ODBACILI KAZNENE PRIJAVE

TKO JE KRIV ZA ZAGAĐENJE VODE U SLAVONSKOM BRODU? Državno odvjetništvo zaključilo da su uzorci vode onečišćeni - slučajno!

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 19.07.2018. u 11:35

HANZA MEDIA

 

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu odbacilo je kaznene prijave podnesene protiv nepoznatog počinitelja vezanih uz onečišćenje vode u Slavonskom Brodu 30. ožujka ove godine.

Nakon provedenih izvida proizlazi kako se u konkretnom slučaju u predmetnim događajima ne ostvaruju elementi kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti.

Izvidima je utvrđeno kako ne postoji uzročno-posljedična veza između curenja benzina do kojeg je došlo pri izvođenju radova na ispitivanju stanja produktovoda 28. ožujka 2018. i povećanja koncentracije udjela ugljikovodika u uzorcima vode od 30. ožujka 2018. i jednog uzorka od 1. travnja 2018 . Nije nađeno da bi tehničko-tehnološki postupak, uvjeti i metode kod provođenja ispitivanja stanja nepropusnosti produktovoda bili protivni propisima.

Nesporno je, naime, da su u uzorku vode od 30. ožujka 2018. te u jednom uzorku od 1. travnja 2018. očitane koncentracije ugljikovodika u uzorcima vode u vrijednostima mnogostruko većim od dozvoljenih. Mjerenja i analize koje su uslijedile uzorkovanjem vode slijedećih dana, počevši već od 31. ožujka 2018., pokazivale su vrijednosti u granicama dozvoljenih.

Proizlazi, međutim, kako sastav tla na mjestu curenja benzina čine naslage gline, koja je nepropusna, pa ugljikovodici koji su istjecali iz produktovoda nisu mogli prodrijeti dublje u podzemlje. Tekućina koja je istjecala iz produktovoda, za koju je utvrđeno da se radi o motornom benzinu, u potpunosti je isključena kao mogući onečišćivač uzoraka vode uzimanih 30. ožujka 2018. i jednog uzorka od 1. travnja 2018., budući da provedenim analizama u niti jednom uzorku vode nisu identificirani tragovi organskih spojeva koji su karakteristični za motorni benzin.

Izvidi su bili, osim navedenog, usmjereni i na utvrđivanje eventualne kaznene odgovornosti osoba koje sudjeluju u procesu uzorkovanja vode i ispitivanja njezine kakvoće, pa je utvrđen identitet svih osoba koje su došle u kontakt s uzorcima vode i aparaturom koja se koristi, odnosno koje su svojim radnjama mogle dovesti do onečišćenja vode. Nakon poduzimanja svih potrebnih radnji, utvrđeno je kako se ni u postupanju tih osoba ne ostvaruju obilježja prijavljenih, a niti kojih drugih kaznenih djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti.

Konačno, iz nalaza Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić Zagreb, u uzrocima vode nađeni su tragovi komponenti teških naftnih frakcija, u koje spadaju motorna ulja, parafini, sredstva za podmazivanje i drugo, te se u nalazu zaključuje kako je vjerojatno da je do onečišćenja uzoraka vode došlo slučajno.

Podsjetimo, zagađenje vode na području Slavonskom Brodu izazvao je sukob tamošnjeg gradonačelnika Mirka Duspare s Vladom.

HDZ-ov ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić tada je optužio gradske vlasti je optužio za nemar u održavanju vodovoda, rekavši da su filtere trebali promijeniti prije deset godina. Duspara je tvrdio da održavanje vodovoda sa zagađenjem nema nikakve veze. Tvrdio je da je Ministarstvo zakasnilo s reakcijom, i da Ćorić štiti privatne interese. Optužio je ministra da je zataškavao podatke o kvaliteti vode.

Tvrtka CRODUX početkom travnja odbacila je u petak odgovornost za zagađenje vode u Slavonskom Brodu, odnosno vodocrpilišta Jelas kao posljedica istjecanja tekućine iz produktovoda prigodom probe na nepropusnost 30. ožujka, jer, kako tvrde, nema ni teorijske mogućnosti da se onečišćujuća tvar (benzin) mogla pojaviti u zdencima, vodospremniku i vodovodnoj instalaciji u roku od 48 sati.

Izdvajamo