama, mi bismo ga uvijek potvrđivali jer je Zakon o sportu jasan bez obzira na to što Zakon o sprečavanju sukoba interesa omogućuje dužnosnicima da budu članovi sportskih saveza. Za nas je Zakon o sportu lex specialis - tumači naš sugovornik.

Kazna i do 50.000 kuna

Ministar uprave Arsen Bauk objašnjava, pak, da će u ovom konkretnom slučaju registracijsko tijelo utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za upis promjene u Registar udruga sukladno zakonu o udrugama, o sportu te o sprečavanju sukoba interesa.

To znači da bi nadležni gradski ured trebao odbiti zahtjev HKS-a da za predsjednika upiše Šukera. Ako to ipak učine, sportska inspekcija može pokrenuti nadzor te donijeti rješenje kojim traži da se Šukera isključi. U slučaju da se HKS na njega ogluši, Savez bi mogao biti kažnjen sa 10 do 50 tisuća kuna.

Izdvajamo